Akademia Budowlana

Rozbiórka budynku – wszystko co powinniśmy wiedzieć na ten temat

Spis treści:

Rozbiórka budynku to rodzaj prac budowlanych, których celem jest demontaż i usunięcie istniejącego obiektu budowlanego, bądź też jego wybranej części. Na rozbiórkę obiektu często decydują się inwestorzy, którzy kupują zabudowaną działkę po niższej cenie, ale na miejscu istniejącego obiektu chcą wznieść nowy budynek. W tym artykule dowiesz się, czym właściwie jest rozbiórka, jakich formalności wymaga, a także jak przebiegają te roboty budowlane.

 

W jakich sytuacjach konieczna jest rozbiórka budynku?

 

W większości przypadków rozbiórka budynku lub jego części to dobrowolna decyzja właściciela terenu. Dość powszechnym zjawiskiem jest zakup zabudowanej działki budowlanej w niższej cenie, celem usunięcia dotychczasowych zabudowań i wzniesienia nowych. Jest to opłacalna inwestycja zwłaszcza w przypadku atrakcyjnych lokalizacji, w których ilość działek pod budowę jest mocno ograniczona. Rozbiórka części budynku może być natomiast realizowana w ramach rozbudowy domu. Inwestor chce dobudować nową część, ale wymagać to będzie uprzednio zniszczenia części istniejącej zabudowy.

 

Rozbiórka budynku może być również koniecznością. Jeśli budynek jest stary, a jego stan techniczny już na pierwszy rzut oka pozostawia wiele do życzenia, zainteresować się nim może nadzór budowlany. Właściwy organ może być również poinformowany przez właścicieli sąsiednich terenów. Jeśli istniejący budynek nie nadaje się do modernizacji i remontu, wówczas właściciel terenu może otrzymać nakaz rozbiórki. Nakaz rozbiórki może być również wydany wobec samowoli budowlanej, jeśli uwarunkowania lokalne nie dopuszczają jej legalizacji.

 

Jakie formalności trzeba załatwić przed rozbiórką?

 

Rozbiórka budynku to bardzo odpowiedzialne roboty budowlane, które muszą być realizowane w określony sposób. Często wymagają jest ekspertyza techniczna sporządzona przez rzeczoznawcę. Będzie ona konieczna zwłaszcza, jeśli wyburzana będzie tylko część istniejącego obiektu. Na podstawie informacji zawartych w tej ekspertyzie można zaplanować prace w taki sposób, aby były one bezpieczne. Następnie należy zatrudnić architekta, który zajmie się sporządzeniem projektu rozbiórki, według którego realizowane będą roboty budowlane.

 

Czy rozbiórka budynku wymaga pozwolenia na budowę? W zdecydowanej większości przypadków nie. Zazwyczaj wystarczy jedynie zgłoszenie do właściwego organu administracyjnego. Wraz ze zgłoszeniem należy załączyć projekt rozbiórki, szkic usytuowania obiektu, a także dokument potwierdzający prawo do dysponowania działką do celów budowlanych. Zdarzają się jednak sytuacje, w których konieczne będzie pozwolenie na rozbiórkę. Dotyczy to budynków wpisanych do rejestru zabytków, a także budynków o wysokości powyżej 8 metrów, jeśli ich odległość do granicy działki jest niemniejsza niż połowa wysokości.

 

W jaki sposób przebiega rozbiórka budynku?

 

Rozbiórkę budynku można realizować z pomocą ciężkiego sprzętu, ale również ręcznie. Wiele zależy oczywiście od specyfiki, kubatury budynku, a także użytych do budowy materiałów. Prace rozbiórkowe podlegają ściśle ustalonemu porządkowi, tak, aby zagwarantować bezpieczeństwo pracującym robotnikom, osobom postronnym, jak również okolicznemu mieniu. Rozbiórkę domu rozpoczyna się od usunięcia okien i drzwi oraz elementów stalowych. Następnie prace są realizowane od góry do dołu, czyli: pokrycie dachowe, ściany działowe, ściany nośne, ściany piwniczne, fundamenty.

 

Po zakończonych pracach rozbiórkowych trzeba zasypać i wyrównać teren, a także oczyścić plac budowy z powstałych odpadów. Podczas rozbiórki powstaje ogromna ilość odpadów, dlatego warto z wyprzedzeniem zadbać o firmę, która zajmie się wywiezieniem odpadów, o ile oczywiście nie wchodzi to w zakres obowiązków firmy, która podjęła się rozbiórki budynku. Zakończenie robót budowlanych trzeba jeszcze zgłosić do właściwego organu administracyjnego.

 

Ile kosztuje rozbiórka budynku?

 

Koszty rozbiórki budynku zależą oczywiście od specyfiki obiektu – jego powierzchni, kubatury, wysokości, użytych materiałów budowlanych oraz technologii. Najwięcej kosztuje rozbiórka monolitycznych konstrukcji żelbetowych – może to być koszt rzędu nawet 300 – 400 zł za metr kwadratowy takiej konstrukcji. Jeśli decydujemy się na skorzystanie z usług profesjonalnej firmy budowlanej, wówczas prace najczęściej zostaną zrealizowane z pomocą ciężkiego sprzętu, co pozwoli znacznie skrócić czas rozbiórki. Koszt rozbiórki przeciętnego obiektu, takiego jak dom jednorodzinny to wydatek rzędu 20,000 – 30,000 zł. Rozbiórkę można realizować systemem gospodarczym, wykonując niektóre prace samodzielnie. Wówczas można zmniejszyć koszt całej inwestycji.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.