Akademia Budowlana

Ławy fundamentowe w gruncie czy w szalunkach - porównujemy!

Spis treści:

Ławy fundamentowe są jednym z najpopularniejszych rozwiązań, które wykorzystywane są do wznoszenia domu jednorodzinnego. Fakt ten spowodowany jest ich dużą łatwością zbudowania, niedużym nakładem finansowym, jaki będzie niezbędny do ich wzniesienia, oraz ich wysoką wytrzymałością. Można je wykonywać od razu na gruncie lub w szalunkach (w deskowaniu). Kiedy chcemy, aby były jeszcze bardziej odporne na osiadanie na gruncie i pękanie w wyniku tego, dodatkowo uzupełnia się je stalowymi prętami.

 

Do budowy ław fundamentowych wykorzystuje się beton klasy C16/20 lub C20/25. Żeby dodatkowo je wzmocnić, tak, jak wspomnieliśmy wyżej, zbroi się je podłużnymi drutami. Wysokość ław zbrojonych będzie oscylować w granicach 40 cm, szerokość jej zaś wynosić będzie od 60 cm do 80 cm. Wszystko jednak uzależnione jest od tego, jaki ciężar będzie musiał przenosić fundament. W przypadku ław niezbrojonych, jej wymiary nie powinny przekroczyć 40x80 cm.

 

Jak wykonywać ławy fundamentowe w deskowaniu?

 

Najpierw przyjrzymy się wykonywaniu fundamentów w deskowaniu. Do ich wzniesienia konieczne będzie poszerzenie wykopu o 10-15 cm z każdej strony od szerokości ławy, której wymiary określone są w projekcie technicznym. Jeśli odpowiednio przygotujemy wykop, czyli chociażby wypoziomujemy jego dno, na spód trzeba wylać podkład betonowy w postaci chudego betonu o grubości 10 cm. Beton ten charakteryzuje się rzadką konsystencją, do którego wytworzenia użyto niewiele cementu. Jego użycie pozwoli na utworzenie pośredniej warstwy między gruntem a podstawami domu. Możliwe jest to dzięki jego częściowemu wsiąknięciu w podłoże.

 

Głównym zadaniem deskowania jest uniemożliwienie wyciekania betonu do gruntu. Deskowanie wykonuje się z desek, których wysokość wynosi około 40 cm. Układa się go w momencie, kiedy minie doba od wylania chudego betonu. Dopiero wtedy można wlać beton, który stanowił będzie nasze fundamenty. Jego konsystencja powinna być taka, aby był on w stanie szczelnie wypełnić szalunki.

 

Powstawanie ław fundamentowych bezpośrednio w gruncie

 

Jeśli zdecydujemy się na wykonanie ław fundamentowych bezpośrednio na gruncie, to konieczne będzie wykonanie wykopu, który będzie odpowiadał docelowemu kształtowi i wielkości fundamentów. Kolejnym krokiem będzie wyłożenie dna i boków wykopu folią o właściwościach hydroizolacyjnych. Ta z kolei powinna być dokładnie ułożona i wywinięta z dwóch stron na około 20-30 cm. Dzięki temu beton nie będzie w stanie wsiąknąć do gruntu.

 

Jak wykonać zbrojenie ław fundamentowych?

 

Budynki, które generować będą duże obciążenie, mogą doprowadzić do nierównomiernego osiadania, w wyniku czego ławy fundamentowe narażone będą na pękanie. Zaradzić temu może odpowiednie zbrojenie betonu.

 

O tym, jakiej klasy i gatunku stal możemy wykorzystać do wykonania zbrojenia, znajduje się w projekcie technicznym budowanego budynku. Jest w nim także określona długość i średnica, jaką charakteryzować powinny się pręty. Standardem jest wykonywanie zbrojenia, które składa się z 4 prętów o średnicy 12 mm. Takie pręty zespala się strzemionami z prętów, których średnica wynosi 6 mm.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.