Akademia Budowlana

Działka siedliskowa – co można na niej wybudować?

Spis treści:

Działki siedliskowe są położone na terenach rolnych i zwykle służą rolnikom do budowy obiektów niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Ze względu na malownicze położenie oraz przystępne ceny, działki siedliskowe cieszą się sporym zainteresowaniem także ze strony osób, które nie są rolnikami i nie planują takiej działalności. Czy w takiej sytuacji zakup działki siedliskowej pod budowę domu jest dobrą inwestycją? Co można wybudować na takiej parceli?

 

Czym właściwie jest działka siedliskowa?

 

W ustawie Prawo Budowlane nie znajdziemy jednoznacznej definicji wyjaśniającej, czym jest działka siedliskowa. Możemy jednak kierować się orzecznictwem sądowym, zgodnie z którym działka siedliskowa to wyodrębniony obszar działki rolnej przeznaczony pod budowę obiektów gospodarczych, a zatem wszystkich obiektów związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Innymi słowy, działka siedliskowa jest działką przeznaczoną pod zabudowę zagrodową. Siedliska są zatem położone na terenach rolnych, a ich atrakcyjne ceny przyciągają spore grono zainteresowanych.

 

Już na wstępie musimy jednak przestrzec przed taką inwestycją. Choć na działce siedliskowej można wybudować dom mieszkalny, to jest to przywilej zarezerwowany wyłącznie dla rolników, którzy będą wykorzystywać działkę do prowadzenia działalności rolnej. W naszym artykule na temat działek możesz dowiedzieć się więcej o różnych rodzajach i przeznaczeniu gruntów. Podpowiadamy w nim, na co należy zwrócić uwagę, aby zakupić opłacaną działkę pod budowę domu.

 

Jakie budynki można wznieść na działce siedliskowej?

 

Działka siedliskowa to inaczej działka pod zabudowę zagrodową. Jest to wyodrębniony obszar działki rolnej, na której możliwe jest wznoszenie obiektów potrzebnych do prowadzenia działalności rolnej. Do budynków gospodarczych możemy zaliczyć: obory, stodoły, chlewnie, stajnie, magazyny, spichlerze, drewutnie oraz inne obiekty, które w uzasadniony sposób są potrzebne rolnikowi. Na działce siedliskowej można zatem wybudować także garaż na sprzęt rolniczy.

 

A co z budynkami mieszkalnymi? Logicznym jest, że prowadzenie działalności rolnej na danym terenie wymaga również posiadanie domu, w którym rolnik mógłby mieszkać. A zatem, na działce siedliskowej jak najbardziej można wybudować dom mieszkalny, a co więcej, nie musi on posiadać dostępu do drogi i mediów, tak jak ma to miejsce w przypadku innych działek pod budowę. To, jaki dom będzie można wybudować na działce siedliskowej zwykle reguluje decyzja o warunkach zabudowy.

 

Kto ma możliwość zabudowy działki siedliskowej?

 

O ile działkę siedliskową często mogą zakupić osoby niebędące rolnikami, o tyle budowa domu lub innego obiektu na takiej działce jest już przywilejem rolnika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, działka siedliskowa może być zabudowana wyłączenie przez osoby zajmujące się produkcją rolną. Są to osoby, które: posiadają działkę rolną o powierzchni co najmniej 1 ha, od minimum 5 lat prowadzą osobiście gospodarstwo rolne na terenie danej gminy, są właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub dzierżawcą działki rolnej, a ponadto posiadają wykształcenie rolnicze.

 

Możliwość budowy domu na działce siedliskowej przez osobę niebędącą rolnikiem nie jest jednak definitywnie zablokowana. Wcześniej należy jednak odrolnić działkę, a ponadto wyłączyć ją z produkcji rolnej, co może wiązać się ze sporymi kosztami. Ponadto, w wielu przypadkach KOWR ma pierwszeństwo wykupienia działki. Jeśli działka jest objęta MPZP, wówczas do budowy domu konieczna będzie zmiana przeznaczenia działki w miejscowym planie. W przypadku działek nieobjętych MPZP konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

 

W jaki sposób można wydzielić działkę siedliskową?

 

Prawo do wydzielenia działki siedliskowej na działce rolnej posiada jej właściciel zajmujący się działalnością rolną lub planujący rozpoczęcie takiej działalności na danym terenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby wydzielenie działki pod zabudowę zagrodową było możliwe, powierzchnia działki rolnej musi być dostatecznie duża, aby można było na niej realizować działalność o charakterze wytwórczym z przeznaczeniem na zbyt. Dodatkowo, wydzielenie działki siedliskowej musi dopuszczać miejscowy plan zagospodarowania. Jeśli działka nie jest objęta MPZP, do wydzielenia siedliska konieczna będzie decyzja o warunkach zabudowy.

 

Czy działka siedliskowa to dobra inwestycja pod budowę domu?

 

Działka siedliskowa może być wykorzystana do budowy domu, ale taką możliwość mają jedynie rolnicy, którzy zamierzają wykorzystać działkę rolną do prowadzenia działalności rolnej. Osoby niebędące rolnikami często mają możliwość zakupu takiej działki, ale nie będą mogły na niej nic wybudować, bez uprzedniego odrolnienia działki. Procedura odrolnienia działki i wyłączenia jej z produkcji rolnej jest natomiast bardzo czasochłonna i nigdy nie ma pewności, że zakończy się sukcesem. A zatem, zakup siedliska z myślą o budowie domu przez osobę niebędącą rolnikiem jest inwestycją bardzo ryzykowną.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.