Akademia Budowlana

Pustak szalunkowy – zastosowanie

Spis treści:

Pustaki szalunkowe są nazywane również pustakami zalewowymi lub zasypowymi. Posiadają wydrążone kanały, które zalewa się mieszanką betonu. Wcześniej istnieje możliwość umieszczenia w kanałach zbrojeń poziomych oraz pionowych. Konstrukcję z takich pustaków ustawia się na sucho, bez zaprawy, a następnie wypełnia betonem. Z niniejszego artykułu dowiesz się więcej o tym, czym jest pustak szalunkowy i jakie zastosowanie znajduje we współczesnym budownictwie.

 

Co to jest pustak szalunkowy?

 

Pustak szalunkowy to coraz popularniejszy materiał budowlany, który znajduje szerokie zastosowanie ze względu na to, że pozwala znacznie skrócić czas budowania konstrukcji murowanych. Jest to pustak z wydrążonymi w środku kanałami. Poszczególne pustaki ustawia się na sucho, a następnie zalewa betonem. W ten sposób pustak pełni jednocześnie rolę materiału budowlanego, ale również szalunku traconego. W pustych przestrzeniach wewnątrz pustaków szalunkowych można także umieścić zbrojenia, tak, aby uzyskać większą nośność konstrukcji. Pustak szalunkowy występuje także pod innymi nazwami, a mianowicie: pustak zalewowy oraz pustak zasypowy.

 

Z jakich materiałów wykonuje się pustaki szalunkowe?

 

Najczęściej spotkamy się z pustakami betonowymi. Do ich produkcji zazwyczaj wykorzystuje się beton klasy C20/25. Najpopularniejsze wymiary to: 25 x 49 x 24 cm, 20 x 50 x 20 cm, 25 x 51 x 20,5 cm oraz 25 x 50,5 x 24 cm. Pustak szalunkowy może być wykonany także z keramzytobetonu. Popularnym rozwiązaniem jest także pustak szalunkowy ceramiczny, zwłaszcza jeśli to właśnie z pustaków ceramicznych wznoszony będzie budynek. Rozwiązanie to jest coraz popularniejsze, dzięki czemu stale rozszerza się oferta producentów. Wykorzystując pustaki szalunkowe jako szalunek tracony można znacznie przyspieszyć proces wznoszenia konstrukcji murowanych.

 

Zastosowanie pustaków szalunkowych w budownictwie

 

Pustaki szalunkowe mogą być wykorzystane do wznoszenia dowolnych konstrukcji murowanych, a mianowicie: ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych budynków, ścian działowych, ścian basenów, ścian windowych, jak również ogrodzeń, czy murów oporowych. Możemy wyróżnić pustaki podstawowe oraz pustaki narożne. Ich konstrukcja w zależności od materiału, z jakiego zostały wykonane, a także ze względu na zastosowanie, może się nieznacznie różnić.

 

We współczesnej architekturze coraz większym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania, które pozwalają znacznie skrócić czas potrzebny do wzniesienia murowanej konstrukcji. Pustak szalunkowy doskonale wpisuje się w ten trend. Jest to materiał wielozadaniowy, który można wykorzystać jednocześnie jako materiał budowlany oraz szalunek tracony. Pustak szalunkowy może być wykorzystany do wznoszenia konstrukcji zbrojonych, ponieważ w jego kanałach można umieścić pręty zbrojeniowe.

 

W jaki sposób stawia się konstrukcje z pustaków szalunkowych?

 

Pustaki szalunkowe układa się na sucho, bez zaprawy. W przypadku nierównego podłoża, pierwszą warstwę układa się na zaprawie cementowej. Po ułożeniu trzech lub czterech kolejnych warstw kanały wewnątrz pustaków wypełnia się mieszanką betonu o odpowiedniej klasie. Wcześniej można zastosować pręty zbrojeniowe, jeśli finalna konstrukcja ma się odznaczać większą nośnością. Beton wykorzystany do zalania kanałów zagęszcza się przy użyciu wibratora wgłębnego. Następnie należy odczekać, aż mieszanka zyska odpowiednią konsystencję, po czym można przystąpić do ustawiania kolejnych warstw. Naroża wykonuje się z pomocą pustaków narożnych. Zostały one nacięte w taki sposób, aby ułatwić wykruszenie fragmentu materiału w celu umieszczenia zbrojenia.

 

Jakie korzyści oferują pustaki szalunkowe?

 

Coraz szersze zastosowanie pustaków szalunkowych we współczesnym budownictwie wynika z długiej listy korzyści, jakie może nam zaoferować ten materiał budowlany. Oto powody, dla których pustak szalunkowy to tak popularne i cenione rozwiązanie:

 

 

Możemy przypuszczać, że powyższe korzyści sprawią, że pustak szalunkowy będzie stale zyskiwał na popularności i stanie się atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych pustaków. Z pustaków szalunkowych obecnie bardzo często korzysta się przy wznoszeniu obiektów murowanych z betonu komórkowego.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.