Akademia Budowlana

Z czego budować fundamenty domu?

Spis treści:

Solidne fundamenty są podstawą każdego domu. Muszą być wykonane z materiałów cechujących się wysoką wytrzymałością na ściskanie oraz odpornością na czynniki zewnętrzne. Fundament przez stały czas odbiera obciążenia, które musi odprowadzać do gruntu. O wyborze fundamentów zwykle decyduje architekt na podstawie specyfiki obiektu oraz warunków wodno-gruntowych. Warto jednak wiedzieć, jakie materiały sprawdzają się przy budowie fundamentów.

 

Co wpływa na wybór fundamentów?

 

Wybór fundamentów jest uzależniony od dwóch kluczowych czynników. Pierwszy z nich to specyfika obiektu oraz obciążenia, jakie będzie on generował. Dlatego już gotowe projekty domów zawierają informacje na temat domyślnej technologii fundamentów. Jednak tu pojawia się drugi czynnik, a mianowicie warunki wodno-gruntowe: nośność i przepuszczalność gruntu, strefa przemarzania, poziom wód gruntowych. Niekiedy warunki te wymagają zastosowania innych fundamentów, które lepiej sprawdzą się w tych specyficznych warunkach. Wówczas, architekt odpowiedzialny za adaptację gotowego projektu wprowadza odpowiednie zmiany. W przypadku projektu indywidualnego architekt od razu dobiera fundamenty pod katem specyfiki działki budowlanej.

 

Specyfika projektu oraz warunki wodno-gruntowe predysponują również wybór innych materiałów oraz technologii, o których możesz przeczytać w naszym artykule na temat budowy domy. Poniżej znajdziesz informacje na temat najczęściej stosowanych materiałów przy budowie fundamentów.

 

Fundamenty monolityczne z żelbetu

 

To sprawdzona technologia stosowana w wielu współczesnych domach murowanych. Wykonanie takiego fundamentu opiera się na stalowych zbrojeniach oraz odpowiedniej mieszance betonu. W pierwszej kolejności wykonuje się szalunek, w którym układa się pręty zbrojeniowe. Po dokładnym uzbrojeniu i pozostawieniu miejsc na przyłącza szalunki zalewa się betonem odznaczającym się dostatecznie wysoką klasą. Zwykle jest to beton klasy C15, C20, C25, a nawet C30. Fundamenty monolityczne nazywa się również fundamentami wylewanymi. Przy ich budowie wykorzystuje się bowiem płynną mieszankę betonu, którą zalewa się szalunki ze zbrojeniami.

 

Fundamenty murowane z bloczków

 

We współczesnych domach coraz popularniejsze stają się także fundamenty murowane. Na dno wykopu wylewa się warstwę podkładową z chudego betonu, a następnie hydroizolację. Teraz można przejść do wymurowania ław i ścian fundamentowych. Istnieje wiele materiałów, które można wykorzystać w tym celu. Najczęściej zastosowanie znajdują bloczki betonowe wytwarzane z betonu o klasie C12/15 lub C16/20. Zamiast nich można zastosować bloczki keramzytobetonowe odznaczające się większą wytrzymałością na rozwój mikroorganizmów, a także bloczki silikatowe. Niektóre bloczki fundamentowe mogą posiadać wydrążenia, w których umieszcza się zbrojenia, a następnie wypełnia spoiwem. Zaletą murowanych fundamentów jest sprawniejsza budowa oraz krótsza przerwa technologiczna wymagana do rozpoczęcia kolejnych prac budowlanych.

 

Fundamenty z cegieł ceramicznych

 

Cegły ceramiczne wykazują się wysoką wytrzymałością oraz opornością na czynniki środowiskowe. Fundament muruje się przy pomocy odpowiedniej zaprawy cementowej. Mniejsze wymiary cegieł sprawiają, że prace zajmują więcej czasu. Ponadto, jest to dość drogi materiał, a co za tym idzie, fundamenty murowane z cegieł są spotykane coraz rzadziej. Co innego pustaki ceramiczne. Tutaj na uwagę zasługują zwłaszcza pustaki szalunkowe. Są one wydrążone w środku. W wolnych przestrzeniach umieszcza się zbrojenia i zalewa spoiwem.

 

Fundamenty kamienne

 

O fundamentach kamiennych warto wspomnieć z kronikarskiego obowiązku, jako iż współcześnie technologia ta występuje coraz rzadziej. Ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu na fundamentach kamiennych wznosiło się mnóstwo domów i budynków gospodarczych. Zaletą tego rozwiązania jest bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie i czynniki zewnętrzne. Jednak obiekty na fundamentach kamiennych były bardziej narażone na nierównomierne osiadanie.

 

Inne materiały wykorzystywane do budowy fundamentów

 

Powyżej opisaliśmy materiały, na których opiera się nośność fundamentów. Do budowy wykorzystuje się beton, ceramikę, keramzytobeton oraz silikaty wapienno-piaskowe, natomiast w formie zbrojeń sprawdzają się pręty stalowe. Jednak fundamenty domu musi być odpowiednio zabezpieczony przed czynnikami zewnętrznymi, a to oznacza, że do jego budowy potrzebne są również inne materiały. Niezbędnym elementem jest hydroizolacja przeciwwilgociowa lub przeciwwodna dobierana na podstawie warunków wodno-gruntowych. W tym celu wykorzystuje się folie, membrany, masy bitumiczne i asfaltowe, jak również papy. Fundamenty w nowoczesnych domach wymagają także termoizolacji, a najczęściej wykonuje się ją z płyt styropianowych.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.