Akademia Budowlana

Opis techniczny budynku biurowego

Spis treści:

Projekt architektoniczno-budowlany większości osób kojarzy się przede wszystkim ze schematami, przekrojami, rzutami oraz innymi rysunkami technicznymi budynku. W praktyce jednak równie ważna jest część opisowa, w której zawarte są ważne informacje dla wykonawcy odpowiedzialnego za realizację projektu. Opis techniczny budynku biurowego jest zatem ważną częścią kompletnej dokumentacji projektowej i przybliża parametry oraz funkcje poszczególnych części budynku.

 

Czym jest opis techniczny budynku biurowego?

 

Opis techniczny to inaczej część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego. Zawiera ona szczegółowe informacje na temat parametrów oraz funkcji poszczególnych części obiektu. Każdy projekt wymaga części opisowej, niezależnie od tego, czy jest to projekt domu jednorodzinnego, czy też projekt budynku biurowego. Opis techniczny, jak sama nazwa wskazuje, to po prostu charakterystyka obiektu zawierająca niezbędne informacje dla wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za jego realizację. W dużej mierze to właśnie na podstawie części opisowej możliwe jest opracowanie kosztorysu budowy. Ponadto, opis techniczny budynku biurowego zostanie skrupulatnie przeanalizowany przez organ administracyjny w trakcie procedury związanej z wydaniem pozwolenia na budowę.

 

Co obejmuje opis techniczny budynku biurowego?

 

Opis techniczny budynku biurowego zawiera wszelkie informacje na temat przedmiotu inwestycji. W pierwszej części opisu zawarte będą podstawowe informacje związane z inwestycją, jak również dane inwestora oraz projektanta. Część techniczna musi określać funkcje, jakie będzie pełnił budynek. W tym przypadku jest to budynek biurowy, który ma zapewnić komfortowe warunki do wykonywania pracy umysłowej. W opisie technicznym muszą znaleźć się informacje, które udowodnią, że planowany budynek rzeczywiście zagwarantuje przyszłym pracownikom należyte warunki pracy.

 

Następnie opis techniczny przechodzi do bardziej szczegółowych informacji na temat planowanego obiektu. Opisuje poszczególne elementy konstrukcyjne na zasadzie od ogółu do szczegółu, instalacje, z których korzystać będzie obiekt, jak również parametry stolarki okiennej oraz drzwiowej. Opis techniczny budynku biurowego zawiera także informacje na temat działki, na których budowany będzie obiekt będący przedmiotem projektu. W treści znajdziemy informacje na temat powierzchni działki, powierzchni zabudowy, kubatury, bilansu powierzchni, orientacji budynku względem innych obiektów, które mogą się już znajdować na działce. Jednym zdaniem – opis techniczny zawiera wszystkie informacje, które będą potrzebne wykonawcy na etapie budowy budynku biurowego.

 

Czy opis techniczny budynku biurowego jest obowiązkowy?

 

Jak najbardziej, opis techniczny jest obowiązkową częścią projektu architektoniczno-budowlanego dla każdego obiektu, nie tylko budynków biurowych. Część opisowa zawiera wszystkie informacje, które następnie wizualizują poszczególne schematy, rzuty oraz przekroje, ale również szczegóły i detale, których nie dałoby się ukazać w sposób graficzny. To właśnie w części opisowej zawarta jest swoista instrukcja, której trzymać się będzie wykonawca na etapie budowy. A zatem, opis techniczny budynku biurowego jest obligatoryjną częścią każdego projektu budowlanego, który zostanie przedłożony wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

 

W jaki sposób można uzyskać opis techniczny budynku biurowego?

 

Opis techniczny budynku biurowego będzie częścią projektu przygotowanego przez architekta. Taki opis zawiera zarówno projekt gotowy, jak również projekt indywidualny wykonany na zamówienie. Jeśli inwestor zdecyduje się na zakup gotowego projektu, następnie taki projekt należy oddać w ręce architekta, który zajmie się adaptacją. Adaptacja polega na przystosowaniu gotowego projektu od uwarunkowań lokalnych oraz specyfiki działki, na której realizowana będzie inwestycja. W związku z tym, opis techniczny budynku biurowego może zostać zmieniony zarówno jeśli chodzi o zmiany konieczne wynikające z uwarunkowań, jak i zmiany dobrowolne zadysponowane przez inwestora. W ramach adaptacji opis techniczny zostanie poszerzony także o informacje na temat działki budowlanej, na której wznoszony będzie budynek.

 

Specyfika opisu technicznego w kontekście budynków biurowych

 

Budynki biurowe to obiekty użyteczności publicznej, które zawierają pomieszczenia spełniające określone normy i wymogi niezbędne do tego, aby była w nich możliwa praca umysłowa. W związku z tym, opis techniczny budynków biurowych jest bardziej szczegółowy i obszerny w porównaniu np. z projektem domu jednorodzinnego. Należy bowiem uwzględnić wszystkie funkcje obiektu, a także wskazać jego zgodność z obowiązującymi normami, warunkami zabudowy, jak również zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Na podstawie opisu technicznego organ administracji sprawdza zgodność obiektu z przepisami i wydaje decyzję o wydaniu pozwolenia na budowę.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.