Akademia Budowlana

Instalacja alarmowa w domu jednorodzinnym

Spis treści:

Instalacja alarmowa kojarzy się przede wszystkim z systemami, które po wykryciu intruza w budynku uruchomią sygnał alarmowy lub wezwą pracowników firmy ochroniarskiej. W praktyce jednak, instalacja alarmowa w domu jednorodzinnym może mieć znacznie szersze zastosowanie. W nowoczesnych domach alarm ostrzega także przed innymi zagrożeniami, np. przed dymem lub czadem. W niniejszym artykule powiemy kilka słów o tym, w jaki sposób zbudowana jest funkcjonalna instalacja alarmowa w domu jednorodzinnym.

 

Jakie funkcje pełni instalacja alarmowa w domu jednorodzinnym?

 

Alarm w domu jednorodzinnym w głównej mierze ma zabezpieczyć nasz dom przed włamaniem. W tym celu stosuje się różnorodne czujniki oraz sensory, które wykryją zagrożenie i odpowiednio zareagują. W zależności od systemu może zostać uruchomiony sygnalizator (najczęściej syrena oraz jaskrawe światła) lub centrala powiadomi firmę ochroniarską, która w przeciągu kilku minut zjawi się na miejscu. Instalacja alarmowa w domu jednorodzinnym może jednak zaoferować znacznie więcej przydatnych funkcji. Odpowiednio zaprojektowany system może bowiem chronić także przed innymi zagrożeniami: ogniem, dymem, czadem. Czasami czujniki reagują także na zbyt wysoką wilgotność powietrza, a centrala połączona z wentylacją mechaniczną podejmie działania, aby przywrócić optymalne warunki.

 

Systemy alarmowe coraz częściej są kompatybilne z instalacjami smart home, które na co dzień umilają nam życie, zwiększają komfort i wygodę, ale również zwiększają bezpieczeństwo. Wspólny panel sterujący nazywany centralą może sterować oknami, oświetleniem, wentylacją, klimatyzacją, systemem grzewczym oraz innymi elementami naszego domu. Nie dziwi zatem fakt, że wielu inwestorów chce, aby ich wymarzony dom został wyposażony w funkcjonalną instalację alarmową.

 

Z jakich elementów składa się instalacja alarmowa?

 

„Mózgiem” każdej instalacji alarmowej jest centrala. Jest to główny panel sterujący, który odbiera sygnały z czujników oraz sensorów i na ich podstawie podejmuje określone działania. Jak już mówiliśmy, w nowoczesnych domach centrala często jest połączona z licznymi systemami w domu: z oświetleniem, z klimatyzacją, z wentylacją czy też z instalacją grzewczą. W domu rozmieszczone są czujniki oraz sensory, które mogą reagować np. na ruch, na dym, czy też na manipulowanie przy zamku. Instalacja alarmowa w domu jednorodzinnym coraz częściej wykorzystuje także kamery do monitoringu, które również pełnią funkcję czujników, a ponadto pozwalają w każdej chwili sprawdzić, co się dzieje w domu, a jednocześnie nagrywają to i zapisują w pamięci. Elementem instalacji alarmowej mogą być także sygnalizatory, który w razie zagrożenia poinformują nas o tym donośnym dźwiękiem lub oświetleniem.

 

Jak założyć sprawdzony system alarmowy w domu?

 

Podobnie jak w przypadku innych instalacji, kluczem do sukcesu jest przemyślany projekt, który powinien zostać opracowany najpóźniej w momencie, gdy dom znajduje się w stanie surowym zamkniętym. Dzięki temu poszczególne elementy instalacji alarmowej zostaną zamontowane bez konieczności kucia tynku czy wiercenia w ścianach. Warto jednak zauważyć, że nowoczesne systemy coraz częściej są bezprzewodowe. Czujniki i sensory nie muszą być połączone z centralą. Centrala musi być jednak podłączona do sieci elektrycznej, a ponadto powinna być wyposażona w system zastępczy, na wypadek przerwy w dostawach prądu.

 

Właściciel domu powinien zastanowić się nad tym, jakie funkcje ma pełnić instalacja alarmowa. Jak już mówiliśmy, kompleksowe systemy są w stanie reagować na próbę włamana, sterować oświetleniem, ostrzegać przed ogniem, dymem lub czadem. Systemy mogą zareagować nawet na zbyt wysoką wilgotność w pomieszczeniach, co również jest niekorzystne dla domowników. Im więcej funkcji będzie posiadać instalacja alarmowa w domu, tym bardziej skomplikowane i kosztowne będzie wykonanie. Rozmieszczenie wielu sensorów i czujników tak, aby działały w sposób poprawny nie jest zadaniem łatwym. Warto zatem powierzyć wykonanie instalacji firmom, które się w tym specjalizują.

 

Instalacja alarmowa a instalacja smart home

 

Jak już wspomnieliśmy, instalacja alarmowa w domu jednorodzinnym coraz częściej jest kompatybilna z systemami smart home, które pozwalają zautomatyzować pewne procesy w domu, a także umożliwiają sterowanie domem z poziomu pilota lub aplikacji mobilnej. Instalacje Smart Home często bazują na czujniku temperatury i wilgotności, aby automatycznie sterować instalacją grzewczą oraz wentylacją, oferując domownikom optymalne warunki.

 

Dobrym przykładem na możliwość połączenia tych dwóch systemów mogą być okna oraz drzwi. W systemach smart-home coraz częściej stosuje się automatyczne zamki, które można zamknąć z aplikacji mobilnej, na wypadek, gdy zapomnimy to zrobić przy wyjściu z domu. Instalacja alarmowa również może korzystać z informacji dostarczanych przez czujniki w oknach. Może reagować na każdą ingerencję przy zamku uruchamiając sygnalizatory. Instalacja alarmowa oraz instalacja smart home często korzystają także z informacji dostarczanych przez system monitoringu.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.