Akademia Budowlana

Jak sprawdzić czy działka jest budowlana?

Spis treści:

Przed podjęciem decyzji o zakupie działki budowlanej inwestor powinien bardzo dokładnie przeanalizować wybraną działkę i sprawdzić to, w jaki sposób będzie ją można zagospodarować. Jeśli interesuje Cię budowa domu jednorodzinnego, potrzebujesz działki budowlanej przeznaczonej na cele mieszkalne. Rodzi się zatem ważne pytanie, jak sprawdzić czy działka jest budowlana? Status działki można sprawdzić przed dokonaniem transakcji, a sposób w jaki można to zrobić zależy od tego, czy dla danego obszaru uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Na jakiej działce można wybudować dom?

 

Terytorium naszego kraju jest podzielone na mniejsze fragmenty zgodnie z podziałem administracyjnym. Mamy województwa, powiaty, gminy, a następnie sołectwa lub dzielnice miasta. Najmniejszą jednostką administracyjną jest działka ewidencyjna. Każda działka posiada określone przeznaczenie. Możemy wyróżnić działki na cele mieszkaniowe, działki przemysłowe, działki usługowe, działki rolne, działki leśne i wiele innych rodzajów parceli. Inwestor przymierzający się do budowy działki musi pamiętać o tym, że tylko na niektórych działkach możliwa będzie budowa domu.

 

Chodzi oczywiście o działki budowlane, ale uwaga, i te możemy podzielić ze względu na dokładny rodzaj obiektów, jakie będzie można na nich wybudować. Do budowy domu potrzebne są działki przeznaczone na cele mieszkaniowe jednorodzinne. Inwestor przed podjęciem decyzji o zakupie działki musi zatem dokładnie przeanalizować jej parametry oraz przeznaczenie, aby upewnić się, że na jej terenie możliwa będzie budowa określonego obiektu. Pojawia się zatem pytanie, jak sprawdzić czy działka jest budowlana przed zakupem wybranej parceli.

 

W jaki sposób można sprawdzić status działki?

 

W Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) można sprawdzić podział gruntów na rodzaje ze względu na sposób ich użytkowania lub zagospodarowania. Dane przechowywane w EGiB można sprawdzić na interaktywnej mapie Geoportal dostępnej przez Internet. Grunty zabudowane i zurbanizowane można tu podzielić na kilka kategorii: tereny mieszkaniowe (B), tereny przemysłowe (Ba), tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz), inne tereny zabudowane (Bi) oraz zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp). Zazwyczaj to właśnie ta ostatnia kategoria informować nas będzie o tym, że działka jest budowlana. Jednak aby sprawdzić dokładny status działki, trzeba sięgnąć po bardziej szczegółowe dokumenty. Można to zrobić na dwa sposoby:

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

 

Jeśli działka jest położona na obszarze, dla którego uchwalono MPZP, wówczas należy udać się do urzędu miasta lub gminy, aby zapoznać się z tym planem. Nie trzeba brać wypisu, aby sprawdzić status działki. Warto nadmienić, że niektóre miasta i gminy udostępniają MPZP przez Internet. Jeśli interesuje Cię budowa domu jednorodzinnego, potrzebujesz działki, która jest oznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Takie tereny są oznaczone kolorem jasnobrązowym i skrótem MN. W ich okolicy często znajdują się także tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) oznaczone kolorem ciemnobrązowym. Czasami działka może mieć przeznaczenie mieszane, np. mieszkaniowo-usługowe. MPZP zawiera także szczegółowe informacje na temat możliwości zagospodarowania konkretnej działki. Aby poznać te informacje, trzeba uzyskać wypis z MPZP.

 

Decyzja o warunkach zabudowy

 

Jeśli na danym obszarze nie uchwalono MPZP wówczas o dokładnym przeznaczeniu działki decyduje decyzja o warunkach zabudowy. Można o nią wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Aby taka decyzja mogła być wydana, musi być spełnione kilka warunków: działka posiada dostęp do drogi publicznej, przynajmniej jedna działka sąsiadująca położona przy tej samej drodze jest zabudowana w sposób umożliwiający określenie warunków zabudowy, a ponadto, istnieje sieć uzbrojenia terenu niezbędna do realizacji inwestycji. Decyzję mogą otrzymać osoby, które nie są właścicielami działki, ale jest to usługa płatna. Właściciel może natomiast uzyskać taką decyzję za darmo. W związku z tym, jeśli na danym obszarze nie obowiązuje MPZP, warto szukać ogłoszeń, w których właściciel oferuje wgląd do wydanej już decyzji o warunkach zabudowy.

 

Czy można wybudować dom na działce innej, niż budowlana?

 

Teoretycznie taką możliwość pod pewnymi warunkami mogą dawać działki siedliskowe (wyodrębniona część działki rolnej pod zabudowę zagrodową), a także działki rekreacyjne (jedynie domki rekreacyjne o powierzchni do 35 m2). Domu nie można natomiast wybudować np. na działce rolnej czy leśnej. Istnieje jednak możliwość zmiany przeznaczenia działki, ale jest to procedura czasochłonna i kosztowna, a ponadto, nie zawsze kończy się powodzeniem. W związku z tym, tylko działka budowlana daje pewność, że uda się na niej zrealizować planowaną inwestycję.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Tak   Nie
Obowiązki informacyjne.