Akademia Budowlana

Płyta fundamentowa krok po kroku

Jednym z najważniejszych etapów budowy domu jest fundament. Jest on podstawą, która przenosi na podłoże gruntowe całość obciążeń. Mimo, że jest niewidoczny, zajmuje dużą część budżetu. Są różne technologie budowy fundamentów. Czym się różnią zwykłe fundamenty od płyty fundamentowej? Czym się charakteryzuje każde z nich? Podpowiadamy!

Na wstępie warto zwrócić na fakt, że w Polce wciąż niesłabnącą popularnością cieszą się standardowe fundamenty polegające na:
- wykopaniu, uzbrojeniu oraz wylaniu ław fundamentowych,
- postawieniu ścian fundamentowych z bloczków betonowych (rzadziej stosowane są ściany fundamentowe wylewane),
- wykonaniu izolacji ścian fundamentowych,
- wykonaniu zasypki piaskowej,
- wykonaniu kanalizacji poziomej,
- wylaniu chudych posadzek.

Takie wykonanie fundamentów stosowane jest w 90% przypadków przy budowie domów jednorodzinnych. Główną zaletą jest znacznie tańsza technologia wykonania. Są jednak przypadki, w których można lub powinno się zastosować płytę fundamentową.
 

Płyta fundamentowa – kiedy?

Płytę fundamentową stosuje się w przypadku słabego gruntu. To również doskonałe rozwiązanie dla budynków osadzonych na gruntach nieprzepuszczalnych, którym zagraża zawilgocenie. W tradycyjnych fundamentach obciążenia powstałe ze ścian konstrukcyjnych przenoszone są na ławy fundamentowe. Jeżeli grunt jest niepewny, ściany mogą nierówno osiadać, a następstwem jest pękanie ścian. Dzięki zastosowaniu płyty fundamentowej, która pokrywa się idealnie z kształtem domu, obciążenia budynku rozkładają się na wiele większym obszarze. Nawet jeżeli dojdzie do osunięcia, konstrukcja budynku pozostanie stabilna.

Płyta fundamentowa – parametry cieplne

Kolejnym aspektem, który przemawia za wykonaniem płyty fundamentowej, są parametry cieplne. Płyta fundamentowa bardzo często jest niezbędna, aby osiągnąć parametry domu pasywnego. Jest to spowodowane tym, że izolacja przeciwwilgociowa płyty fundamentowej stanowi jedną równą płaszczyznę. Aktualnie preferowane jest wykonanie tzw. ciepłej płyty, gdzie izolacja jest wykonana pod płytą. Wykonanie w taki sposób grubej warstwy izolacji termicznej (najczęściej wykorzystywany materiał jako izolacja: XPS PRIMIE S30 (SYNTHOS) o współczynniku U=0,035W/mK ) pozwala na otoczeniu powstałego budynku nieprzerwaną warstwa izolacji, czyli potocznie mówiąc bez występowania mostków technicznych.

Wykonanie płyty fundamentowej często jest podstawą do starania się o dofinansowanie do budowy domu pasywnego. Dopłaty wynoszą nawet do 50 000 zł. Oczywiście dofinansowanie nie sprawi, że budowa takiego domu będzie tańsza. Nakłady na taki dom i tak będą znacznie wyższe, ale zaowocuje to w przyszłości niższymi opłatami związanymi z ogrzaniem domu. Inwestor będzie miał także przeświadczenie, że jest ekp, co w dzisiejszych czasach jest coraz ważniejsze.

Płyta fundamentowa – jak to jest zrobione?

Pierwszym krokiem w wykonaniu płyty fundamentowej są roboty ziemne. Umówiony zostaje uprawniony geodeta, który wytycza obrys budynku. Następnie zostaje ściągnięta wierzchnia warstwa ziemi o grubości do 30 cm (tzw. humus). Kolejnym krokiem jest wysypanie pod płytę fundamentową warstwy z kamyków lub pospółki piaskowej. Zanim zostanie na to wylana warstwa chudego betonu, podsypka zostaje zagęszczona za pomocą zagęszczarki.

Następnym etapem jest warstwa izolacyjna płyty fundamentowej. Na wylaną warstwę chudego betonu kładziona jest hydroizolacja w postaci foli PE. Do izolacji termicznej używany jest przeważnie polistyren ekstrudowany XPS, rozkładany najczęściej w dwóch płytach na zakładkę. Następnie wykonywane jest zbrojenie płyty fundamentowej według projektu wykonawczego. Po wykonaniu zbrojenia pozostaje już tylko wylanie samej płyty fundamentowej.

