Akademia Budowlana

Budynek gospodarczy – co tak naprawdę kryje się pod tym pojęciem?

Spis treści:

Budynek gospodarczy pełni funkcję pomocniczą dla domu jednorodzinnego lub dla całego gospodarstwa, np. rolnego. Definicja budynku gospodarczego jest bardzo pojemna i skrywa w sobie wiele różnorodnych budynków, które mogą pełnić kilka funkcji. Co ważne, w wielu przypadkach budynek gospodarczy można wybudować bez czasochłonnych formalności. Z tego artykułu dowiesz się, czym jest budynek gospodarczy i jak można go wykorzystać.

 

Co to jest budynek gospodarczy?

 

Budynek gospodarczy służy przede wszystkim do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętów, płodów rolnych oraz innych przedmiotów należących do mieszkańców. Budynkiem gospodarczym jest także przydomowy warsztat, o ile nie służy on do prowadzenia działalności gospodarczej. Także budynki rekreacji indywidualnej wraz z ich otoczeniem wypełniają definicję budynku gospodarczego.   Planując budowę budynku gospodarczego należy pamiętać o tym, że te obiekty również muszą być zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) lub z decyzją o warunkach zabudowy. Zwykle jednak, do budowy niewielkich budynków gospodarczych nie potrzeba pozwolenia na budowę. Wystarczy samo zgłoszenie, a w przypadku gospodarstw rolnych zachodzi nawet możliwość wzniesienia takich obiektów bez żadnych dodatkowych formalności.

 

Przykładowe budynki gospodarcze

 

Definicja budynku gospodarczego jest bardzo pojemna i skrywa w sobie wiele różnorodnych obiektów. W kontekście gospodarstwa rolnego, do najważniejszych budynków gospodarczych zaliczyć można: stodołę, drewutnie, spichlerz, magazyn do przechowywania płodów rolnych. W kontekście domów jednorodzinnych poprzez budynek gospodarczy najczęściej rozumiemy składzik, w którym przechowuje się sprzęt ogrodowy, rowery oraz inne przedmioty, dla których nie ma miejsca w domu.

 

Oglądając przykładowe projekty budynków gospodarczych często zauważymy, że projektanci do grona tych obiektów zaliczają także niewielkie garaże, które zazwyczaj są połączone z warsztatem oraz składzikiem. W praktyce jednak, garaż nie wypełnia definicji budynku gospodarczego, choć w teorii służy przecież do przechowywania pojazdów. W praktyce jednak, formalności i uwarunkowania związane z budową niewielkiego garażu wolnostojącego są niemal identyczne, jak w przypadku budynków gospodarczych, zwłaszcza, że są to obiekty wielofunkcyjne. 

 

Ile budynków gospodarczych można wybudować na działce?

 

To zależy od powierzchni działki, jak również od uwarunkowań lokalnych. Budynki gospodarcze, podobnie jak dom podlegają pod Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub pod decyzję o warunkach zabudowy. W przepisach znajdziemy również informacje, że na 500 m2 działki mogą przypadać jedynie dwa budynki gospodarcze. Odstępstwem od tej reguły są działki siedliskowe przeznaczone pod zabudowę zagrodową dla gospodarstwa rolnego.

 

Planując budowę budynku gospodarczego należy pamiętać także o tym, że obiekt ten musi być posadowiony w odpowiedniej odległości od granicy działki. Odległości te wynoszą odpowiednio: 4 metry w przypadku ścian z oknami i drzwiami oraz 3 metry dla ścian pozbawionych otworów. Na wąskiej działce dodatkowo istnieje możliwość budowy w odległości mniejszej niż 3 metry, ale nie mniejszej niż 1,5 metra. Budynek gospodarczy nie może także rzucać cienia na budynki mieszkalne, tak, aby nie ograniczać dostępu do światła dziennego.

 

Jakie formalności trzeba spełnić przy budowie budynku gospodarczego?

 

W przypadku budowy budynków gospodarczych związanych z produkcją rolną istnieje możliwość wybudowania takiego obiektu bez żadnych dodatkowych formalności. Wystarczy jedynie spełnić kilka warunków, a mianowicie: musi to być budynek parterowy, jego powierzchnia nie może przekraczać 35 m2, a maksymalna rozpiętość całej konstrukcji jest ograniczona do 4,8 metra. Ponadto, obiekt nie może znajdować się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

 

Jeśli chodzi o budowę budynków gospodarczych na działce pod zabudowę mieszkalną, istnieje możliwość budowy obiektu w oparciu o zgłoszenie, pod warunkiem, że jest to budynek wolnostojący, parterowy o powierzchni nie większej niż 35 m2. Jednocześnie, na 500 m2 powierzchni działki mogą przypadać jedynie dwa takie obiekty. Budynki nie spełniające powyższych wymagań, np. o powierzchni powyżej 35 m2, mogą być budowane po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 

 

Jakie korzyści oferuje osobny budynek gospodarczy?

 

Budynek gospodarczy pozwala stosunkowo małym kosztem i niewielkim nakładem pracy uzyskać dodatkową przestrzeń do przechowywania sprzętów, pojazdów oraz innych przedmiotów, na które nie ma miejsca w naszym domu. W ten sposób można także stworzyć przydomowy warsztat, który na pewno zostanie doceniony przez wszystkim domorosłych majsterkowiczów. Budynki gospodarcze często są łączone z niewielkim garażem. Jeśli ich powierzchnia nie przekracza 35 m2, wówczas formalności potrzebne do budowy takiego obiektu są analogiczne z powyższymi. Reasumując, budynek gospodarczy może być praktycznym i przydatnym elementem zagospodarowania terenu działki.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.