Akademia Budowlana

Piec gazowy

Spis treści:

Podczas budowy domu jednorodzinnego inwestorzy podejmują szereg różnorodnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest ta dotycząca wyboru rodzaju ogrzewania. Zmiany prawa związane z rosnącą świadomością ekologiczną wymuszają rezygnację z nieekologicznych rozwiązań grzewczych. W tej sytuacji coraz więcej inwestorów decyduje się na montaż ogrzewania gazowego. Szczególnie że w zasięgu sieci wykorzystującej gaz ziemny jest około 60% domów i mieszkań w naszym kraju, a pozostałe mogą bez problemów wykorzystać gaz płynny LPG niewymagający podpięcia do gazociągu.

 

Piec gazowy

 

Rodzaje instalacji gazowych w domach jednorodzinnych

 

Gaz w domach jednorodzinnych wykorzystywany jest do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej oraz do zasilania kuchenek gazowych. Instalacja gazowa w budynkach prywatnych może być zasilana gazem ziemnym lub gazem płynnym LPG. To który rodzaj instalacji zostanie zastosowany w konkretnym przypadku, zależy od możliwości doprowadzenia gazu ziemnego na działkę przeznaczoną pod budowę domu.

Wykorzystanie instalacji zasilanej gazem ziemnym jest możliwe tylko w sytuacji, w której w okolicach parceli biegnie sieć instalacji gazowej.

Instalacja zasilana jest gazem płynnym, który magazynowany jest w specjalistycznym zbiorniku zlokalizowanym na zewnątrz budynku mieszkalnego. Jest to ogrzewanie proste i intuicyjne w obsłudze, choć – jak podkreślają inwestorzy – stosunkowo drogie.

 

Przyłącze gazowe

 

Na początek inwestor musi złożyć wniosek do dostawcy gazu, w którym określa warunki przyłączenia. W przypadku domów jednorodzinnych przewidywalny odbiór paliwa gazowego określa się na poziomie do 10 m3/h. Do wniosku należy załączyć mapę do celów informacyjnych w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją szafki gazowej, kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z budynku wraz z oświadczeniem o prawie własności. Jeśli inwestor jest współwłaścicielem budynku lub nie jest jego właścicielem, konieczne jest załączenie zgody właścicieli, lub współwłaścicieli na doprowadzenie gazu do budynku i montaż urządzeń gazowych.  Na rozpatrzenie wniosku dostawca ma 14 dni. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, inwestor otrzyma dokument zatytułowany „Warunki techniczne przyłączenia”. Następnie inwestor powinien złożyć wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Na jego rozpatrzenie zakład gazowy ma 30 dni. W kolejnym kroku przygotowywany jest projekt przyłącza gazowego. Należy również złożyć zgłoszenie budowlane do właściwego starostwa.

 

Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  

 

Instalacja gazowa w domu jednorodzinnym to de facto dokładnie zaplanowany układ przewodów oraz urządzeń znajdujących się zarówno we wnętrzu, jak i na zewnątrz budynku, który składa się z poniższych elementów:

Za początek instalacji gazowej domu uznawane jest połączenie z kurkiem głównym, dzięki któremu możemy odciąć instalację od przyłącza. Za koniec instalacji przyjmuje się docelowe urządzenia gazowe zamontowane w domu.

 

Rodzaje kotłów gazowych

 

Podział ze względu umiejscowienie kotła – gazowe kotły stojące i gazowe kotły wiszące

  1. Gazowe kotły stojące
  1. Gazowe kotły wiszące