Akademia Budowlana

Strefy przemarzania gruntu – co należy wiedzieć na ten temat?

Spis treści:

Ustalając głębokość posadowienia budynku, a zatem miejsca, w którym usytuowane będą fundamenty, trzeba wziąć pod uwagę głębokość przemarzania gruntu. Do pewnej głębokości woda zawarta w gruncie zamarza pod wpływem ujemnych temperatur. Powstają tzw. wysadziny mrozowe. Stanowią one zagrożenie dla fundamentów, ale również dla elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej. Strefy przemarzania gruntu informują nas o tym, na jakiej głębokości dochodzi do zjawiska przemarzania. Na tej podstawie ustala się głębokość posadowienia obiektów.

 

Czym są strefy przemarzania gruntu?

 

Przemarzanie gruntu to zjawisko, do którego dochodzi w okresie jesienno-zimowym, a także wczesną wiosną. Na skutek ujemnych temperatur dochodzi do zamarzania wody zawartej w gruncie. Grunt zwiększa przez to swoją objętość, co sprawia, że powstają tzw. wysadziny mrozowe. W związku z tym, jedną z podstawowych zasad wznoszenia obiektów budowlanych jest zasada, że obiekty muszą być posadowione poniżej głębokości przemarzania gruntu. W innym razie, wysadzimy mrozowe mogą prowadzić do uszkodzenia, a nawet zniszczenia elementów konstrukcyjnych. Dotyczy to fundamentów, instalacji wodno-kanalizacyjnej, przewodów gruntowego wymiennika ciepła.

 

Strefy przemarzania gruntu są istotne jeszcze z jednego, istotnego powodu. Otóż na określonej głębokości gruntu temperatura przez cały rok jest bardzo zbliżona i ulega niewielkim machnięciom. Np. na głębokości ok. 18 metrów pod ziemią w większości regionów naszego kraju temperatura przez cały rok wynosi ok. 10 st. C. Jest to bardzo istotne z perspektywy lokalizacji dla gruntowej pompy ciepła, jak również dla gruntowego wymiennika ciepła.

 

Strefy przemarzania gruntu w Polsce

 

Strefy przemarzania gruntu zależą oczywiście od uwarunkowań klimatycznych panujących w danym regionie. Polska mieści się w strefie klimatu umiarkowanego, a pomimo to, w Polsce możemy wyróżnić cztery strefy przemarzania gruntu. Są one zaznaczone na mapie stref przemarzania zgodnej z Polską Normą PN-81/B-03020 [8]. W Polsce występują następujące strefy przemarzania gruntu:

 

Minusem jest to, że mapa stref przemarzania w Polsce pochodzi jeszcze z lat 70. i nie uwzględnia zmian klimatu. W związku z tym, informacje obecne na tej mapie nie zawsze są aktualne. Na szczęście istnieje dokładniejszy sposób określenia głębokości przemarzania gruntu.

 

W jaki sposób można sprawdzić dokładną głębokość przemarzania gruntu?

 

Głębokość przemarzania gruntu to jeden z parametrów, który możemy zaliczyć do warunków wodno-gruntowych. To właśnie na podstawie tych warunków architekci wybierają odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne w kontekście posadowienia budynku oraz innych obiektów i instalacji, które powinny znaleźć się poniżej głębokości przemarzania gruntu. Dokładne warunki wodno-gruntowe występujące na danym obszarze można ocenić poprzez badania geotechniczne gruntu.

 

Badania te polegają na wykonaniu kilkumetrowych odwiertów i pobraniu próbek gruntu, które następnie są poddawane badaniom laboratoryjnym. Na podstawie tych badań można określić: ułożenie poszczególnych warstw gruntu, skład, zagęszczenie, wilgotność, nośność, głębokość wód gruntowych, jak również głębokość przemarzania gruntu. Takie badania mogą być realizowane przez wykwalifikowanych geologów i geotechników posiadających stosowne uprawnienia. Przeważnie nie są one obowiązkowe w przypadku domów jednorodzinnych, które zwykle są klasyfikowane do I kategorii geotechnicznej, ale mimo to, warto je zrealizować na etapie przygotowań do budowy.

 

Przemarzanie gruntu a projektowanie domu jednorodzinnego

 

Głębokość przemarzania gruntu należy wziąć pod uwagę już na etapie projektowania domu. Jest to oczywiście obowiązek architekta odpowiedzialnego za projekt. Jedną z obowiązkowych zmian na etapie adaptacji gotowego projektu może być właśnie zmiana głębokości posadowienia fundamentów. Większość gotowych projektów jest dostosowana do II strefy, która występuje na największym obszarze naszego kraju. Przyjmuje się, że fundamenty powinny być posadowione ok. 20 cm poniżej głębokości przemarzania. A zatem, w przypadku II strefy, dla której ta głębokość wynosi metr, fundamenty, jak również elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej są układane na głębokości poniżej 1,20 m.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.