Akademia Budowlana

Jak wykonać dobrze zasypkę pod chudy beton ?

Spis treści:

Stawianie podłóg na gruncie poprzedzone musi być odpowiednim przygotowaniem. Najpierw wykonuje się podsypkę, nad którą montuje się płytę betonową, zwaną też chudym betonem czy chudziakiem. Ta z kolei pokryta jest izolacją przeciwwilgociową oraz termoizolacją. Prace związane z jej budową kończą się na zrobieniu podkładu podłogowego, który może występować w różnych grubościach, w zależności od konieczności zastosowania konkretnej. Schemat zazwyczaj wygląda tak samo, jednak czasem zdarza się, że inaczej rozmieszcza się izolację cieplną lub przeciwwilgociową. Tak wygląda przygotowanie podłóg na gruncie. Dziś skupimy się na pierwszym etapie jej wykonywania. Jak wykonać dobrze podsypkę pod chudy beton?

 

Posypka jest niczym innym jak podbudową pod chudy beton. Układa się ją między ścianami fundamentowymi, ewentualnie jeśli dom posiada podłogę piwniczną, to układa się ją w wykopie pomiędzy ławami fundamentowymi. Grunt, na którym będzie układana podsypka, powinien zostać oczyszczony z humusu, czyli żyznej warstwy ziemi. Następnie grunt ten należy wstępnie wyrównać. Kruszywo, z którego wykonuje się podsypkę, może wymagać dokładnego ubicia. Jeśli więc będzie to konieczne, należy przeprowadzić ten krok.

 

Do wykonania podsypki najczęściej wykorzystuje się żwir, który połączony jest z piaskiem. Mieszankę taką często nazywa się pospółką. Taką warstwę można poprzedzić ułożeniem 20-centymetrowej warstwy filtracyjnej złożonej ze żwiru, jeśli mamy taką ochotę. Musimy pamiętać o tym, że zarówno pospółkę, jak i warstwę filtracyjną ubijać trzeba po usypaniu każdych 10 cm. Cała grubość podsypki powinna wynosić około 30 cm. Aby dobrze zagęścić podsypkę, warto wykorzystać do tego celu ręczną ubijarkę lub mechaniczną zagęszczarkę. Po zagęszczeniu tej warstwy, jej powierzchnia powinna być równa i musi tworzyć wytrzymałą podstawę pod płytę betonową (chudy beton).

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.