Akademia Budowlana

Czym jest niwelacja terenu?

Spis treści:

Do rozpoczęcia budowy domu potrzebny będzie dostatecznie duży kawałek płaskiego terenu, na którym posadowiony zostanie budynek. Niwelacja terenu to nic innego, jak poziomowanie, czyli wyrównywanie terenu właśnie pod kątem przyszłej inwestycji. Polega to na usunięciu warstwy organicznej, a następnie poziomowaniu terenu zgodnie z pomiarami geodezyjnymi. W tym artykule dowiesz się, na czym dokładnie polega niwelacja terenu, kiedy można przeprowadzić te prace, a także, ile kosztuje usługa wykonana przez wyspecjalizowaną firmę.

 

Na czym polega niwelacja terenu?

 

Niwelacja działki występuje również pod innymi nazwami, np. plantowanie lub poziomowanie. Proces ten polega na wyznaczeniu różnic wysokości pomiędzy konkretnymi punktami na działce, a następnie podjęciu działań ukierunkowanych na wyeliminowanie tych różnic. Niwelacja terenu to zatem nic innego, jak po prostu jego równanie. Najczęściej zabieg ten poprzedza określone prace budowlane, np. budowę domu. Niwelację wykonuje się w celu uzyskania dostatecznie dużego obszaru ziemi, na którym posadowiony będzie budynek. To znacznie ułatwia i przyspiesza prace fundamentowe. Wyrównanie różnic zapobiega również spływaniu wód opadowych w kierunku elewacji i fundamentów.

 

Czy niwelacja terenu przed budową domu jest konieczna?

 

O ile działka jest w miarę równa i pozbawiona większych różnic w ukształtowaniu terenu, niwelacja nie jest konieczne, przynajmniej w tym sensie, że nie trzeba nawozić ziemi w celu wyrównywania konkretnego obszaru. Pamiętajmy jednak, że w ramach niwelacji terenu usuwa się także warstwę organiczną ziemi, czyli tzw. humus, a to już jest jak najbardziej konieczne przed rozpoczęciem robót ziemnych poprzedzających budowę domu. A zatem, niwelację terenu zawsze wykonuje się na etapie przygotowań do budowy domu, ale różni się zakres prac. Czasem wystarczy usunąć jedynie wierzchnią warstwę gruntu, podczas gdy na innej działce konieczne będzie nawiezienie ziemi, w celu wyrównania terenu i zredukowania różnic w jego ukształtowaniu.

 

Niwelacja terenu często ma związek nie tylko z samą budową domu, ale również przygotowaniem podłoża pod przyszły ogród. Ponadto, nieznacznie obniżenie lub podwyższenie terenu w określonych miejscach może znacząco ułatwić przyszłe zagospodarowanie terenu. Dokonując takich zmian należy jednak pamiętać, że w wyniku podniesienia lub obniżenia terenu nie może dojść do odprowadzania wód opadowych na tereny sąsiednich działek. Wówczas właściciele tych działek mogą zgłosić sprawę do nadzoru budowlanego, co może nieść ze sobą bardzo kosztowne konsekwencje.

 

Komu można zlecić wykonanie niwelacji terenu?

 

W praktyce niwelację terenu można przeprowadzić samodzielnie z pomocą dostępnych narzędzi, ale jest to bardzo czasochłonne i trudne. Ponadto, łatwo o błędy wynikające z błędnego oszacowania różnic w ukształtowaniu terenu. Aby sprawdzić dokładne różnice wysokości warto skorzystać z pomocy geodety, który przeprowadzi pomiary z pomocą specjalistycznego sprzętu. Z kolei niwelacja terenu powinna zostać powierzona firmie, która dysponuje dużym doświadczeniem w robotach ziemnych. W praktyce, przy budowie domu za niwelację terenu zazwyczaj odpowiada ta sama firma budowlana, która zajmie się wykonaniem fundamentów. Może to być również generalny wykonawca odpowiedzialny za całość inwestycji. Poziomowanie terenu w wykonaniu wykwalifikowanej firmy polega na zastosowaniu specjalistycznych maszyn i sprzętów, dzięki czemu proces zajmuje mniej czasu.

 

Kiedy można wykonać niwelację terenu?

 

Niwelacja terenu zgodnie z wyrokiem Najwyższego Sądu Administracyjnego z 2003 roku nie jest klasyfikowana jako roboty budowlane, a co za tym idzie, nie wymaga pozwolenia. Tyle jeśli chodzi o teorię, bo praktyka jest zgoła odmienna. Jeśli niwelacja terenu poprzedza budowę domu, która będzie wymagać pozwolenia, wówczas jest ona traktowana jako prace przygotowawcze. Oznacza to, że niwelację terenu można przeprowadzić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę domu. Jeśli natomiast planujesz budowę domu lub obiektu niewymagającego pozwolenia, a jedynie zgłoszenia, wówczas niwelację terenu można rozpocząć po upływie 21 dni od momentu dokonania zgłoszenia, oczywiście pod warunkiem, że organ administracyjny nie wniósł sprzeciwu.

 

Ile kosztuje niwelacja terenu na działce budowlanej?

 

Koszty niwelacji terenu zależeć będą od zakresu prac, jakie trzeba wykonać w ramach tej czynności. Jeśli chodzi jedynie o usunięcie niskiej roślinności oraz wierzchniej warstwy ziemi organicznej, wówczas niwelacja nie powinna kosztować więcej, niż 5 zł za metr kwadratowy obszaru. Jeśli jednak niwelacja będzie obejmować także nawiezienie ziemi i podniesienie lub obniżenie terenu, wówczas cena może skoczyć do ok. 10 zł za m2. Jeszcze drożej trzeba będzie zapłacić, jeśli niwelacja terenu będzie obejmowała usunięcie drzew. Jest to najdroższy wariant przygotowania terenu, za który trzeba będzie zapłacić nawet kilkadziesiąt złotych od metra kwadratowego.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.