Akademia Budowlana

Jakie warunki musi spełniać dom energooszczędny?

Spis treści:

Dom energooszczędny pozwala cieszyć się dużo niższymi kosztami eksploatacyjnymi wynikającymi m. in. z mniejszego zużycia energii elektrycznej. Wpływ na energooszczędność ma duża liczba czynników - szczelność poszczególnych przegród konstrukcyjnych, jakość materiałów termoizolacyjnych, jak również system grzewczy zastosowany w budynku. Coraz większa liczba inwestorów decyduje się na budowę domów energooszczędnych. Ale co właściwie decyduje o tym, czy dom jest energooszczędny? Jakie warunki powinien spełniać taki budynek?

 

Co to jest dom energooszczędny?

 

Współczesne budownictwo zwraca szczególną uwagę na energooszczędność. Mniejsze zużycie energii pochodzącej ze źródeł pierwotnych oznacza, że budynek jest bardziej przyjazny dla środowiska i nie przyczynia się do jego dalszej degradacji. W 2021 roku wprowadzone zostały nowe warunki techniczne, które regulują maksymalne zapotrzebowanie energetyczne nowych domów, jak również współczynnik przenikania ciepła dla poszczególnych przegród konstrukcyjnych budynku. Aktualnie nie istnieje jedna odgórnie obowiązująca definicja domu energooszczędnego, taką definicję posiada natomiast dom pasywny.

 

Możemy jednak przyjąć, że dom energooszczędny to taki, który pozwala do minimum ograniczyć zapotrzebowanie energetyczne budynku. Można to uzyskać poprzez zastosowanie jakościowych materiałów termoizolacyjnych, szczelne i ciepłe okna, a także wybór odpowiednich rozwiązań technologicznych. W domach energooszczędnych często stosuje się instalacje OZE, czyli bazujące na odnawialnych źródłach energii. To prosty i skuteczny sposób, aby zmniejszyć zużycie energii pierwotnej.

 

Charakterystyka energetyczna domów energooszczędnych

 

Standard WT 2021 określa normy, jakie muszą spełniać nowo powstające budynki. Zapotrzebowanie na energię pierwotną do celów grzewczych, wentylacji i klimatyzacji (EP) nie może przekraczać w nowych domach 70 kWh/(m2*rok). Do 2021 roku było to 95 kWh/(m2*rok). To pokazuje, jak dynamiczne są zmiany zachodzące we współczesnym budownictwie. Przyjmuje się, że w przypadku domów energooszczędnych wskaźnik EP nie powinien obecnie przekraczać 40 - 50 kWh/(m2*rok). W przypadku domów pasywnych jest to poniżej 15 kWh/(m2*rok). Jeszcze niżej schodzą domy zero energetyczne lub plus energetyczne.

 

Standard WT 2021 wyznacza także maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła (U) dla poszczególnych przegród konstrukcyjnych w naszym domu. Wynosi on: 0,20 W/(m2*K) dla ścian zewnętrznych, 0,30 W/(m2*K) dla podłóg na gruncie, 0,15 W/(m2*K) dla dachów i stropodachów, 0,90 W/(m2*K) dla okien pionowych, 1,10 W/(m2*K) dla okien połaciowych oraz 1,30 W/(m2*K) dla drzwi zewnętrznych. Aby sprostać standardowi WT 2021 trzeba sięgać po coraz lepsze materiały budowlane i termoizolacyjne, a także wysokojakościowe okna. Dziś powyższe wskaźniki są standardem dla każdego nowego domu, ale jeszcze 10 lat temu dom o takich standardach uchodził za wysoko energooszczędny.

 

Co wpływa na energooszczędność domu?

 

Charakterystyka energetyczna domu zależy od wielu złożonych czynników. Podstawą są oczywiście parametry użytych materiałów budowlanych oraz materiałów termoizolacyjnych. Materiały o niższym współczynniku przewodzenia ciepła (Lambda) są w stanie zaoferować niższy współczynnik przenikania ciepła (U) poszczególnym przegrodom konstrukcyjnym. Ogromny wpływ ma także jakość okien i drzwi zewnętrznych, które często stanowią newralgiczny punkt każdego budynku. Znaczenie ma również zastosowany rodzaj instalacji grzewczej, rodzaj wentylacji, a także klimatyzacja. Aby poprawić energooszczędność budynków często stosuje się instalacje OZE, czyli odnawialne źródła energii. Są one w stanie zmniejszyć zużycie energii pierwotnej. Do najczęściej stosowanych instalacji OZE w domach jednorodzinnych zaliczyć możemy np.: fotowoltaikę, pompy ciepła, turbiny wiatrowe.

 

Jak sprawdzić energooszczędność domu na etapie projektu?

 

Obowiązujące przepisy nakładają na architektów obowiązek przedłożenia charakterystyki energetycznej dla każdego gotowego projektu domu. Na postawie zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologicznych można wyliczyć zapotrzebowanie energetyczne przyszłego domu. Kluczowe znaczenie ma wskaźnik EP określający zapotrzebowanie na energię pierwotną do celów grzewczych, wentylacji oraz klimatyzacji. Jak już mówiliśmy, w przypadku nowych domów nie może on być wyższy niż 70 kWh/(m2*rok), natomiast dla domów energooszczędnych jest to ok. 40-50 kWh/(m2*rok). Jeśli planujesz budowę domu na podstawie projektu indywidualnego, wówczas charakterystykę energetyczną budynku przygotuje architekt będący autorem projektu.

 

Jak poprawić energooszczędność istniejących domów?

 

Stare domy często znacząco odstają od współczesnych domów, a ich zapotrzebowanie energetyczne może być nawet kilkukrotnie wyższe. Oznacza to oczywiście dużo większe koszty eksploatacyjne. W jaki sposób można poprawić energooszczędność istniejącego budynku? W pierwszej kolejności warto skorzystać z usług firmy, która przeprowadzi audyt energetyczny. Na podstawie takiego badania można sprawdzić, które przegrody konstrukcyjne przepuszczają najwięcej ciepła. Na podstawie wyników można zaplanować prace. Termomodernizacja domu obejmuje: ocieplenie lub docieplenie budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji grzewczej, wprowadzenie instalacji OZE. W Polsce dostępnych jest kilka programów oferujących dotacje na termomodernizację domu. Warto pamiętać, że po przeprowadzeniu termomodernizacji właściciel domu powinien uzyskać charakterystykę energetyczną budynku.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.