Akademia Budowlana

Budowa domu od podstaw – jak wygląda proces przygotowań?

Spis treści:

Budowa wymarzonego domu od podstaw to czasochłonny proces związany z licznymi formalnościami. Zanim na placu budowy na dobre rozgorzeją prace inwestor będzie musiał stawić czoła odrobinie biurokracji, która w tym przypadku jest niezbędna. Ogromnym ułatwieniem może być dobrze dobrany generalny wykonawca, który wspomoże inwestora już na etapie przygotowań. Jak w praktyce wygląda budowa domu od podstaw?

 

Poszukiwania odpowiedniej działki budowlanej

 

W pierwszej kolejności inwestor musi zakupić działkę budowlaną, która pozwoli na budowę wymarzonego domu jednorodzinnego. W tym celu należy dokładnie przeanalizować działkę pod kątem takich czynników, jak: uwarunkowania lokalne (MPZP lub decyzja o warunkach zabudowy), dostęp do sieci uzbrojenia terenu, dostęp do drogi publicznej, ukształtowanie terenu i warunki wodno-gruntowe, udogodnienia dostępne w okolicy. W dużej mierze to właśnie od wyboru właściwej działki zależeć będzie opłacalność całej inwestycji i swoboda przy wyborze projektu domu. Budowa domu pod podstaw w dużej mierze zaczyna się właśnie w momencie zakupu właściwej parceli.  

 

Pozyskanie przyłączy budowlanych

 

Warto z dużym wyprzedzeniem zająć się kwestią uzbrojenia działki. Jeszcze na etapie poszukiwania działki budowlanej możesz sprawdzić, czy w okolicy znajdują się wybrane sieci uzbrojenia terenu. Do zrealizowania inwestycji niezbędne jest przyłącze energetyczne. O większą funkcjonalność domu pozwalają zadbać przyłącza: wodne, kanalizacyjne oraz gazowe. Aby uzyskać dostęp do przyłącza trzeba najpierw złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach przyłączenia, uzyskać projekt i zatrudnić ekipę, która zajmie się budową przyłącza. Do budowy domu niezbędne jest prąd budowlany. Nawet jeśli Twoja działka posiada już dostęp do sieci energetycznej, to i tak musisz zawrzeć umowę w taryfie prądu budowlanego. W krótszym czasie można uzyskać przyłącze tymczasowe.

 

Badania geotechniczne gruntu

 

Wpływ na wybór poszczególnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologicznych mają warunki wodno-gruntowe. Aby je rozpoznać należy skorzystać z usług geologa lub geotechnika posiadającego stosowne uprawnienia do prowadzenia badań geotechnicznych. Badanie polega na wykonaniu kilku odwiertów i pobraniu próbek gruntu. Na tej podstawie sporządzona zostanie ekspertyza zawierające szereg ważnych informacji na temat: specyfiki gruntu, jego przepuszczalności i nośności, poziomu wód gruntowych, strefy przymarzania. W przypadku problematycznych warunków gruntowych konieczny jest wybór określonego typu fundamentów. Budowa domu od postaw nie zawsze wymaga badań geotechnicznych. O tym, czy będą one potrzebne decyduje najpierw opinia geotechniczna. 

 

Współpraca z geodetą na etapie przygotowań

 

Na etapie przygotowań do budowy domu niezbędny jest geodeta. Fachowiec ten przygotowuje projekty przyłączy budowlanych, sporządza mapę do celów projektowych, przeprowadza tyczenie budynku. Znając już szczegółową specyfikę działki należy pozyskać mapę zasadniczą, którą wydaje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na jej podstawie geodeta sporządzi mapę do celów projektowych niezbędną do stworzenia projektu architektoniczno-budowlanego. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę geodeta zajmie się tyczeniem obiektu – wyznaczy miejsce przebiegu fundamentów, a także poziom zero.

 

Uzyskanie projektu architektoniczno-budowlanego

 

Inwestor ma dwie możliwości uzyskania projektu. Pierwsza z nich to zakup gotowego projektu domu, który następnie zostanie poddany procesowi adaptacji. Na stronie firmy budowlanej New House dostępny jest obszerny katalog projektów, w którym inwestorzy mogą znaleźć kilkanaście tysięcy gotowych opracowań od wielu cenionych pracowni architektonicznych. Druga możliwość to uzyskanie projektu indywidualnego na zamówienie. Jest on przystosowany do specyfiki działki oraz do potrzeb inwestora. Niezależnie od tego, czy wybierasz gotowy projekt do adaptacji czy też projekt indywidualny, na etapie przygotowań niezbędne będą usługi wykwalifikowanego architekta posiadającego stosowne uprawnienia budowlane.

 

Formalności związane z pozwoleniem na budowę

 

Gdy posiadasz już projekt architektoniczno-budowlany możesz wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Taki wniosek składa się w urzędzie gminy lub urzędzie miasta, załączając do niego wymagane dokumenty, w tym 3 egzemplarze projektu budowlanego. Decyzja jest wydawana zwykle w przeciągu 30 dni, ale po uzyskaniu pozytywnej decyzji trzeba jeszcze odczekać 14 dni, aż stanie się ona prawomocna. W przypadku domów o powierzchni do 70 m2 wystarczy zgłoszenie prac budowlanych z wymaganymi załącznikami. Jeśli w przeciągu 21 dni od momentu zgłoszenia organ administracji nie wystąpi ze sprzeciwem, można rozpocząć prace budowlane.

 

Przygotowania do rozpoczęcia prac budowlanych

 

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, gdy decyzja staje się prawomocna, na działce mogą rozpocząć się prace budowlane. Plac budowy musi zostać ogrodzony (może to być ogrodzenie tymczasowe), a ponadto niezbędna jest właściwa tabliczka informacyjna. Inwestor musi wybrać kierownika budowy, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy. Geodeta zajmie się natomiast tyczeniem obiektu. Budowa domu od podstaw zaczyna się od robót ziemnych, które pozwolą na posadowienie fundamentów Twojego wymarzonego domu.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.