Akademia Budowlana

Etapy przygotowania projektu indywidualnego

Spis treści:

Projekt indywidualny to dobre rozwiązanie dla inwestorów, którzy posiadają bardzo konkretne i wysokie wymagania względem swojego przyszłego domu lub dysponują problematyczną działką budowlaną, do której ciężko jest dobrać gotowy projekt domu. Zastanawiasz się, w jaki sposób od podstaw powstaje projekt na zamówienie? W tym artykule omówimy wszystkie etapy przygotowania projektu indywidualnego.

 

Faza poprzedzająca projektowanie domu

 

Inwestor może znacząco skrócić proces tworzenia projektu indywidualnego, jeśli uprzednio zatroszczy się o niezbędne dokumenty. Jeśli działka leży na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wówczas należy uzyskać wypis i wyrys z MPZP. Jeśli obszar nie jest objęty planem miejscowym, wówczas należy zdobyć decyzję o warunkach zabudowy. Inwestor powinien także udać się do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej, aby uzyskać mapę zasadniczą. Następnie zatrudnia się geodetę, który przygotuje mapę do celów projektowych. Jest ona niezbędna do stworzenia projektu architektoniczno-budowlanego domu. Warto także zrealizować badania geotechniczne, które dostarczą architektowi szczegółowych informacji na temat warunków wodno-gruntowych panujących na działce.

 

Wybór architekta lub pracowni architektonicznej

 

Po zakończeniu fazy przygotowań należy wybrać pracownię architektoniczną lub architekta, któremu powierzymy wykonanie projektu indywidualnego. Można wziąć pod uwagę takie kwestie, jak: doświadczenie, portfolio, opinie innych inwestorów, własne odczucia z pierwszej rozmowy. Na tym etapie waży się także cena projektu indywidualnego. Młody architekt, który dopiero buduje swoją pozycję w branży wykona taki projekt dużo taniej, aniżeli popularna pracownia architektoniczna ciesząca się już dużą renomą.

 

Rozmowa z architektem

 

Możemy wyróżnić trzy etapy przygotowania projektu indywidualnego, a pierwszym z nich jest rozmowa z architektem. Architekt zapozna się z Twoimi oczekiwaniami, zada szereg pytań, zapozna się z dostępną dokumentacją. Twoje indywidualne oczekiwania będą wyznaczać kierunek dalszych działań, bo to właśnie na ich podstawie architekt wybierze odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne. W związku z tym, do takiej rozmowy warto się odpowiednio przygotować i skonkretyzować swoje oczekiwania. Możesz przygotować sobie kilka gotowych projektów domów, aby pokazać architektowi, jakie rozwiązania Ci się podobają.

 

Projekt koncepcyjny i etap wprowadzania zmian

 

Na podstawie uzyskanych informacji architekt przygotuje tzw. projekt koncepcyjny. Jest to bardzo realistyczna wizualizacja Twojego przyszłego domu. Architekt wykorzystuje w tym celu nowoczesne programy, które umożliwiają szybkie nanoszenie różnych modyfikacji. W ten sposób inwestor ma możliwość dostosowania projektu do swoich oczekiwań. Dopiero po zatwierdzeniu projektu koncepcyjnego architekt weźmie się za właściwą pracę, czyli żmudne i czasochłonne przygotowanie szczegółowego projektu architektoniczno-budowlanego.

 

Przygotowanie projektu architektoniczno-budowlanego

 

Sporządzenie takiego projektu jest bardzo trudne i wymaga ogromnej wiedzy. Architekt musi podjąć wiele istotnych decyzji – wybrać materiały budowlane, poszczególne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne, sporządzić dokładne rzuty i schematy, przygotować część opisową, która będzie zawierać najważniejsze informacje dla wykonawcy. Do tego dochodzi projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny, a także charakterystyka energetyczna budynku. Biorąc pod uwagę wszystkie etapy przygotowania projektu indywidualnego, to właśnie ten etap zajmuje najwięcej czasu.

 

Wsparcie architekta po zakończeniu fazy projektowania

 

Sporządzenie dokładnego projektu architektoniczno-budowlanego wcale nie musi oznaczać końca współpracy z architektem. Inwestor może bowiem wybrać szerszy zakres usług, który będzie obejmował także nadzór autorski. W ramach takiej usługi architekt będzie co jakiś czas odwiedzał plac budowy, aby osobiście sprawdzić, czy wykonawca realizuje wszystkie prace zgodnie z założeniami przygotowanego projektu architektoniczno-budowlanego. Architekt może także pomóc w załatwieniu formalności związanych z przygotowaniem się do rozpoczęcia budowy.

 

Ile trwa opracowanie projektu indywidualnego?

 

Wszystkie etapy przygotowania projektu indywidualnego mogą trwać nawet ponad pół roku. Długi czas oczekiwania to w zasadzie jeden z najważniejszych minusów projektów indywidualnych. Jak już mówiliśmy, czas oczekiwania można jednak skrócić poprzez załatwienie wszelkich dokumentów i formalności poprzedzających etap projektowania. Jeśli udasz się do architekta z kompletem dokumentów, wówczas etapy przygotowania projektu indywidualnego mogą potrwać 2-3 miesiące. Wiele zależy również od zakresu oraz liczby poprawek na etapie projektu koncepcyjnego.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.