Akademia Budowlana

Jakie zmiany w projekcie gotowym zmuszają wykonanie projektu indywidualnego?

Spis treści:

W katalogu firmy budowlanej New House znajdziesz ponad siedem tysięcy gotowych projektów domów. Zostały one stworzone przez uznane pracownie projektowe i doświadczonych architektów. Gotowy projekt wymaga oczywiście adaptacji, w trakcie której można nanieść zamiany zażyczone sobie przez inwestora. Tu rodzi się pytanie: czy istnieją zmiany, które mogą sprawić, że konieczne będzie wykonanie projektu indywidualnego?

 

Na czym polega zmiana gotowego projektu domu?

 

Gotowy projekt domu musi zostać dostosowany do specyfiki działki budowlanej. Istotną kwestią są warunki wodno-gruntowe, ukształtowanie terenu, a także orientacja względem drogi. Znaczenie ma także przebieg dostępnych przyłączy technicznych oraz warunki zabudowy opisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zmian w gotowym projekcie może sobie zażyczyć także inwestor, który np. chce zmienić układ ścian działowych, aby przystosować rozkład wnętrz do indywidualnych potrzeb wszystkich domowników.

 

Wszystkie powyższe zmiany wykonuje się na etapie adaptacji gotowego projektu. Odpowiada za nią projektant lub architekt posiadający stosowne uprawnienia. Należy jednak pamiętać, że każda zmiana w projekcie wymaga oczywiście uiszczenia stosownej opłaty. W naszym artykule na temat adaptacji projektu (https://new-house.com.pl/adaptacja-projektu) możesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak wygląda ten proces, a także, jakie zmiany są realizowane najczęściej. Czy istnieją jednak tak poważne zmiany, które wręcz wymuszają stworzenie projektu indywidualnego?

 

Czy istnieją zmiany, które wymagają wykonanie projektu indywidualnego?

 

W gruncie rzeczy nie, gotowy projekt można modyfikować z dużą dozą swobody, z tym zastrzeżeniem, że istotne zmiany wymagają pozwolenia ze strony autora gotowego projektu. Tym sposobem, w gotowym projekcie można zastosować nawet bardzo radykalne zmiany, takie jak: zmiana materiałów budowlanych, przesunięcie ścian nośnych i działowych, dobudowanie garażu, zmiana konstrukcji dachu. O ile takie zmiany są możliwe, o tyle są też bardzo nieopłacalne, ponieważ wymagają dużych nakładów finansowych. W takich sytuacjach znacznie lepszym rozwiązaniem będzie wybór gotowego projektu lepiej dostosowanego do naszych oczekiwań lub też podjęcie współpracy z architektem w celu stworzenia od postaw indywidualnego projektu domu na miarę potrzeb inwestora.

 

Zmiany istotne i nieistotne w gotowym projekcie

 

Zmiany w gotowym projekcie domu możemy podzielić na istotne i nieistotne. Te drugie można realizować bez potrzeby uzyskania zgody ze strony autora. Możemy tu wyróżnić chociażby zmianę układu ścian działowych, inny przebieg instalacji i przyłączy, zmiana kąta nachylenia dachu czy też zmiany wizualne w elewacji. Z kolei istotne zmiany wpływają na charakterystyczne parametry budynku, takie jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość szerokość domu, a także liczba kondygnacji. Także zapewnienie udogodnień dla osób niepełnosprawnych zalicza się do poważnych odstępstw od pierwotnych założeń gotowego projektu.

 

Kiedy warto postawić na gotowy projekt?

 

Wiemy już, że adaptacja projektu daje całkiem sporą swobodę w kwestii modyfikowania gotowego projektu domu. Wiemy również, że poważne zmiany wiążą się jednak z poważnymi wydatkami. Największe zmiany, np. zmiana całej konstrukcji dachu to koszt rzędu 2500 – 3000 złotych. Warto zatem poszukać gotowego projektu, który będzie jak najbliżej naszego wymarzonego domu. W ten sposób mocno zaoszczędzisz na adaptacji projektu, która wprowadzi jedynie zmiany pod kątem specyfiki działki budowalnej. Jest to jednocześnie rozwiązanie dużo tańsze, biorąc pod uwagę, z jakimi kosztami wiąże się stworzenie indywidualnego projektu domu.

 

Kiedy lepszym rozwiązaniem jest projekt indywidualny?

 

Indywidualny projekt domu to rozwiązanie dedykowane inwestorom, którzy dysponują nieco większym kapitałem na budowę i mogą sobie pozwolić na opracowanie projektu na miarę indywidualnych potrzeb. Tutaj należy jednak pamiętać o tym, że projekt indywidualny to wydatek rzędu 150-300 złotych za metr kwadratowy w zależności od renomy architekta. W artykule na temat projektów indywidualnych możesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak przebiega praca z architektem, a także, dlaczego warto zdecydować się na takie rozwiązanie.

 

Tutaj wspomnimy tylko najważniejsze atuty. Przede wszystkim, inwestor zyskuje gwarancję otrzymania projektu w pełni dostosowanego do swoich oczekiwań i potrzeb. Jednocześnie, na bieżąco można wprowadzać modyfikacje i uzgadniać z architektem poszczególne rozwiązania. Jest to szczególnie ważne w przypadku problematycznych działek budowlanych, które wymagałyby poważnych zmian w gotowym projekcie. W takich sytuacjach może się okazać, że projekt indywidualny w ostatecznym rozrachunku będzie niewiele droższy od gotowego projektu i zmian dokonanych na etapie adaptacji.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.