Akademia Budowlana

Dofinansowanie na remont domu w 2023 roku

Spis treści:

Generalny remont domu to bardzo kosztowna inwestycja, zwłaszcza, jeśli w ramach remontu planujemy ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi, a także wymianę instalacji grzewczej. Tak duże przedsięwzięcie często generuje kwoty powyżej 100,000 zł. Nie dziwi zatem fakt, że dużym zainteresowaniem cieszy się dofinansowanie na remont domu. W tym artykule dowiesz się, w jaki sposób można uzyskać dodatkowe środki i na jakie cele można je przeznaczyć.

 

Czy można uzyskać dofinansowanie na remont?

 

Od kilku lat w Polsce obowiązuje program Czyste Powietrze, w ramach którego właściciele domów mogą otrzymywać dofinansowanie na remont domu, a konkretniej na wszystkie prace związane z termomodernizacją domu. W 2023 roku w programie wprowadzono zmiany, a jedną z nich jest zwiększenie progów dochodowych, co znacznie rozszerza grupę osób, które mogą ubiegać się o pieniądze z dotacji na remont. Podniesiono również sumy dofinansowań. Aktualnie w ramach programu Czyste Powietrze można otrzymać nawet do 135 tys. zł na termomodernizację domu. Warto zatem sprawdzić, jakie prace kwalifikują się jako termomodernizacja.

 

Na czym polega termomodernizacja domu?

 

Termomodernizacja to prace remontowe oraz czynności, które mogą poprawić charakterystykę energetyczną budynku. Jest to wskaźnik, który informuje o tym, jak dużo energii budynek zużywa do celów grzewczych, wentylacji oraz klimatyzacji. Na charakterystykę energetyczną składa się wiele czynników, w tym rodzaj i grubość warstw termoizolacyjnych, szczelność przegród konstrukcyjnych, wydajność instalacji grzewczej. W związku z tym, dofinansowanie na remont domu w ramach programu Czyste Powietrze będzie można wykorzystać na całkiem szeroki zakres prac.

 

Najwięcej środków mogą uzyskać właściciele starych i nieocieplonych domów. Samo ocieplenie budynku może pochłonąć nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dofinansowanie cieszy się również sporym zainteresowaniem ze strony osób, które stają przed koniecznością wymiany aktualnie wykorzystywanej instalacji grzewczej. To właśnie cel inwestycji, ale również sytuacja finansowa właściciela wpływają na wysokość kwoty, jaką można uzyskać na remont domu.

 

Jakie prace można wykonać w ramach termomodernizacji?

 

Jak już mówiliśmy, dofinansowanie na remont domu w ramach programu Czyste Powietrze można przeznaczyć na wszystkie prace remontowe oraz czynności, które przekładają się na poprawę aktualnej charakterystyki energetycznej. Oto najważniejsze prace, które można wykonać w ramach termomodernizacji domu:

 

Powyższe prace w sumie mogą pochłonąć nawet ponad 150,000 zł. Spełniając wszystkie warunki programu Czyste Powietrze można otrzymać sporą część tej kwoty. Warto również zauważyć, że to głównie prace związane z termomodernizacją domu potrafią wygenerować największe wydatki podczas generalnego remontu.  

 

Jak uzyskać dofinansowanie na remont domu?

 

Podstawowym warunkiem jest próg dochodów na gospodarstwo domowe. Najniższy stopień dofinansowania na remont domu zakłada kwotę do 66 tys. zł dla osób, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł. Jeśli miesięczny dochód na osobę wynosi do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym, można otrzymać do 99 tys. zł. Z kolei progi dla najwyższej dotacji do 135 tys. zł wynoszą odpowiednio: do 1090 zł miesięcznego dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Wysokość dofinansowania zależy od dokładnego zakresu prac, jak również od tego, czy gospodarstwo posiada już fotowoltaikę. W ramach podstawowego dofinansowania można otrzymać od 40 do 55% kosztów kwalifikowanych, w ramach podwyższonego dofinansowania od 70 do 85%, natomiast w przypadku najwyższego poziomu nawet do 100% kosztów. Aby otrzymać wyższą dotację trzeba spełnić dwa warunki: wykonać audyt energetyczny budynku, a ponadto uzyskać poprzez termomodernizację jeden z dwóch celów: zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o minimum 40%.

 

Inne programy, z których można skorzystać przy remoncie domu

 

Planując generalny remont domu warto pamiętać także o innych aktualnie działających programach. Jednym z nich jest program Moja Woda, w ramach którego inwestorzy mogą otrzymać do 5,000 zł na budowę instalacji wspierających małą retencję na działce. Dofinansowanie na remont domu można uzyskać także w ramach programu Moje Ciepło, w którym można zdobyć dotację na zakup i montaż pompy ciepła. Z kolei w ramach programu Mój Prąd inwestorzy mogą otrzymać nawet do 26,000 zł na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.