Akademia Budowlana

Budynki usługowe – czym odznaczają się te obiekty?

Spis treści:

Budynki usługowe to obiekty użyteczności publicznej spełniające określone warunki i normy oraz posiadające funkcjonalny rozkład wnętrz dostosowany do świadczenia określonych usług. Biorąc pod uwagę wymagania, jakie musi spełniać budynek usługowy, realizacja takiej inwestycji jest nieco trudniejsza, aniżeli budowa domu. W tym artykule tłumaczymy, czym charakteryzują się budynki biurowe oraz w jaki sposób można uzyskać projekt takiego obiektu.

 

Czym właściwie jest budynek usługowy?

 

Budynek usługowy nie posiada jednoznacznej definicji prawnej. Jest to obiekt użyteczności publicznej, przystosowany do wyświadczania określonych usług, w tym również usług gastronomicznych. Do lokali usługowych zaliczają się także te, w których prowadzony jest handel. Pokrewną grupą budynków są budynki usługowo-biurowe wyposażone w pomieszczenia, które umożliwiają pracownikom komfortowe wykonywanie pracy umysłowej. Reasumując, do grona budynków usługowych zaliczyć możemy wszystkie budynki, które są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, których działalność opiera się na świadczeniu określonych usług klientom.

 

Jakie pomieszczenia może posiadać budynek usługowy?

 

Budynki usługowe, ze względu na pełnioną funkcję, często są podzielone na kilka części. Pierwsza z nich to oczywiście powierzchnia usługowa, do której mają dostęp wszyscy klienci. Zwykle to ona stanowi główny udział w powierzchni użytkowej. Do tego dochodzi część socjalna przeznaczona wyłącznie dla pracowników. Zwykle do części socjalnej zalicza się toaleta, aneks kuchenny, a czasem także pokój rozrywkowy przeznaczony do odpoczynku. Budynki usługowe posiadają również część gospodarczą, na którą składa się kotłownia, magazyny, serwerownia oraz inne pomieszczenia, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całego obiektu.

 

Jak już mówiliśmy, budynki usługowe mogą być również wyposażone w część biurową. Takie pomieszczenia muszą być dostosowane do określonych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, tak, aby umożliwić pracownikom wykonywanie pracy umysłowej w komfortowych warunkach. Część biurową mogą posiadać chociażby sklepy stacjonarne świadczące również sprzedaż przez Internet.

 

Nieco inny będzie układ restauracji, barów, domów weselnych oraz innych obiektów związanych z gastronomią. Poza wyżej wymienionymi pomieszczeniami, tutaj bardzo istotną rolę odgrywać będzie kuchnia, chłodnia oraz inne pomieszczenia umożliwiające świadczenie usług gastronomicznych. W przypadku domów weselnych mamy także pokoje gościnne. Rozkład pomieszczeń w budynku usługowym jest niezwykle ważny – zależy od niego m.in. zakres formalności, ale również to, jak wiele osób będzie mogło bezpiecznie korzystać z danego obiektu.

 

Jakie normy muszą spełniać budynki usługowe?

 

To zależy od dokładnego przeznaczenia budynku usługowego. Już na etapie projektowania trzeba wziąć pod uwagę kwestie związane z bezpieczeństwem pracowników oraz klientów. Szczególnie istotna jest chociażby odporność ogniowa oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe. Do tego należy uwzględnić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przypisane do określonych stanowisk pracowników, którzy będą wykonywali w danym obiekcie swoje obowiązki. W przypadku pomieszczeń biurowych jest to chociażby minimalna kubatura, wysokość oraz powierzchnia stanowiska pracy.

 

Wszystkie budynki usługowe muszą również spełniać normy związane z charakterystyką energetyczną. Normy WT2021 regulując maksymalne zapotrzebowanie obiektu na energię pierwotną, jak również maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła dla poszczególnych przegród. Biorąc pod uwagę, że budynki biurowe są obiektami użyteczności publicznej, w przypadku wielu takich obiektów konieczne może się okazać dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Na jakich działkach można budować budynki usługowe?

 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, budynki biurowe można wznosić na działkach położonych na terenach zabudowy usługowej. Są one oznaczone w planie kolorem czerwonym oraz literą U. Warto również wymienić tu tereny usług sportu i rekreacji oraz tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. MPZP dopuszcza także działki o przeznaczeniu mieszanym, np. MN/U, na których równie dobrze może stanąć dom jednorodzinny, jak również budynek usługowy. Na działkach pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zwykle możliwe jest postawienie domu i wygospodarowanie w nim powierzchni usługowej, np. gabinetu do przyjmowania klientów.

 

Na co zwrócić uwagę przy wyborze projektu budynku usługowego?

 

Dobry projekt budynku usługowego powinien być dostosowany do oczekiwań firmy, która będzie go użytkować. Innego obiektu potrzebować będzie warsztat mechaniczny, biuro podróży czy też dom weselny. Pomimo bardzo zróżnicowanych funkcji powyższych obiektów, wszystkie z nich klasyfikują się do grona obiektów usługowych. W związku z tym, warto sprawdzić, z myślą o jakiej formie działalności powstał wybrany projekt, jakie pomieszczenia posiada, jaka jest jego powierzchnia użytkowa. Należy te parametry zestawić z celem inwestycji oraz liczbą osób, która będzie użytkować obiekt.

 

Biorąc pod uwagę, jak wiele złożonych aspektów trzeba wziąć pod uwagę, lepszym rozwiązaniem może okazać się indywidualny projekt budynku usługowego. Można go zamówić u wyspecjalizowanego architekta, który stworzy projekt na miarę indywidualnych potrzeb inwestora. Tak powstają duże budynki biurowe dla konkretnych firm. Firma budowlana New-House zatrudnia wykwalifikowanych architektów, którzy mogą dla Ciebie stworzyć indywidualny projekt budynku biurowego.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Tak   Nie
Obowiązki informacyjne.