Akademia Budowlana

Ewidencja Gruntów i Budynków – co to takiego?

Spis treści:

Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB) to publiczny rejestr obejmujący dane liczbowe i opisowe dotyczące gruntów, ich przeznaczenia, a także zagospodarowania. Od 2018 roku informacje przechowywane w EGiB są dostępne także przez Internet, za sprawą strony internetowej Geoportal. To dobra wiadomość np. dla osób przygotowujących się do zakupu działki. W tym artykule dowiesz się, co to jest Ewidencja Gruntów i Budynków i jakie informacje zawiera.

 

Czym jest Ewidencja Gruntów i Budynków?

 

Ewidencja Gruntów i Budynków to obszerny rejestr zawierający dane liczbowe i dane osobowe na temat przeznaczenia i zagospodarowania gruntów. Jak sama nazwa wskazuje, rejestr zawiera także informacje na temat budynków posadowionych na danych gruntach. Na pełną dokumentację składają się bazy danych ewidencyjnych oraz operaty ewidencyjne. EGiB jest rejestrem publicznym, do którego każdy ma nieograniczony wgląd. Co więcej, od 2018 roku dane są dostępne na stronie internetowej Geoportal. Za gromadzenie danych do rejestru gruntów odpowiada starostwo powiatowe. Inna nazwa dla Ewidencji Gruntów i Budynków to kataster nieruchomości.

 

Jakie informacje zawiera Ewidencja Gruntów i Budynków?

 

W Ewidencji Gruntów i Budynków dostępne informacje są podzielone na sześć odrębnych raportów: rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr lokali, kartotekę budynków, kartotekę lokali, mapę ewidencyjną. Rejestr zawiera najważniejsze informacje na temat wybranej nieruchomości. Można w nim sprawdzić posadowienie budynków na poszczególnych działkach ewidencyjnych. Istnieje także możliwość sprawdzenia przeznaczenia działki położonej na danym obszarze, co może być pomocne dla inwestorów przymierzających się do zakupu działki. Dane są aktualizowane przez geodetów, którzy wykonują powykonawczą inwentaryzację geodezyjną po zakończonych robotach budowlanych, np. po zakończonej budowie domu. Informacje trafiają do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej, do pozwala na zaktualizowanie rejestru.

 

Najważniejsze oznaczenia w EGiB

 

W Ewidencji Gruntów i Budynków można sprawdzić dokładne przeznaczenie gruntów położonych na danym obszarze. W tym celu stosuje się skróty. Możemy wyróżnić sześć rodzajów kategorii gruntu: grunty rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, grunty pod wodami, tereny różne. Do każdej kategorii przydzielone są szczegółowe rodzaje gruntów:

 

Ustalając przeznaczenie działki zwracamy uwagę przede wszystkim na Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Jeśli jednak na danym obszarze nie obowiązuje MPZP, wówczas przeznaczenie zdradzić może nam Ewidencja Gruntów i Budynków. Na podstawie zawartych tu informacji można sprawdzić, czy dla danej działki możliwe będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, co jest kluczowe z perspektywy inwestora.

 

Gdzie można uzyskać wgląd do EGiB?

 

EGiB to rejestr publiczny, do którego każdy z nas ma dostęp. Od 2018 roku dane są dostępne także przez Internet za sprawą danych gromadzonych w serwisie internetowym Geoportal. Ponadto, w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta, na którego położona jest nieruchomość, można uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków. Podanie można złożyć także pocztą tradycyjną i elektroniczną. Wypis i wyrys w formie elektronicznej można uzyskać w cenie 140 zł, natomiast za papierową wersję trzeba zapłacić 150 zł. Czas oczekiwania wynosi od 2 do 7 dni roboczych.

 

Kiedy potrzebny jest wypis i wyrys z rejestru gruntów?

 

Wypis i wyrys z rejestru gruntów to ważny dokument, który będzie potrzebny przy finalizowaniu wielu różnych formalności w czynnościach związanych z nieruchomością. Jest on potrzebny przy sprzedaży nieruchomości, przy zakładaniu ksiąg wieczystych, jak również w sytuacji, gdy inwestor chce zlecić sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości. Dokument ten będzie potrzebny także w sytuacji, gdy inwestor planuje dokonanie podziału działki budowlanej.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Tak   Nie
Obowiązki informacyjne.