Akademia Budowlana

Czy rozbudowa domu się opłaca?

Spis treści:

Powiększająca się rodzina może w bliskiej perspektywie czasu potrzebować dodatkowych pokojów, które w przyszłości zapewnią wszystkim domownikom oczekiwany poziom komfortu. Czy w takich sytuacjach jedynym rozwiązaniem jest sprzedaż starego domu i zakup nowego? Niekoniecznie. W wielu przypadkach w grę wchodzi rozbudowa domu, czyli prace budowlane, których celem jest uzyskanie większej powierzchni użytkowej w dotychczasowym budynku. Pojawia się jednak istotne pytanie, czy rozbudowa domu się opłaca.

 

Na czym polega rozbudowa domu?

 

Rozbudowa domu jest rodzajem budowy, w wyniku której zmianie ulegnie powierzchnia użytkowa budynku. W ramach tych robót zmianie ulegają także inne, kluczowe parametry budynku, a mianowicie: szerokość, długość, wysokość, kubatura domu. Tradycyjna rozbudowa domu polega na powiększeniu go wszerz, czyli dobudowaniu dodatkowych pomieszczeń do istniejącej już bryły. W praktyce jednak, formą rozbudowy domu jest także nadbudowa. Przykładem nadbudowy może być chociażby podwyższenie ścian kolankowych i adaptacja poddasza.

 

Czy każdy dom może zostać rozbudowany? To już zależy od specyfiki działki budowlanej, na której stoi, a także od zapisów obecnych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy. Działka musi być na tyle duża, aby możliwa była rozbudowa domu z zachowaniem minimalnych odległości od granicy działki. Z kolei MPZP lub WZ-ka muszą dopuszczać określone parametry budynku na tej konkretnej działce. A zatem, inwestor planujący taką operację w pierwszej kolejności powinien zadać sobie pytanie, czy jest to możliwe, a dopiero w drugiej, czy rozbudowa domu się opłaca.

 

W jakich sytuacjach można pomyśleć o rozbudowie domu?

 

Rozbudowa domu to rozwiązanie stosowane w sytuacji, gdy właściciel domu potrzebuje dodatkowej powierzchni użytkowej, a nie chce zmieniać dotychczasowego miejsca zamieszkania. W końcu zmiana domu na nowy i cały proces przeprowadzki są bardzo czasochłonne i problematyczne. W grę wchodzi także przywiązanie do miejsca. W takich sytuacjach rozbudowa domu to strzał w dziesiątkę. W wyniku tych robót budowlanych możliwe jest uzyskanie dodatkowych pomieszczeń, które sprawią, że dotychczasowy dom sprosta przyszłym oczekiwaniom domowników. Rozbudowa domu jest także wybierana przez inwestorów, którzy decydują się na zakup domu z rynku wtórnego, a następnie chcą dostosować ten dom pod kątem swoich indywidualnych potrzeb.

 

Czy rozbudowa domu to opłacalne rozwiązanie?

 

Na opłacalność inwestycji wpłynie wiele czynników. Pierwszym z nich jest specyfika działki budowlanej. Jeśli jest ona dość duża, a dokumenty zawierające warunki zabudowy nie stają nam na drodze, rozbudowa domu nie powinna nastręczyć problemów w aspekcie formalności. Istotną kwestią jest jednak stan techniczny budynku, a także zakres planowanych prac. Dobudowanie dodatkowego pomieszczenia wbrew pozorom nie jest zadaniem łatwym. Konieczna jest modyfikacja ścian zewnętrznych, wybijanie otworów na drzwi, likwidowanie okien. Potrzebna będzie także modyfikacja instalacji wewnętrznych, w które trzeba będzie wyposażyć nową część.

 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac warto skontaktować się z doświadczonym inżynierem lub rzeczoznawcą budowlanym i poznać ich opinie na temat rozbudowy istniejącego domu. Już na podstawie samych obserwacji fachowcy są w stanie przybliżyć orientacyjne koszty takiej operacji, a jednocześnie wskażą kwestie, na które trzeba będzie szczególnie uważać. To właśnie z doświadczonym specjalistą najłatwiej jest znaleźć odpowiedź na pytanie, czy rozbudowa domu się opłaca.

 

Z jakimi wydatkami trzeba się liczyć planując rozbudowę domu?

 

Rozbudowa domu w dużej mierze wymaga zbliżonych kosztów za metr kwadratowy, co budowa nowego domu. W końcu prace przebiegają bardzo podobnie – trzeba położyć fundamenty, wymurować ściany, stworzyć konstrukcję dachu, ocieplić dobudowaną część (o ile jest to konieczne), wyposażyć w instalacje wewnętrzne, a następnie wykończyć. Szacuje się, że rozbudowa domu to wydatek rzędu ok. 4-5 tys. złotych za jeden metr kwadratowy. Jeśli zatem chcesz dobudować do swojego domu pomieszczenie o powierzchni 20 m2, koszty takiej inwestycji będą oscylować w granicach 80,000 – 100,000 zł.

 

Jak wyglądają formalności związane z rozbudową domu?

 

Inwestor musi skorzystać z usług rzeczoznawcy budowlanego, który sporządzi ekspertyzę. Ocenia ona stan techniczny budynku, a także wskazuje na to, czy planowana rozbudowa domu może zostać zrealizowana w sposób bezpieczny. Potrzebny będzie również projekt rozbudowy domu, który można zamówić u architekta. Rozbudowa domu w zdecydowanej większości przypadków nie wymaga pozwolenie na budowę. To ważny argument dla inwestorów, którzy zastanawiają się nad tym, czy rozbudowa domu się opłaca. Rozbudowę można wykonać w ramach uproszczonej procedury zgłoszenia. Zgłoszenie dokonuje się w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Jeśli w przeciągu 21 dni od momentu zgłoszenia organ administracyjny nie wystosuje sprzeciwu, możliwe jest zapoczątkowanie prac. Wcześniej należy jeszcze powiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem prac).

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.