Akademia Budowlana

Dofinansowanie do budowy domu jednorodzinnego

Środowisko a budowa domu? Kilkanaście lat temu nikt by na to nie wpadł, że hasła te mogą być ze sobą powiązane. Jednak skażenie powietrza w Polsce jest na tyle poważnym problemem, że powstają specjalne programy, które mają za zadanie minimalizować stężenie zanieczyszczenia.  Obecnie stawia się na domy energooszczędne, a nawet pasywne. Ich budowa nie jest tania, lecz istnieje szereg programów, które mogą wspomóc inwestorów w realizacji wymarzonego domu. Dofinansowanie do budowy domu jednorodzinnego jest zależne od projektu, czasu budowy oraz gminy, w której będzie realizowana inwestycja. Część dotacji jest ogólnopolska, część natomiast dotyczy tylko mieszkańców danej gminy. Warto być na bieżąco i śledzić informacje na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - mamy wtedy szanse dowiedzieć się o dogodniejszych warunkach dofinansowania poszczególnych etapów naszej budowy.

Należy jednak pamiętać, że koszty całej inwestycji pokrywamy  z własnych środków, a zwrot wynikający z dofinansowania otrzymujemy po jej ukończeniu i przedstawieniu odpowiednich dokumentów. Trzeba również zwrócić uwagę na brzmienie umowy, tj. na zapisy dotyczące zakresu prac, terminów oraz warunków otrzymania gwarancji – jeżeli ich nie spełnimy, możemy nie otrzymać dotacji.


Na jakie dofinansowania do budowy domu możemy liczyć?


Obecnie prowadzony jest ogólnopolski program „Czyste powietrze”, którego celem jest zminimalizowanie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń oraz poprawienie wydajności energetycznej. Dzięki niemu można uzyskać dopłatę do zakupu i montażu węzłów cieplnych, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych oraz pomp ciepła. O zwrot poniesionych kosztów możemy ubiegać się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Maksymalny koszt inwestycji, od których liczona jest dotacja wynosi 53 000 zł, a minimalny ¬— 7 000 zł. Jeżeli koszt inwestycji przekroczy 53 tysiące, istnieje możliwość rozłożenia różnicy w formie pożyczki.


Kolejnym programem jest dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Kierowany jest on do osób, które nie będą miały możliwości podłączenia się do miejskiej kanalizacji. To rozwiązanie bardzo ekologiczne i ekonomiczne w użytkowaniu, tyle że jego wykonanie jest dosyć kosztowne (od 7000 zł do kilkunastu). Możemy jednak odzyskać nawet 80% poniesionych kosztów, pod warunkiem że gmina otrzymała środki na utworzenie na swoim obszarze programu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014—2020.
Abyśmy byli w pełni ekologiczni, możemy skorzystać też z dofinansowania do instalacji technologii fotowoltaicznej, dzięki której będziemy mieć swój własny, darmowy prąd czerpany z energii słonecznej. To duża inwestycja, która zwraca się w ciągu kilku lat. Jest to rozwiązanie ekologiczne, a zarazem ekonomiczne dla budżetu domowego. Dofinansowanie do tego przedsięwzięcia również zależy od gminy, która może być wspierana w ramach różnych programów unijnych. Mamy szansę odzyskać nawet do 60% kosztów instalacji.


Każdy z programów gminnych jest niezależny, dlatego kwoty dofinansowania do budowy domu zależą od danego rejonu, chyba że program jest ogólnopolski. Rozpoczynając budowę domu jednorodzinnego, warto zasięgnąć informacji, gdyż możemy dzięki temu obniżyć koszty inwestycji i zadbać o środowisko.

.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt90@new-house.com.pl
+48 504 125 130
* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Tak   Nie
WWyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.