Akademia Budowlana

Co to jest świadectwo energetyczne?

Spis treści:

Do niedawna świadectwo energetyczne było dokumentem wymaganym w przypadku nowych budynków wznoszonych po 2009 roku. W 2023 roku przepisy uległy jednak sporym zmianom, a obowiązek posiadania takiego świadectwa zostanie rozszerzony na znacznie większą liczbę obiektów. Z tego względu wielu inwestorów szuka odpowiedzi na pytania o to, co to jest świadectwo energetyczne, a także, w jaki sposób można je uzyskać. W tym artykule dowiesz się więcej o tym, co zawiera taki dokument i kiedy jest on obowiązkowy.

 

Czym jest świadectwo energetyczne?

 

Każdy budynek posiada określoną charakterystykę energetyczną. Taka charakterystyka dostarcza informacji na temat tego, jakie jest zapotrzebowanie energetyczne domu na energię pierwotną do celów grzewczych, wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia oraz ogrzania ciepłej wody. Na podstawie takiego świadectwa można ocenić koszty użytkowania nieruchomości. Świadectwo energetyczne to potoczna określenie świadectwa charakterystyki energetycznej. Jest to zatem dokument, który zawiera informacje na temat zapotrzebowania energetycznego budynku. O ile jeszcze do niedawna obowiązek posiadania takiego świadectwa dotyczył jedyne nowych domów, o tyle w 2023 roku przepisy uległy zmianie, a obowiązek zostanie rozszerzony na znacznie większą liczbę obiektów.

 

Kto ma obowiązek uzyskania świadectwa energetycznego?

 

Do 2023 świadectwo energetyczne było wymagane w przypadku wszystkich obiektów wybudowanych po 2009 roku. W praktyce oznacza to, że pracownie architektoniczne oferujące inwestorom gotowy projekt domu muszą zadbać także o świadectwo energetyczne. Takie świadectwo dostarcza także architekt odpowiedzialny za przygotowanie indywidualnego projektu budowlanego. Od 28 kwietnia obowiązek ten został rozszerzony do wszystkich użytkowanych budynków, także tych wybudowanych przed 2009 rokiem. Aktualnie, o świadectwo energetyczne muszą zadbać:

 

 

Coraz więcej mówi się także o tym, że w przyszłości obowiązek przygotowania świadectwa energetycznego może obowiązywać wszystkich właścicieli lub zarządców budynków, które nie posiadają jeszcze takiego świadectwa, niezależnie od tego, kiedy zostały wybudowane, a także, czy przeszły termomodernizację.

 

W jaki sposób można pozyskać świadectwo energetyczne?

 

Świadectwo energetyczne może zostać wystawione przez wykwalifikowanych fachowców, którzy posiadają wyższe wykształcenie techniczne i które pozyskały dodatkowe uprawnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków. W przypadku nowych domów świadectwo zazwyczaj dostarcza architekt będący autorem projektu, natomiast w przypadku istniejących obiektów trzeba skorzystać z usług firm świadczących tego typu usługę. Często firmy te oferują również audyt energetyczny, który pozwala uzyskać bardziej szczegółowe informacje związane z charakterystyką energetyczną budynku. Raport z audytu zawiera także rekomendacje, na podstawie których można przygotować się do termomodernizacji budynku. Jest to zbiór działań ukierunkowanych na poprawę charakterystyki energetycznej budynku. W tym miejscu warto zauważyć, że od 28 kwietnia 2023 po wykonaniu termomodernizacji trzeba uzyskać nowe świadectwo energetyczne.

 

Ile trzeba zapłacić za świadectwo energetyczne?

 

Koszty wystawienia świadectwa energetycznego są uzależnione od kilku czynników, a mianowicie: od specyfiki obiektu i jego parametrów technicznych, od konstrukcji przegród zewnętrznych i wewnętrznych, od zastosowanych instalacji, od lokalizacji, a także od dostępności dokumentacji technicznej, na podstawie której możliwe jest wystawienie świadectwa. W przypadku świadectwa energetycznego dla mieszkania lub niewielkiego domu jednorodzinnego wystarczy ok. 300 – 500 zł, natomiast w przypadku większych domów będzie to ok. 600 – 1000 zł. Nawet ponad 1500 zł trzeba będzie zapłacić za duże budynki wielorodzinne i usługowe. W przypadku zakupu gotowego projektu świadectwo energetyczne jest wliczone w cenę projektu. 

 

Jakie kary grożą za brak świadectwa energetycznego?

 

Brak świadectwa energetycznego w sytuacji, gdy taki obowiązek spoczywał na właścicielu lub zarządcy może skutkować ukaraniem grzywną w wysokości 5 tys. zł. Z kolei w przypadku podpisania umowy wynajmu lub sprzedaży nieruchomości za niedołączenie świadectwo grozi grzywka, której granica nie została podana w ustawie. Należy jednak zauważyć, że aktualnie świadectwo energetyczne jest niezbędne do tego, aby spisany został akt notarialny przy sprzedaży nieruchomości. Surowo karane może być również składanie fałszywych oświadczeń. Tutaj na kary narażeni są także audytorzy odpowiedzialni za wystawienie świadectwa.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.