Akademia Budowlana

Układanie kostki brukowej - czy można to robić samodzielnie?

Spis treści:

Kostka brukowa to popularny materiał wykorzystywany do tworzenia podjazdów, chodników, alejek ogrodowych, tarasów oraz innych nawierzchni ogrodowych. Osoby, które chcą stworzyć nawierzchnię z kostki często zastanawiają się, czy można to zrobić samodzielnie, oszczędzając na usługach fachowców. Układanie kostki brukowej nie należy do zadań wyjątkowo trudnych, aczkolwiek wiele zależeć będzie od tego, jaka kostka będzie układana oraz czy chcemy uzyskać skompilowany wzór. W tym artykule opowiemy jak wygląda układanie kostki brukowej krok po kroku.

 

Czy samodzielne układanie kostki brukowej jest trudne?

 

Układanie kostki brukowej to jedno z tych zadań, które można wykonać samodzielnie, dysponując wolnym czasem, podstawową wiedzą oraz odpowiednimi narzędziami. Warto także mieć przynajmniej jedną osobę do pomocy, dzięki czemu prace będą przebiegać sprawniej. Na wstępie warto zaznaczyć, że układanie kostki brukowej jest zadaniem stosunkowo prostym, o ile układamy jednolitą kostkę rzędami. Jeśli jednak chcemy uzyskać określone wzory stosując kostkę w różnych kolorach oraz rozmiarach, wówczas sprawa jest już dużo trudniejsza, a podstawą do wykonania takich prac będzie uprzednio przygotowany projekt. Należy również pamiętać, że samodzielne układanie kostki brukowej na pewno zajmie dużo więcej czasu w porównaniu z usługą wykonaną przez doświadczonych fachowców.

 

Jak wygląda układanie kostki brukowej krok po kroku?

 

Jak już mówiliśmy, w przypadku gdy kostka brukowa ma być układana w określony sposób w celu uzyskania wzoru, wówczas na początek należy wykonać projekt, który wyznaczy kierunek dalszej pracy. Tylko w przypadku układania kostki w rzędach nie trzeba martwić się projektem. Warto jednak ustalić szerokość alejki biorąc pod uwagę szerokość kostki, tak, aby nie pozostawić dużych szczelin. Warto także skompletować wszystkie narzędzia: poziomicę, miarkę, grabie, miotłę, łatę, gumowy młotek. Układanie kostki brukowej możemy podzielić na kilka etapów:

 

Wytyczenie nawierzchni

 

W pierwszej kolejności należy wytyczyć powierzchnię, na której będzie my układać kostkę. W tym celu wykorzystujemy drewniane paliki lub metalowe szpilki które wbijamy w ziemię i zawiązujemy na nich kolorowe żyłki, które wyznaczą obszar, a także poziom, na którym ma się znaleźć kostka brukowa.

 

Przygotowanie podłoża

 

Na wyznaczonym obszarze należy usunąć humus i wykopać ziemię na głębokość wszystkich warstw. Wiele zależy tu od rodzaju gruntu, grubości kostki, a także przeznaczenia nawierzchni. Zazwyczaj wystarczą wykopy na głębokość 25-30 cm, aczkolwiek niekiedy jest to nawet pół metra. Dno dokładnie oczyszczamy z pozostałości roślin i korzeni. Pierwszą warstwę stanowi piasek lub pospółka. Warstwa ta powinna wynieść przynajmniej 10 cm. Czasami dno wykłada się także geowłókniną. Na tym etapie prac w gruncie naturalnym należy wykonać niwelację podłoża, aby uzyskać spadki nawierzchni: spadki poprzeczne oraz spadki podłużne. Nachylenie nawierzchni będzie odpowiadać za odprowadzanie wód opadowych, ale pozwoli również na ułożenie podbudowy o jednolitej grubości i zapewni równomierną pracę całej nawierzchni.

