Akademia Budowlana

Co to jest kosz dachowy?

Spis treści:

Kosz dachowy to element dachu występujący w dachach zbudowanych z wielu połaci, a także w dachach wyposażonych w lukarny. To newralgiczny punkt bardzo narażony na oddziaływanie czynników zewnętrznych, zwłaszcza na opady deszczu oraz śniegu. Szczelność kosza dachowego ma ogromne znaczenie w kontekście efektywnej termoizolacji dachu. W tym artykule dowiesz się, czym jest kosz dachowy, a także w jaki sposób się go wykonuje.

 

Czym właściwie jest kosz dachowy i jakie pełni funkcje?

 

Kosz dachowy to wklęsła krawędź dachu wykonywana na styku dwóch schodzących się połaci dachowych lub połaci dachu i pokrycia lukarny. Jest to newralgiczny punkt w konstrukcji dachu, ponieważ to właśnie na kosz spływać będzie woda z dwóch stykających się ze sobą połaci. Dlatego też, ten element dachu musi być odpowiednio wyprofilowany i uszczelniony, aby skutecznie odprowadzać wody opadowe. Z tego względu jest nazywany również rynną koszową. Nieprawidłowe wykonanie kosza dachowego skutkuje przenikaniem wody pod pokrycie, co dość szybko kończy się zawilgoceniem materiału termoizolacyjnego, co oczywiście obniża jego skuteczność. Ponadto, zachodzi większe ryzyko pojawienia się pleśni i grzybów wewnątrz domu.

 

Kosz dachowy występuje najczęściej w dachach wielospadowych, a także dachach wyposażonych w lukarny. Jeśli dwie połacie dachu stykają się ze sobą pod kątem mniejszym niż 180 st, wykonanie kosza dachowego jest niezbędne, aby uzyskać nienaganną szczelność całego dachu. Element ten musi być starannie dopasowany do wielkości pokrycia, jak również do uśrednionych opadów deszczu dla danego regionu. Prawidłowe wykonanie kosza dachowego wymaga doświadczonego dekarza, który może go wykonać poprzez obróbkę blacharską lub montaż gotowego elementu.

 

Z jakich materiałów można wykonać kosz dachowy?

 

Istnieją dwa sposoby na wykonanie kosza dachowego. Zadanie to można powierzyć doświadczonemu dekarzowi, który wykorzysta arkusz blachy do uzyskania rynny, która będzie skutecznie odprowadzać wody opadowe i chronić styk przed wilgocią. Istnieje jednak możliwość zastosowania gotowych koszt dachowych dostarczanych przez producentów pokryć. Rynna koszowa może zostać wykonana z kilku rodzajów blach. Może to być blacha aluminiowa, miedziana, tytanowo-cynkowa lub stalowa. A zatem, mamy do wyboru te same materiały, co w przypadku metalowych systemów rynnowych.

 

Wybór odpowiedniego materiału w dużej mierze zależy od rodzaju pokrycia dachowego, jak również od wybranego systemu rynnowego. Tutaj warto pamiętać o kardynalnej zasadzie, zgodnie z którą nie należy ze sobą łączyć niektórych elementów stalowych, np. aluminium i miedzi. W takich sytuacjach może dochodzić do korozji elektrochemicznej. Ze względu na kształt i sposób montażu, kosze dachowe można podzielić na: podłużne, poprzeczne, wgłębne, łamane, wpuszczane, a także kosze na nokach.

 

W jaki sposób wykonuje się rynnę koszową?

 

We współczesnych domach zwieńczonych wielospadowym dachem coraz częściej stosuje się gotowe kosze dachowe, które mają już wyprofilowany kształt i są gotowe do montażu. W przypadku dachów o skomplikowanej geometrii lepszym rozwiązaniem może się okazać zlecenie prac dekarzowi, który samodzielnie wykona kosz dachowy dysponując arkuszem blachy. Przed montażem rynny koszowej należy jednak zastosować podwójną warstwę kryjącą, np. w postaci membrany dachowej. Na tak przygotowanym podłożu wykonuje się podkonstrukcję z łat, a dopiero na niej mocuj się koszu. Jeśli zastosowano pełne deskowanie, wówczas deski, łaty, kontłaty i membranę mocuje się do krokwi.

 

Prawidłowy montaż kosza dachowego zawsze przebiega od okapu w kierunku kalenicy. Do montażu blachy wykorzystuje się klamry lub żabki. Absolutnie nie należy tu stosować gwoździ lub wkrętów, ponieważ łatwo uszkodzić warstwę ochronną blachy, co z czasem prowadzi do korozji. Zwiększa się także ryzyko pozostawienia drobnych szczelin, przez które przenikać będzie woda. Bardzo istotne jest jeszcze prawidłowe doszczelnienie kosza z połacią dachową.

 

Jak uszczelnia się kosz dachowy?

 

Rynna koszowa to element, który będzie odprowadzał wodę opadową spływającą z dwóch połaci. Oznacza to znacznie większą ilość wody, co oczywiście stwarza większe ryzyko przecieków. Z tego względu kosz dachowym musi zostać prawidłowo uszczelniony. W tym celu na podłoże pod rynnę koszową układa się podwójną warstwę wstępnego krycia, najczęściej z membrany dachowej. Kosz dachowy można wykończyć także dachówką lub blachodachówką. Wówczas, styki pomiędzy połacią a koszem uszczelnia się z pomocą pianki polietylenowej. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko przeniknięcia wody opadowej pod pokrycie. Warunkiem prawidłowego wykonywania kosza dachowego zawsze jest duże doświadczenie i staranność fachowca odpowiedzialnego za montaż tego elementu.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.