Akademia Budowlana

Magazyny energii - co to jest i czy to się opłaca?

Spis treści:

Magazyny energii służą do przechowywania energii w momencie, kiedy produkcja prądu przewyższa jego zużycie. Zmagazynowana energia może być wykorzystana w późniejszym czasie, kiedy pojawią się niedobory energii wytwarzanej na bieżąco lub w momentach zwiększonego zużycia prądu. Mimo wszystko, z powodu wysokich cen magazynowania prądu, rozwiązanie to nie należy do najpopularniejszych i potencjalni konsumenci są skutecznie odstraszani.

 

Przyszłość magazynów energii

 

Niestety na tę chwilę magazynowanie energii na dużą skalę w naszym kraju jest nieunormowane prawnie. Ministerstwo Energii rozpoczęło pracę nad regulacją przepisów, które ułatwią załatwienie wszystkich formalności związanych z tą inwestycją.

 

Najważniejszym czynnikiem sprawiającym, że rozwój magazynowania energii jest niezbędny, to coraz większe udziały odnawialnych źródeł energii, które obciążą istniejącą już infrastrukturę energetyczną. Ponadto magazyny energii wyeliminują problem strat, które wynikają z przesyłu energii i obecnie niezbędnego rozbudowywania infrastruktury. Jeśli mówimy już o infrastrukturze, to warto wiedzieć o tym, że w związku z przeobrażaniem się sekcji transportowej ze spalinowej na elektryczną, może ona nie wytrzymać takiego przeciążenia, dlatego też magazynowanie rozwiązałoby te problemy.

 

 

 

Czy magazynowanie energii jest opłacalne?

 

Obecnie, jeśli korzystamy chociażby z instalacji fotowoltaicznych, to energia przez nie wytwarzana rzadko kiedy jest spożytkowana w całości. Dlatego też jej nadmiar jest przesyłany do sieci. Możemy potem skorzystać z 80% oddanej energii. Opłacalność fotowoltaiki można zwiększyć poprzez instalację przydomowych magazynów energii. Dzięki temu też będziemy mogli korzystać z wytworzonego prądu bez ponoszenia istotnych strat.

 

Jakie są wady i zalety magazynów energii?

 

Jedną z największych zalet systemów magazynujących energię jest fakt, że możemy skorzystać ze stu procent wyprodukowanej przez nas energii, a nie jak w przypadku oddawania prądu na przechowanie do zakładów energetycznych, które 20% tego, co wytworzyliśmy, pobierają dla siebie. Ponadto magazyny energii będą świetnym rozwiązaniem w miejscach, gdzie podłączenie się do sieci jest znacznie utrudnione, bądź na obszarach zagrożonych przerwami w dostawie prądu.

 

Jednak magazynowanie energii obecnie jest dosyć drogim przedsięwzięciem. Ceny baterii, które odpowiadają za przechowywanie prądu, zaczynają się od około 10 000 zł. Koszty uzależnione są przede wszystkim od wykorzystywanej technologii czy pojemności akumulatorów, które zaczynają się od około 3 kWh. Poza tym akumulatory te mają określoną żywotność, która najczęściej wynosi między 5 a 8 lat.

 

Co dalej z konsumenckimi magazynami energii?

 

Unia Europejska, której cele nastawione są na zwiększenie udziału Odnawialnych Źródeł Energii, sprawia, że technologia magazynowania staje się coraz popularniejsza. W związku z tym spadają ceny tych instalacji i na przydomowe magazyny pozwolić będzie sobie mogło coraz więcej konsumentów.

 

Nie da się ukryć, że magazynowanie energii jest konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz do zwiększenia udziału OZE w sektorze energetycznym. Wielu ekspertów mówi, że jest to konieczny krok do transformacji energetyki.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.