 

Kolejnym krokiem jest wykonanie podbudowy. W tym celu wykorzystuje się kruszywa naturalne lub mieszankę żwiropiaskową. Podbudowę wysypuje się na zagęszczonym i wyprofilowanym podłożu. Jej grubość zależy od przeznaczenia nawierzchni. W przypadku nawierzchni dla ruchu pieszego w zupełności wystarczy podbudowa o grubości 15-20 cm. W przypadku nawierzchni, po której poruszać się będą pojazdy mechaniczne zaleca się podbudowę o grubości 25-40 cm. Podbudowę układa się w kilku warstwach zazwyczaj co 10 cm. Po ułożeniu jednej warstwy należy wykonać zagęszczanie.

 

Układanie kostki brukowej

 

Po wykonaniu podbudowy można już wykonać obrzegowanie. W tym celu wykorzystuje się krawężniki, obrzeża chodnikowe lub obrzeża palisadowe. Elementy te osadza się na głębokości ok. 10 cm na fundamencie wykonanym z półsuchego betonu klasy przynajmniej C16/20. Warto ułożyć jeden rząd kostek, aby przed osadzeniem obrzegowania sprawdzić, jaka będzie rzeczywista szerokość alejki ułożona z określonej liczby kostek. Pamiętajmy, że faktyczna szerokość kostki może się nieznacznie różnić od parametrów w katalogu, ale biorąc pod uwagę szerokość całej alejki, różnice te mogą być wyraźne. Znając szerokość alejki po ułożeniu na próbę jednego rzędu unikniesz nieestetycznych szczelin.

 

Po osadzeniu obrzeży wykonuje się podsypkę o grubości 4-5 cm. Do wykonania podsypki można wykonać piasek o frakcji 0-2 mm, wysiewki kamienne 0-4 mm lub grys 2-8 mm. Można także wykorzystać podsypkę cementowo-piaskową, ale w tym przypadku należy pamiętać o tym, aby zespoinować ułożoną nawierzchnię z kostki suchym piaskiem, a następnie wyrównać zagęszczarką. W innym razie beton zwiąże się i uniemożliwi późniejsze wyrównanie nawierzchni.

 

Po wykonaniu podsypki można przejść do układania kostki. Kostkę należy układać od krawędzi nawierzchni obramowanej krawężnikami w taki sposób, aby kolejne rzędy układać z poziomu nawierzchni już wyłożonej kostką. W ten sposób nie będziemy niszczyć podsypki. Kostka powinna się początkowo znajdować 1 cm nad docelową wysokością nawierzchni. Nawierzchnia osiądzie niżej po zagęszczaniu i ubijaniu. Kostki należy układać zachowując spoiny o minimalnej szerokości 2-5 mm. 

 

Prace końcowe

 

W ramach prac końcowych należy wypełnić spoiny wykorzystując w tym celu suchy piasek lub drobny grys. Szczeliny muszą być całkowicie wypełnione, a nawet lekko wysypywać się na nawierzchnię. Po wypełnieniu wszystkich spoin z pomocą miotły usuwamy nadmiar piasku lub grysu. Czas na zagęszczanie i ubijanie, które pozwoli finalnie związać kostkę brukową z podsypką i spoinami, tworząc docelową nawierzchnię. W tym celu najlepiej jest wykorzystać zagęszczarkę z płytą wibracyjną zabezpieczoną okładziną z tworzywa, co zapobiegnie uszkodzeniom kostki. Kostkę można dobić gumowym młotkiem, ale zajmie to znacznie więcej czasu i będzie mniej dokładne. Po zakończeniu prac związanych z układaniem kostki można pomyśleć i impregnacji, która zabezpieczy kostkę przed zabrudzeniami.

 

Ile kosztuje usługa układania kostki brukowej?

 

Samodzielne układanie kostki brukowej jest możliwe , ale na pewno wymaga to sporo czasu i podstawowej wiedzy w tym zakresie. Warto także pomyśleć o wynajęciu zagęszczarki, która znacznie usprawni prace i pozwoli uzyskać lepszy efekt. Ile możemy zaoszczędzić decydując się na samodzielne układanie kostki brukowej? Stawki fachowców wahają się w zależności od województwa, ale średni koszt takiej usługi mieści się w przedziale 50-60 zł za metr kwadratowy, zakładając prostą nawierzchnię bez skomplikowanych wzorów. W przypadku układania złożonych wzorów cena wzrośnie nawet do 90 zł za m2.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.