Akademia Budowlana

Dom drewniany i murowany – porównanie efektywności energetycznej

Efektywność energetyczna budynku to najprościej rzecz ujmując ilość energii, jaka jest potrzebna do jego optymalnego ogrzania, chłodzenia, wentylacji, przygotowania ciepłej wody oraz oświetlenia pomieszczeń. Niezwykle ważne jest jednak aby podniesienie efektywności nie odbywało się kosztem obniżenia warunków użytkowania domu. Tak więc w pomieszczeniach nie może być zbyt zimno, jakość powietrza musi być odpowiednia podobnie jak i poziom oświetlenia. Dzięki wysokiej efektywności energetyczne koszt utrzymania domu może ulec znacznemu obniżeniu bez obniżenia komfortu mieszkania. Warto więc wiedzieć, która technologia da nam wymierne korzyści i zatrzyma ciepło na dłużej?
 
Efektywność energetyczna domu z drewna

Domy drewniane o konstrukcji szkieletowej są niemal pozbawione mostków cieplnych, dzięki czemu ogrzane powietrze pozostaje wewnątrz budynku. Dodatkowo możemy ograniczyć występowanie mostków, stosując odpowiednie elementy konstrukcyjne.
Mostki cieplne najczęściej występują w miejscu, gdzie ściana łączy się z powierzchniami takimi jak daszki, wieńce, nadproża czy balkony. To miejsca, które wyprowadzają na zewnątrz znacznie więcej ciepła niż inne powierzchnie, dlatego dla efektywności energetycznej ważne jest, aby było ich jak najmniej.

Równie ważne jest to, że drewno jest idealnym materiałem do prefabrykacji, co oznacza powtarzalność lekkich przegród i wyższą jakość ich wykonania niż w przypadku konstrukcji murowanych. W praktyce przekłada się również na niższy koszt budowy domu. A dzięki temu, że elementy nośne oraz izolacja występują w jednej warstwie, grubość przegród zewnętrznych jest o 20 do 30 procent mniejsza niż w konstrukcjach opartych o technologie murowane. Co oznacza, że mamy do dyspozycji większą powierzchnię domu.
 
Efektywność energetyczna domu murowanego

Ściany murowane charakteryzują się dużą masą, którą dodatkowo zwiększają zastosowane wzmocnienia żelbetowe. To wszystko sprawia, że dłużej się nagrzewają i jednocześnie dłużej oddają ciepło – zjawisko to nosi nazwę bezwładności cieplnej. Zdolność do znacznej akumulacji ciepła bez wątpienia sprzyja temu, aby w pomieszczeniach utrzymywała się stała temperatura, oraz wilgotność powietrza. Nie bez znaczenia jest także to, że ciężkie materiały budowlane zapewniają lepszą izolację akustyczną niż drewno. W tej konkurencji przoduje silikat.

Budynki stworzone w technologii murowanej mają zwartą i bardzo wytrzymałą konstrukcję, która charakteryzuje się dużą żywotnością. Z punktu widzenia efektywności energetycznej szczególnie ważne jest, aby mury miały niską przepuszczalność powietrza, czyli w praktyce szczelność przegród zewnętrznych. Należy więc zadbać, aby w ścianach nie było pęknięć, przez które uciekać będzie wcześniej ogrzane powietrze.

Niestety tego rodzaju technologia ma mocno ograniczone możliwości wcześniejszej prefabrykacji, a co za tym idzie, większość prac prowadzonych jest bezpośrednio na placu budowy. To sprawia, że przegrody zewnętrzne są grubsze i mają z reguły znacznie niższą jakość, niż te wykonane w fabryce według ściśle powtarzalnego procesu, przez co eliminacja mostków cieplnych w domach murowanych jest problematyczna.
 
 
Co oprócz technologii wykonania ma wpływ na efektywność energetyczną domu?
• bryła budynku,
• szczelność okien oraz drzwi,
• rozkład pomieszczeń,
• rozwiązania termoizolacyjne,
• rodzaj ogrzewania i chłodzenia,
• system wentylacji,
• klimat wewnętrzny – temperatura, czystość i wilgotność powietrza,
• temperatury minimalne i maksymalne na zewnątrz budynku,
• ruchy mas powietrza,
• wilgotność i opady występujące w konkretnym klimacie.
 
Podsumowanie

Jak widać, każda z przedstawionych powyżej technologii ma swoje wady i zalety. Jednak jeśli chodzi o wysoką efektywność energetyczną, na prowadzenie wysuwa się budowa domu oparta o konstrukcję drewnianą. Z racji swojej specyfiki i możliwości wykonania powtarzalnych elementów w procesie prefabrykacji można osiągnąć znacznie lepsze wyniki w zakresie utrzymania ogrzanego powietrza w pomieszczeniach. Nie oznacza to jednak, że zastosowanie technologii murowanej automatycznie skazuje nas w tej kwestii na niepowodzenie. Odpowiednia jakość wykonania prac murarskich i zastosowanie właściwych rozwiązań minimalizujących straty ciepła także w tym przypadku może dać nam wymierny efekt.
 
.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt90@new-house.com.pl
+48 504 125 130
* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Tak   Nie
WWyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.