Akademia Budowlana

Optymalna powierzchnia domu jednorodzinnego

Spis treści:

Osoby przymierzające się do budowy wymarzonego domu muszą podjąć szereg ważnych decyzji. Jedną z najważniejszych kwestii do rozważenia jest oczywiście odpowiednia powierzchnia domu. Parametr ten należy dostosować pod kątem liczby domowników oraz indywidualnych potrzeb względem liczby pomieszczeń w domu. Nie bez znaczenia są również uwarunkowania lokalne, które mogą wprowadzać ograniczenia względem powierzchni domu. W tym artykule szukamy odpowiedzi na pytanie o to, jaka jest optymalna powierzchnia domu jednorodzinnego.

 

Powierzchnia użytkowa a powierzchnia zabudowy

 

W pierwszej kolejności warto powiedzieć kilka słów o tym, czym różni się powierzchnia zabudowy, a powierzchnia użytkowa. Powierzchnia zabudowy to powierzchnia terenu zajętego przez budynek w stanie wykończonym. Wyznacza ją rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku. Przeważnie są to krawędzie dachu. Z kolei powierzchnia użytkowa domu to część powierzchni kondygnacji, które odpowiadają przeznaczeniu budynku. Do powierzchni użytkowej zazwyczaj nie zalicza się powierzchni pomieszczeń gospodarczych: pralni, suszarni, schowka czy strychu. Do powierzchni użytkowej należy natomiast zaliczyć garaż oraz kotłownię.

 

Powierzchnia zabudowy jest ważna przede wszystkim ze względu na uwarunkowania lokalne. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy mogą bowiem wnosić ograniczenie względem całkowitej powierzchni zabudowy. Innym parametrem jest współczynnik intensywności zabudowy wyrażający stosunek powierzchni zabudowanej do powierzchni wolnej od zabudowań. Natomiast jeśli interesuje nas optymalna powierzchnia domu jednorodzinnego pod kątem funkcjonalności i wygody domowników, mówimy o powierzchni użytkowej.

 

W jaki sposób można obliczyć powierzchnię domu pod kątem swoich potrzeb?

 

Istnieją dwa sposoby, które pozwalają ocenić, jaka będzie optymalna powierzchnia domu jednorodzinnego. Sposób uproszczony to uwzględnienie liczby domowników. Przyjmuje się, że na jednego domownika powinna przypadać powierzchnia przynamniej 20 – 25 m2, co oznacza, że dla czteroosobowej rodziny komfortowe domy zaczynają się od powierzchni 80 – 100 m2. Bardziej złożonym i dokładniejszym sposobem jest zsumowanie powierzchni poszczególnych pomieszczeń. W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie dokładnie pomieszczenia ma posiadać nasz wymarzony dom. Następnie na podstawie rekomendowanych powierzchni dla poszczególnych wnętrz można obliczyć optymalną powierzchnię użytkową domu.

 

Minimalne i rekomendowane powierzchnie poszczególnych wnętrz

 

Jeśli chcesz skorzystać z drugiego sposobu obliczania powierzchni, przygotowaliśmy krótką rozpiskę, w której wskazujemy na minimalne i rekomendowane powierzchnie dla poszczególnych wnętrz w domu:

 

Załóżmy, że chcesz wybudować dom jednorodzinny posiadający następujące pomieszczenia: salon z jadalnią, kuchnię, trzy sypialnie i dwie łazienki. Optymalna powierzchnia takiego domu wyniesie ok. 120 – 130 m2, licząc przy tym powierzchnię na część komunikacyjną. Warto przy tym doliczyć pewien zapas na dodatkowe pomieszczenia, takie jak pralnia czy garderoba.

 

Uwarunkowania lokalne a powierzchnia domu jednorodzinnego

 

Jak już wspomnieliśmy, na danym obszarze mogą obowiązywać ograniczenia związane z maksymalną powierzchnią zabudowy na działce. Dla przykładu, jeśli współczynnik intensywności zabudowy na działce wynosi 50%, a działka posiada 400 m2, oznacza to, że na zabudowę można przeznaczyć jedynie 200 m2. Nie jest to jednak takie proste, jeśli weźmiemy pod uwagę minimalne odległości, jakie musi zachować budynek od granic działki. Wówczas najlepszym rozwiązaniem są domy piętrowe lub domy z poddaszem użytkowym. Te konstrukcje pozwalają zmaksymalizować powierzchnię użytkową w domu przy ograniczonej powierzchni zabudowy.

 

Jaka jest optymalna powierzchnia domu dla różnych rodzin?

 

Często pojawiają się pytania o to, jaka jest optymalna powierzchnia domu dla rodzin z określoną liczbą domowników. W przypadku domu dla dwojga, w zupełności wystarczą nawet małe domy poniżej 70 m2, które można wybudować bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku trzyosobowej rodziny minimum to 60 – 75 m2, natomiast optimum to ok. 80 – 90 m2. Dla rodzin czteroosobowych komfortowe okażą się domy o powierzchni 90 – 120 m2. Z kolei dla rodzin pięcioosobowych optymalne będą domy o powierzchni ok. 120 – 150 m2. W praktyce wiele zależy oczywiście od indywidualnych potrzeb i pomieszczeń, jakie chcemy posiadać w domu.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.