Akademia Budowlana

Ile kosztuje podłączenie mediów do działki?

Spis treści:

Uzbrojenie działki w przyłącza budowlane ma duży wpływ na późniejszą wartość nieruchomości, a także komfort przyszłych domowników. Dlatego już na etapie sprawdzania działki budowlanej należy sprawdzić, czy wybraną parcelę będzie można wyposażyć w określone przyłącza. Koszty związane z wykonaniem tych przyłączy spadają na inwestora, a zatem dość często możemy spotkać się z pytaniem o to, ile kosztuje podłączenie mediów do działki.

 

Dostępne rodzaje przyłączy budowlanych

 

W dobie współczesnej technologii można wybudować samowystarczający dom, który nie będzie korzystał z żadnych mediów. W praktyce jednak, minimalnym wymogiem dla każdej działki jest przyłącze do sieci energetycznej gwarantujące dostęp do prądu. Może to być przyłącze napowietrzne, ale również nowoczesne przyłącze podziemne, bardziej odporne na działania czynników zewnętrznych. Poza nim mamy jeszcze trzy inne przyłącza: wodne, kanalizacyjne oraz gazowe. Te przyłącza są jednak opcjonalne, ponieważ nie każda działka może zostać w nie wyposażona. Wszystko zależy od tego, w jakiej odległości od działki przebiega sieć.

 

Przyłącze wodne zaopatruje nasz dom w bieżącą wodę. Alternatywą w przypadku braku tego przyłącza jest zwykle studnia głębinowa. Przyłącze kanalizacyjne pozwala na odprowadzanie ścieków do miejskiej lub gminnej sieci kanalizacyjnej. Brak tego przyłącza oznacza konieczność zastosowania szamba lub przydomowej oczyszczalni. Na koniec przyłącze gazowe, które dostarcza do naszego domu gaz, który można wykorzystać do celów grzewczych, ale również w kuchni do gotowania. Brak tego przyłącza oznacza konieczność stosowania innego źródła ciepła. W artykule na temat przyłączy budowlanych możesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak wyglądają procedury związane z uzyskaniem przyłącza. W tym miejscu skupimy się na samych kosztach tych procedur.

 

Ile kosztuje przyłącze do sieci energetycznej?

 

W przypadku przyłącza do sieci energetycznej występuje najwięcej czynników, które mogą oddziaływać na koszty. Jest to nie tylko odległość dzieląca działkę od sieci, ale również: moc przyłączeniowa, a także rodzaj przyłącza (kablowe lub napowietrzne). Za przyłącze napowietrzne trzeba zapłacić ok. 40 – 46 zł za kW mocy przyłączeniowej w odniesieniu do jednego metra przyłącza. Za ponadstandardową odległość koszty wynoszą ok. 25 zł za każdy kolejny metr. Droższe jest natomiast przyłącze kablowe (podziemne). Tutaj trzeba zapłacić ok. 60 – 70 zł za kW i 33 zł za każdy dodatkowy metr w przypadku, gdy odległość do sieci przekracza 200 metrów. Do tego należy jeszcze doliczyć koszty związane z montażem szafki elektrycznej wynoszące ok. 1000 zł.

 

Ile trzeba zapłacić za przyłącze wodne i kanalizacyjne?

 

Za projekt przyłącza wodnego trzeba zapłacić ok. 1000 – 1500 zł. Do tego dochodzą usługi geodezyjne w podobnej cenie oraz szereg formalności związanych z uzgadnianiem projektu. Jeśli uzyskanie przyłącza będzie wiązało się z koniecznością zmian w organizacji ruchu, wówczas jest to kolejne 500 zł. W sumie, za przyłącze wodne trzeba zatem zapłacić ok. 2500 – 4000 zł. Same prace związane z przyłączeniem do sieci są już bezpłatne, ponieważ odpowiada za nie przedsiębiorstwo dostarczające wodę na dany teren.

 

Nieco inaczej wygląda natomiast kwestia związana z przyłączem kanalizacyjnym, ponieważ tutaj za budowę płaci już zarządca nieruchomości. Tutaj również trzeba uwzględnić koszty projektu i usługi geodezyjne. Za metr bieżący przyłącza trzeba zwykle zapłacić od 150 do 200 zł. Do tego dochodzi jeszcze konieczność wykonania studni rewizyjnej, co kosztuje ok. 700 – 1000 zł. Przyłącze kanalizacyjne jest zatem droższe, a cała inwestycja może kosztować ponad 5000 zł.

 

Ile kosztuje przyłącze do sieci gazowej?

 

Inwestor ponosi koszty także za podłączenie do sieci gazowej. Konieczne jest pokrycie kosztów związanych z projektem przyłącza (ok. 1000 zł), a także z usługami geodezyjnymi (1000 – 1500 zł). Za przyłącze o długości nieprzekraczającej 15 metrów płaci się opłatę ryczałtową w wysokości 2297,10 zł. W przypadku długości powyżej 15 metrów, za każdy kolejny metr płaci się 82,09 zł. A zatem, wykonanie przyłącza gazowego do 15 metrów zamknie się w kwocie rzędu 4000 – 5000 zł, natomiast nieco drożej kosztować będzie przyłącze w przypadku większych odległości do sieci.

 

Koszty kompleksowego uzbrojenia działki budowlanej

 

Jak widzisz, kompleksowe uzbrojenie działki budowlanej nie należy do najtańszych. Biorąc jednak pod uwagę udogodnienia, jakie oferuje dostęp do mediów, na pewno warto zdecydować się na takie rozwiązanie. W większości przypadków, uzyskanie wszystkich przyłączy budowlanych udaje się zamknąć w kwocie do 15,000 – 20,000 zł. Decydującym czynnikiem okazuje się oczywiście odległość, jaka dzieli naszą działkę od sieci dostawcy. Jeszcze przed zakupem działki budowlanej, na stronie Geoportal można sprawdzić położenie poszczególnych sieci. W ten sposób można sprawdzić, czy uzyskanie przyłącza będzie w ogóle możliwe, a także ile mniej więcej kosztować będzie podłączenie działki budowlanej do wybranych mediów.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.