Akademia Budowlana

Płyta fundamentowa – wady i zalety budowy domu na płycie

Spis treści:

Płyta fundamentowa to jeden z dostępnych rodzajów fundamentów bezpośrednich. Stanowią coraz częściej wybieraną alternatywę dla tradycyjnych ław fundamentowych. Z tego rozwiązania korzysta coraz więcej domów energooszczędnych oraz pasywnych. W tym artykule omówimy zalety i wady budowy domu na płycie fundamentowej, a także wskażemy, w jakich sytuacjach ten rodzaj fundamentu spisuje się najlepiej.

 

Czym właściwie jest płyta fundamentowa?

 

Płyta fundamentowa to najczęściej żelbetowa konstrukcja układana na wcześniej rozstawionych kształtkach styropianowych. We wnętrzu wykopu stosuje się warstwę wyrównującą, na której układa się warstwę termoizolacji. Następnie montuje się zbrojenia, które zapewnią właściwą nośność dla całej konstrukcji. W przypadku budowy domu na płycie fundamentowej, jeszcze na etapie stawiania fundamentów istnieje możliwość rozłożenia systemu grzewczego w postaci ogrzewania podłogowego. Całość zalewa się mieszanką betonową o odpowiednio wysokiej klasie. Uzyskana nawierzchnia stanowi zatem podstawę pod docelową podłogę, która zostanie ułożona na późniejszych etapach budowy.

 

Znając budowę płyty fundamentowej łatwo jest wskazać jej różnice z tradycyjnymi ławami. Ławy fundamentowe stosuje się tylko w tych miejscach, na których następnie wymurowane zostaną ściany nośne. Z kolei płyta fundamentowa stanowi podstawę pod całą bryłę budynku. Z pozoru rozwiązanie to jest kosztowniejsze od wykonania ław i ścian fundamentowych, ale w wielu sytuacjach to właśnie budowa domu na płycie okazuje się rozwiązaniem korzystniejszym.

 

W jakich sytuacjach warto zastosować płytę fundamentową?

 

Płyta fundamentowa doskonale spisuje się przy niekorzystnych warunkach wodno-gruntowych. Ten rodzaj fundamentu równomiernie rozprowadza obciążenia na znacznie większą powierzchnię gruntu, co jest szczególnie ważne w przypadku gruntów o niższej nośności. Co więcej, zastosowanie płyt fundamentowych znacząco ogranicza ryzyko nierównomiernego osiadania budynku. Budowa domu na płycie jest rozwiązaniem sprawdzającym się także w przypadku skomplikowanej bryły, która wymaga zastosowania większej liczby ścian nośnych wewnątrz budynku. W przypadku tradycyjnych fundamentów oznaczałoby to konieczność dorabiania kolejnych ław, natomiast w przypadku płyty otrzymujemy od razu fundament, na którym w dowolnym miejscu można poprowadzić ściany.

 

Płyta fundamentowa jest znacznie prostsza i szybsza w budowie, co z kolei oznacza, że budowa domu na płycie jest zalecana inwestorom, którym zależy na czasie i na szybszym ukończeniu stanu zerowego. Ten rodzaj fundamentu w mniejszym stopniu ingeruje w grunt, ponieważ możliwe jest posadowienie na znacznie mniejszej głębokości. W zasadzie może to być nawet 50 cm pod poziomem gruntu, o ile tylko pozwala na to głębokość strefy przemarzania.

 

Zalety płynące z budowy domu na płycie fundamentowej

 

Płyta fundamentowa to rozwiązanie coraz chętniej wykorzystywane we współczesnym budownictwie. Doskonale współpracuje z technologiami opartymi o prefabrykaty. Do najważniejszych zalet płyty fundamentowej możemy zaliczyć:

 

Płyta fundamentowa to rozwiązanie coraz chętniej wykorzystywane przy budowie domów pasywnych oraz energooszczędnych. Współczesne budownictwo coraz częściej sięga po rozwiązania, które pozwalają skrócić czas budowy domu, a w tym względzie płyta wypada naprawdę dobrze.

 

Jakie są wady płyty fundamentowej?

 

Płyta fundamentowa nie jest pozbawiona wad. Aby możliwe było posadowienie domu na takim fundamencie potrzebne są oczywiście wykopy szerokoprzestrzenne, które ciężko jest zrealizować na własną rękę, co oznacza konieczność użycia ciężkiego sprzętu. W wielu przypadkach płyta fundamentowa okazuje się przez to droższa, od tradycyjnej ławy fundamentowej. Jest to również kwestia większego zapotrzebowania na materiały, głównie zbrojenia oraz beton wysokiej klasy. Beton do zalewania płyty fundamentowej powinien pochodzić z betoniarni. Minusem jest również to, że w domu zbudowanym na płycie nie będzie w przyszłości możliwości wykonania podpiwniczenia.

 

Ile kosztuje budowa domu na płycie fundamentowej?

 

Koszty wykonania płyty fundamentowej w dużej mierze zależą od konkretnych warunków wodno-gruntowych, jak również od zastosowanych materiałów termoizolacyjnych, zbrojeń oraz rodzaju mieszanki betonu. Koszt wykonania płyty fundamentowej zaczyna się od ok. 350 zł za metr kwadratowy, a kończy nawet na kwocie rzędu 750 zł za m2. To oznacza, że w przypadku domu o powierzchni zabudowy 100 m2, osiągnięcie stanu zerowego z gotowymi fundamentami może kosztować nawet 35,000 – 75,000 zł.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.