Akademia Budowlana

Klasy budynków biurowych – o czym informują?

Spis treści:

Klasa budynku biurowego określa jego standard, funkcjonalność oraz energooszczędność. Biura o wyższej klasie gwarantują znacznie lepsze warunki do pracy, a także posiadają szereg udogodnień, których nie posiadają budynki niższej klasy. Dwie najbardziej rozpoznawalne klasyfikacje, w których opisywane są klasy budynków biurowych to BOMA (Building Owners and Managers Association International) oraz Modern Office Standards. W tym artykule omówimy, jakie warunki muszą spełniać budynki biurowe, aby zostały zaklasyfikowane do wyższej klasy.

 

O czym informuje nas klasa budynku biurowego?

 

Klasyfikacja biurowców pozwala odróżnić podstawowe obiekty biurowe od najnowocześniejszych biurowców, w których stosuje się liczne udogodnienia, które mają zagwarantować pracownikom znacznie wyższy komfort. Klasy budynków biurowych informują o takich kwestiach, jak: standard, powierzchnia, rozplanowanie wnętrz, funkcjonalność, energooszczędność budynku. Dzięki takim klasyfikacjom, najemcy mogą szybciej ocenić standard biura i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wybrana przestrzeń biurowa odpowiada oczekiwaniom ich firmy.

 

Budynki biurowe o najniższej klasie to po prostu budynki, które spełniają najważniejsze wymagania narzucane przez normy i standardy dla budynków biurowych. Umożliwiają one normalne wykonywanie pracy intelektualnej, ale nie posiadają specjalnych udogodnień, które istotnie wpływałyby na wyższy komfort pracy. Wyższe klasy budynków biurowych zależą od wielu złożonych kwestii: parametrów technicznych obiektu, zastosowanych rozwiązań technologicznych, udogodnień dla pracowników, ale również od lokalizacji biura. Zacznijmy jednak od podstawowych wymagań.

 

Podstawowe warunki jakie musi spełniać budynek biurowy

 

Już na etapie projektowania budynku biurowego architekt musi zadbać o zgodność tego obiektu z licznymi normami i standardami. Trzeba uwzględnić ustawę o prawie budowlanym, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a także rozporządzenia o warunkach technicznych. Podstawowy budynek biurowy musi spełniać następujące wymagania:

 

To tylko niektóre z podstawowych wymagań, które musi spełniać każdy budynek biurowy. Aby jednak uzyskać wyższą klasę, architekt musi zadbać o szereg udogodnień, które pozwolą stworzyć szczególnie komfortowe warunki pracy.

 

Klasy budynków biurowych w systemie BOMA

 

Zacznijmy od klasyfikacji Building Owners and Managers Association International, w skrócie BOMA International. W tej klasyfikacji wyróżnia się trzy klasy budynków biurowych:

 

BOMA to obecnie jedna z najczęściej stosowanych klasyfikacji dla budynków biurowych. Charakterystyczną cechą tej klasyfikacji jest uwzględnienie czynnika lokalizacji biura.

 

Klasy budynków biurowych w systemie Modern Office Standards

 

Inną chętnie stosowaną klasyfikacją jest ta proponowana przez Modern Office Standards. Zakłada ona 14 kryteriów obowiązkowych oraz 8 kryteriów dodatkowych. Kryteria obowiązkowe to:

 

Z kolei 8 kryteriów dodatkowych to:

 

Klasyfikacja Modern Office Standard przewiduje cztery klasy budynków biurowych. Klasa A musi spełniać wszystkie 14 kryteriów obowiązkowych i przynajmniej 5 dodatkowych. Klasa B+ wszystkie 14 kryteriów obowiązkowych i 3 dodatkowe. Dla klasy B wystarczy 14 kryteriów obowiązkowych i 1 dodatkowy. Budynki biurowe klasy C muszą spełniać przynajmniej jedno kryterium obowiązkowe.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.