Przykładowy spis warstw posadzki na gruncie (parter) uwzględniający ciepłą płytę fundamentową
1) Grunt rodzimy
2) Podsypka – piasek zagęszczony/pospółka – 30 cm
3) Chudy beton (podbudowa) – C5/10 – 10 cm
4) Folia PE (warstwa rozdzielająca) – 0,2 mm
5) XPS (dwie warstwy klejone po obwodzie w połączeniach 10+10 cm) – 20 cm
XPS PRIMIE S30 (SYNTHOS) o współczynniku U=0,035W/mK
6) Folia PE (izolacja przeciwwilgociowa) – 0,3 mm
7) Płyta fundamentowa monolityczna – Beton C25/30 -35 cm
8) Papa na lepiku x2
9) Styropian twardy EPS 100 U=0,036W/mK – 10 cm
10) Folia PE (warstwa rozdzielająca) – 0,2 mm
11) Szlichta cementowa – 6,5 cm
12) Warstwa wykończeniowa – 1,5 cm
 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że powyższy spis warstw ciepłej płyty fundamentowej może zmieniać się w zależności od projektu lub gruntu znajdującego się na działce. W głównej mierze chodzi o grubość pospółki. Może okazać się, że wymiana gruntu i podsypanie 30 cm podsypki to za mało. Spotyka się podsypywanie pospółki do 50 cm i więcej.

Koszt płyty fundamentowej

Bardzo ciężko jest podać konkretne ceny wykonania płyty fundamentowej. Wyszczególnienie standardowej ceny za m2 jest po prostu niemożliwe. Jest to spowodowane tym, że koszt płyty fundamentowej zależy od wielu czynników, takich jak:
• obciążenie przenoszone przez budynek, które wpływa na grubość warstwy betonu i zbrojenia,
• rodzaj gruntu,
• wielkość budynku.

Orientacyjne koszty płyty fundamentowej przedstawimy na podstawie przykładowego projektu domu z naszej strony internetowej https://new-house.com.pl/projekty-domow.

Koszt budowy domu Riwiera 3 (https://new-house.com.pl/projekt/1145) w stanie surowym otwartym przy zastosowaniu tradycyjnych fundamentów to koszt 362 200 zł. Na prace składają się:
1) roboty ziemne
- tyczenie budynku przez uprawnionego geodetę,
- zdjęcie humusu, wykopy liniowe pod ławy i stopy fundamentowe, ziemia na odkład - pozostaje na działce.
 2) ławy fundamentowe
- podkład z betonu B15, ławy fundamentowe w gruncie,
- zbrojenie, stal konstrukcyjna, beton towarowy B25 wylewany pompą zgodnie z projektem,
 3) ściany fundamentowe
- ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 24 cm murowane na zaprawie cementowej,
- obsypka fundamentów rodzimym gruntem,
4) chude posadzki
- nawiezienie piasku z wibrowaniem (piasek do zasypki dodatkowo płatny w zależności od posadowienia gruntu,
- pozioma kanalizacja, przepust pod fundamentami do zasilenia budynku w wodę,
- warstwa wyrównująca: podkład betonowy gr. 10 cm, beton wylewany pompą, niezbrojony.

Koszt postawienia domu projektu Riwiera 3 (https://new-house.com.pl/projekt/1145) w stanie surowym przy zastosowaniu płyty fundamentowej to 306 500 zł netto. Na prace składają się:
1) roboty ziemne
- wykop szerokoprzestrzenny, ziemia na odkład - pozostaje na działce,
- tyczenie budynku przez uprawnionego Geodetę,
 2) płyta fundamentowa
- podbudowa pod płytę: pospółka na wysokość 20 cm,
- pozioma kanalizacja, przepust pod fundamentami do zasilenia budynku w wodę,
- warstwa wyrównująca: podkład betonowy gr. 10 cm, beton wylewany pompą, niezbrojony,
- styrodur XPS 300 gr. 20 cm,
- folia budowlana,
- płyta fundamentowa żelbetowa gr. 30 cm, stal, beton towarowy B0 z pompą zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

W przypadku tego projektu, różnica na samych fundamentach to 55 700 zł netto. Cena uwzględnia materiał, robociznę ekip oraz sprzęt niezbędny do wybudowania domu.

Dlaczego więc w wielu projektach domów jednorodzinnych nadal są tradycyjne fundamenty? Koszty wykonania płyty fundamentowej są znacząco wyższe niż tradycyjnych fundamentów. Poza tym nie każda ekipa budowlana podejmie się postawienia domu na płycie fundamentowej. Jeżeli jednak na działce występują niepewne warunki gruntowe lub inwestorom zależy na budowie domu pasywnego, to bez wątpienia polecamy zaprojektować budynek na płycie fundamentowej.
 
 
 
 
 
.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt90@new-house.com.pl
+48 504 125 130
* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Tak   Nie
WWyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.