Akademia Budowlana

Pompa ciepła – czy może służyć do klimatyzowania pomieszczeń?

Spis treści:

Pompa ciepła jest rozpatrywana przede wszystkim jako energooszczędny oraz wydajny system ogrzewania w naszym domu. W praktyce, urządzenie to działa na podobnych zasadach co lodówka, tyle tylko, że zachodzą w niej odwrotne procesy. Nowoczesne pompy ciepła pozwalają ustawić tryb chłodzenia, dzięki czemu, urządzenie w okresie letnim będzie spełniać funkcję klimatyzatora. Pompa ciepła może również dobrze współpracować z systemem wentylacji.

 

Aktywne chłodzenie z pomocą pompy ciepła

 

Procesy zachodzące w pompie ciepła są bardzo zbliżone do tych, jakie zachodzą w lodówce. Jest to jedynie odwrócony system, w którym urządzenie odzyskuje i potęguje ciepło, które jest pobierane bezpośrednio z powietrza, gruntu lub wody. Jeśli jednak odwrócimy kierunek tłoczenia sprężarki oraz zaworu rozprężającego, uzyskamy niemal identyczne procesy, co w chłodziarce. W ten sposób, pompa ciepła doskonale sprawdzi się jak energooszczędny klimatyzator w cieplejszych okresach roku.

 

W rezultacie, ciepło z pomieszczeń jest odprowadzane do dolnego źródła (np. do gruntu), podczas gdy do naszego domu wpływa chłodne powietrze. Aby zapewnić sobie to udogodnienie, musimy zainwestować w odwracalną pompę ciepła. Jego temperaturę jesteśmy w stanie kontrolować. W tym artkule: https://new-house.com.pl/pompa-ciepla możesz dowiedzieć się więcej na temat sposobu działania pompy ciepła, a także sprawdzić dostępne rodzaje tych urządzeń. Ze względu na swoją energooszczędną pracę, pompy ciepła są coraz popularniejszym rozwiązaniem wykorzystywanym w nowoczesnym budownictwie.

 

 

 

Na czym polega pasywne chłodzenie pompą ciepła?

 

Najprościej rzecz ujmując, polega to na wyłączeniu sprężarki i pozostawieniu naturalnego obiegu ciepła. Taki system chłodzenia jest możliwy jedynie w sytuacji, gdy temperatura w naturalnym źródle ciepła jest niższa od tej, która panuje w pomieszczeniach. Powietrzna pompa ciepła automatycznie odpada, ponieważ po wyłączeniu sprężarki, do domu zacznie wpływać powietrze o temperaturze panującej na zewnątrz. W zimie będzie to zimne powietrze, w lecie gorące. Podobnie będzie zresztą w przypadku wodnej pompy ciepła, chyba, że bazujemy na instalacji podziemnej.

 

W przypadku pasywnego chłodzenia najlepiej sprawdzi się gruntowa pompa ciepła. Pozyskuje ona ciepło z gruntu, w którym temperatura jest taka sama przez cały rok i wynosi ok. 7-11 stopni. Po wyłączeniu sprężarki, powietrze to nie będzie w żaden sposób ogrzewane, co oznacza, że do naszego domu wprowadzane będzie chłodne powietrze. Zaletą jest to, że taki system jest praktycznie darmowy. Pasywne chłodzenie powinno być połączone z instalacją nadmuchową wyposażoną w czujnik temperatury. W ten sposób, pompa ciepła będzie sterowana automatycznie.

 

Pompa ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła

 

To kolejny innowacyjny system, o którym warto wspomnieć przy okazji pompy ciepła oraz rekuperacji. Jeśli w naszym domu wykorzystujemy wentylację mechaniczną i wprowadzamy powietrze z zewnątrz, zależy nam na tym, aby w zimie było ono jak najcieplejsze, z kolei latem, aby ochładzało dom. Przy okazji, biorąc pod uwagę zanieczyszczone powietrze, robimy wszystko, aby wentylacja wprowadzała do naszego domu przefiltrowane powietrze. I tu pojawia się gruntowy wymiennik ciepła (GWC), który może okazać się niezwykle wydajnym systemem.

 

W praktyce, powietrze z zewnątrz najpierw przepływa przez specjalną warstwę gruntu, najlepiej z przepuszczalnego żwiru. Jak już mówiliśmy, panuje tu temperatura 7-11 stopni. W lecie, powietrze będzie zatem schłodzone, zaś w zimie, ocieplone. Aby wykorzystać tak złożone systemy w naszym domu, warto o tym pomyśleć jeszcze na etapie projektowania. W tym artkule: https://new-house.com.pl/budowa-domu możesz przeczytać o rozwiązaniach, które przy budowie wykorzystuje firma New House. Ostatnim krzykiem mody są domy plus energetyczne, w których produkowana energia przewyższa zapotrzebowanie budynku.

 

Pompa ciepła czy klimatyzacja?

 

Decydując się na to jedno z powyższych rozwiązań, zawsze należy uwzględnić indywidualne oczekiwania inwestora, dostępny budżet, a także uwarunkowania na danym terenie. Gruntowa pompa ciepła wydaje się jednak najlepszym rozwiązaniem, ponieważ gwarantuje bardzo efektywne ogrzewanie domu w sezonie jesienno-zimowym, a jednocześnie, zapewni niemal darmowe chłodzenie domu w cieplejszych okresach roku. Co więcej, efektywność pompy ciepła można dodatkowo zwiększyć poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, takich jak: fotowoltaika, rekuperacja (mechaniczna wentylacja) oraz gruntowy wymiennik ciepła.

 

W nowoczesnych domach dobrze sprawdza się również klimatyzacja, o ile zadbamy o większą energooszczędność systemu. W tym artykule: https://new-house.com.pl/klimatyzacja opisujemy sposób działania nowoczesnych systemów klimatyzacyjnych, które sprawdzają się w energooszczędnych i ekologicznych domach. Firma budowlana New House zawsze stara się dobrać rozwiązanie w pełni dostosowane do indywidualnych potrzeb inwestora.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.