Akademia Budowlana

Podział działki – ile trwa?

Spis treści:

Podział działki to dość popularne rozwiązanie stosowane chociażby przez inwestorów, którzy dysponują dużą parcelą, a chcą ją rozdzielić na kilka mniejszych celem zwiększenia wartości gruntów. Podział działki często ma miejsce także w przypadku budowy domu w zabudowie bliźniaczej. Osoby zainteresowane tym rozwiązaniem często szukają odpowiedzi na pytanie o to, ile trwa podział działki. W tym artykule dowiesz się więcej na temat tej procedury.

 

Jak wygląda procedura podziału działki?

 

Właściciele działki zainteresowani jej podziałem muszą przygotować się na szereg formalności, których trzeba będzie dopełnić. W pierwszej kolejności należy przeanalizować uwarunkowania lokalne, aby sprawdzić, czy podział tej konkretnej działki w ogóle jest możliwy. Jeśli MPZP lub decyzja o warunkach zabudowy nie stanowią przeszkody, wówczas procedura wygląda następująco:

 

  1. W pierwszej kolejności zlecamy geodecie wykonanie odpowiedniej mapy, a także przygotowanie wstępnego projektu podziału działki.
  2. Należy złożyć w sprawie postanowienia o wstępnym podziale działki. Składamy go do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od lokalizacji działki. Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania działka, wypis i wyrys z katastru nieruchomości, występny projekt podziału, mapę z projektem podziału, wykaz zmian gruntowych, a także protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
  3. Organ administracyjny sprawdza Twój wniosek. Postanowienie w tej sprawie powinno zostać wydane w przeciągu miesiąca o momentu złożenia wniosku.
  4. Jeśli decyzja jest pozytywna, wówczas geodeta przygotuje szczegółowy projekt podziału działki, co może zająć kilka dni. Dysponując już takim projektem można złożyć stosowny wniosek o podział nieruchomości.
  5. Tutaj również urząd będzie miał 30 dni na zapoznanie się z wnioskiem. Pozytywna decyzja wójta, burmistrza lub prezydenta kończy procedurę urzędową i sprawia, że podział działki staje się faktem.
  6. Na koniec geodeta wyznacza i utrwala nowe punkty graniczne i sporządza tej czynności właściwy protokół. Zadaniem właściciela działki będzie jeszcze aktualizacja wpisów w księdze wieczystej i w katastrze.

 

Należy pamiętać, że wzrost wartości nieruchomości w skutek podziału działki może być podstawą do nałożenia opłaty adiacenckiej. Wysokość tej opłaty jest ustalana indywidualnie przez organ administracyjny, ale nie powinna być wyższa niż 30% powstałej różnicy wartości nieruchomości.

 

Ile czasu w sumie trwa podział działki?

 

Procedura podziału działki oznacza konieczność dwukrotnego złożenia wniosku do organu administracyjnego i za każdym razem czas oczekiwania na decyzję wynosi do 30 dni. Do tego należy doliczyć czas pracy geodety, który najpierw musi sporządzić projekt wstępny, a następnie szczegółowy projekt podziału działki. Czas oczekiwania wydłuża także oczekiwanie na wydanie materiałów dla dzielonej działki przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zwykle zajmuje to od 2 do 4 tygodni. Uwzględniając tok postępowania administracyjnego, obowiązki geodety, a także zadania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, podział działki trwa minimum 3-4 miesiące, ale może wydłużyć się nawet do 6 miesięcy i dłużej.

 

Rozpoczęcie budowy domu przed podziałem działki

 

Długi czas oczekiwania na podział działki jest sporym kłopotem dla inwestorów, którzy już przymierzają się do budowy domu i chcieliby jak najszybciej sfinalizować wszystkie formalności. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby najpierw rozpocząć budowę domu, a dopiero potem przystąpić do formalności związanych z podziałem działki. Z takim rozwiązaniem często można spotkać się w przypadku domów w zabudowie bliźniaczej. Inwestor załatwia formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę i rozpoczyna prace budowlane. Natomiast po osiągnięciu stanu zerowego lub stanu surowego przystępuje do formalności związanych z podziałem działki. To bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala szybciej rozpocząć inwestycję, a w jej trakcie załatwić kwestię podziału działki.

 

Jak sprawdzić, czy podział działki jest możliwy?

 

Osoby zainteresowane podziałem działki budowlanej muszą najpierw sprawdzić, czy jest to możliwe. Decydują o tym uwarunkowania lokalne, które należy sprawdzić jeszcze przed zakupem działki budowlanej. W naszym artykule na temat działek możesz dowiedzieć się więcej na temat tego, na jakie kwestie należy zwrócić uwagę wybierając odpowiednią działkę. Podział działki będzie możliwy, jeśli umożliwia to Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Ważnym warunkiem może być chociażby minimalna powierzchnia działki. Jeśli na danym obszarze nie obowiązuje MPZP, wówczas obowiązującym dokumentem jest decyzja o warunkach zabudowy.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Tak   Nie
Obowiązki informacyjne.