Akademia Budowlana

Działka z dostępem do jeziora – czy to dobra inwestycja?

Spis treści:

Działka posiadająca bezpośredni dostęp do jeziora to marzenie wielu osób, które chcą wybudować dom w spokojnej oraz malowniczej okolicy. Warto jednak wiedzieć o tym, że taka lokalizacja parceli posiada nie tylko zalety, ale również pewne wady. Aby działka z dostępem do jeziora faktycznie okazała się satysfakcjonującą inwestycją, wcześniej warto zwrócić uwagę na wiele istotnych kwestii. W tym artykule podpowiadamy, jak przeanalizować działkę nad jeziorem.

 

Czym charakteryzuje się działka z linią brzegową?

 

Działka z dostępem do jeziora to inaczej działka z linią brzegową. Jest to parcela, której przebieg jednej z granic wyznacza właśnie linia brzegowa, czyli po prostu krawędź jeziora. Taka działka marzy się wielu inwestorom ze względu na spokojną i piękną okolicę. Działka położona nad samym brzegiem jeziora ma jednak pewne wady, jak chociażby brak możliwości zagrodzenia działki bezpośrednio przy krawędzi jeziora, o czym jeszcze powiemy. Analizując taką działkę na pewno należy zwrócić uwagę na warunki wodno-gruntowe, które mogą mieć istotny wpływ na koszty inwestycji. Jednak kluczową kwestią jest przeznaczenie takiej działki. Zanim inwestor zdecyduje się na zakup działki z dostępem do jeziora powinien skrupulatnie sprawdzić, co można na niej wybudować.

 

Co można wybudować na działce nad jeziorem?

 

Jeśli obszar jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), wówczas to właśnie ten dokument decyduje o przeznaczeniu działki oraz o parametrach budynku, jaki będzie można wybudować w tym miejscu. Osoba przymierzająca się do budowy domu jednorodzinnego musi szukać działki oznaczonej skrótem MN i kolorem jasnobrązowym (tereny pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne). Działki MW w kolorze ciemnobrązowym to tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka z dostępem do jeziora może być również oznaczona jako działka rekreacyjna (UC). Na tego typu działkach można wybudować domek letniskowy (niecałoroczny). Na gruntach leśnych i rolnych nie można wybudować żadnego obiektu, dopóki nie przekształci się takiej działki w działkę budowlaną.

 

W wielu sytuacjach działka z dostępem do jeziora nie jest jednak objęta MPZP. Wówczas w pierwszej kolejności warto sprawdzić Ewidencję Gruntów i Budynków (EGiB). Inwestorzy powinni tu szukać działek oznaczonym skrótem Bp. Są to tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę. Należy udać się do urzędu miasta lub urzędu gminy właściwego dla lokalizacji gruntu i wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wówczas to właśnie „WZ-ka” będzie zawierać informacje o dokładnym przeznaczeniu działki oraz o tym, jakie budynki można na niej wybudować.

 

Jakie korzyści oferuje działka z dostępem do jeziora?

 

Zaletą działki nad jeziorem jest przede wszystkim sama lokalizacja. Działki w takim miejscu zwykle otacza spokojna i malownicza okolica. To świetne miejsce dla osób, które cenią sobie rekreację na świeżym powietrzu i chcą uciec od wielkomiejskiego zgiełku. Działka z dostępem do jeziora jest także bardzo atrakcyjna dla inwestorów, którzy chcą kupić taką działkę w celach zarobkowych. O ile pozwalają na to uwarunkowania lokalne, inwestor może tu wybudować domki letniskowe z myślą o wynajmie. Ograniczony dostęp do działek nad jeziorem sprawia również, że taka parcela odznacza się sporą wartością, która z biegiem lat zazwyczaj wzrasta. Nad brzegiem jeziora inwestor ma możliwość wybudowania altany, a także pomostu.

 

Potencjalne minusy działki z dostępem do jeziora

 

Działka z dostępem do jeziora może mieć także pewne wady. Powszechnym minusem takich lokalizacji często są trudne warunki wodno-gruntowe. Bliskie sąsiedztwo jeziora często oznacza, że grunt jest albo podmokły, albo mało stabilny, co znacznie utrudni budowę domu. Konieczne będzie zastosowanie odpowiednich fundamentów, co wpłynie na wyższe koszty budowy. W przypadku działek nad jeziorem często zachodzi także problem z dostępem do drogi oraz do sieci uzbrojenia.

 

Jednocześnie, działka z linią brzegową niesie ze sobą pewne ograniczenia w kwestii ogrodzenia takiej działki. Zgodnie z przepisami, każda osoba powinna mieć nieograniczony dostęp do brzegu jeziora, co oznacza, że inwestor nie może zagrodzić działki w taki sposób, aby zablokować dostęp do brzegu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ogrodzenie działki może być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra od linii brzegu. Inwestor nie ma również prawa zakazywania lub uniemożliwiania innym osobom poruszania się wzdłuż brzegu jeziora.

 

Czy działka z dostępem do jeziora to opłacalna inwestycja?

 

Działka z dostępem do jeziora jest marzeniem wielu osób. Należy jednak pamiętać o tym, że taka lokalizacja parceli często niesie ze sobą pewne trudności, które wpływają na czas i koszt budowy domu lub innego obiektu. Przed zakupem działki z linią brzegową warto sprawdzić następujące kwestie: dokładne ukształtowanie terenu i powierzchnię działki, dostęp do drogi publicznej, dostęp do sieci uzbrojenia terenu, warunki wodno-gruntowe i przede wszystkim przeznaczenie wybranej działki. Tylko na podstawie powyższych składowych można ocenić, czy wybrana działka z dostępem do jeziora rzeczywiście okaże się opłacalną i satysfakcjonującą inwestycją.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.