Akademia Budowlana

Czym charakteryzuje się dach wielospadowy?

Spis treści:

Dach wielospadowy składa się z wielu połaci i pozwala zwieńczyć domy o nieregularnej bryle z dużymi rozpiętościami ścian zewnętrznych. Tego typu dachy często stosuje się w sytuacji, gdy nie ma możliwości zastosowania tradycyjnych dachów dwuspadowych lub czterospadowych, albo jest to po prostu nieopłacalne. Z niniejszego artykułu dowiesz się, co to jest dach wielospadowy, w jakich budynkach jest wykorzystywany, a także, jakie są jego mocne i słabe strony.

 

Czym właściwie jest dach wielospadowy?

 

Ustawa o prawie budowlanym nie definiuje precyzyjnie, czym jest dach wielospadowy. Jako definicję wskazuje się, że jest to dach z wieloma połaciami. W praktyce, do dachów wielospadowych możemy zaliczyć te dachy, których nie da się zdefiniować jako dachy dwuspadowe lub czterospadowe. Takie dachy charakteryzuje wiele załamań i kątów, a wysokość kalenicy może być różna dla poszczególnych fragmentów dachu. W praktyce jednak, dachem wielospadowym możemy określić także dach, w którym mamy do czynienia z dachem dwuspadowym, który pokrywa dwie części budynku i łączy się ze sobą pod kątem prostym. Typ dachu wielospadowego ma duży wpływ na koszty budowy.

 

W jakich budynkach stosuje się dachy wielospadowe?

 

Doskonałym przykładem domu, w których zastosowanie znajduje dach dwuspadowy są domy w kształcie litery L lub litery T. Poszczególne prostokąty wieńczy się dachem dwuspadowym, który łączy się kalenicą pod kątem prostym. Część fachowców uważa, że technicznie wciąż jest to dach dwuspadowy i w istocie technicznie tak rzeczywiście jest, ale biorąc pod uwagę kilka połaci skierowanych w kilku kierunkach, jest to właśnie dach wielospadowy.

 

Dachy wielospadowe stosuje się także w budynkach o nieregularnej bryle i o dużych rozpiętościach ścian zewnętrznych. W przypadku takich domów ciężko zastosować dach dwuspadowy lub czterospadowy, ponieważ posiadają one pewne ograniczenia techniczne. Tymczasem dach wielospadowy to nic innego, jak połączenie kilku rodzajów dachu, w celu poprawnego i trwałego zadaszenia budynku. Dzięki temu, dach wielospadowy można zastosować w przypadku najbardziej oryginalnych budynków o nieregularnych kształtach.

 

Jakie zalety posiada dach wielospadowy?

 

Dachy wielospadowe niewątpliwie oferują pewną swobodę i możliwość tworzenia oryginalnych budynków o nieregularnych bryłach. Jeśli mielibyśmy wskazać najważniejsze zalety tego rodzaju dachu, wymienimy następujące plusy:

 

Tu jednak pojawia się pewien haczyk – dach wielospadowy jest dachem skomplikowanym i wymaga naprawdę dobrej i doświadczonej ekipy. W innym razie wzrasta ryzyko popełnienia błędów wykonawczych. Ponadto, rozwiązanie to posiada pewne minusy.

 

Jakie są minusy dachu wielospadowego?

 

Wiemy już, że dach wielospadowy może zaoferować sporo korzyści, ale rozwiązanie to nie jest niestety pozbawione pewnych minusów. Do największych wad tego rodzaju dachu zaliczymy:

 

Są to dość poważne mankamenty, a to sprawia, że dachy wielospadowe stosuje się wtedy, gdy nie ma możliwości zastosowania innego rodzaju dachu lub jest to operacja mało opłacalna. Jednocześnie musimy pamiętać, że definicja dachów wielospadowych jest bardzo obszerna. W przypadku dachów czteropołaciowych z prostopadłą kalenicą wciąż mówimy o stosunkowo prostej konstrukcji, a powyższe wady ujawniają się bardziej w przypadku skomplikowanych dachów wielopołaciowych.

 

Ile kosztuje wykonanie dachu wielospadowego?

 

Dokładne koszty budowy dachu wielospadowego zależą oczywiście od stopnia skomplikowania, liczby krawędzi, łączeń, różnic w kącie nachylenia czy wysokości kalenicy. Szacuje się jednak, że dachy wielospadowe mogą być nawet 15-20% droższe w budowie, w porównaniu z dachem czterospadowym. W przypadku bardzo skomplikowanych brył, gdzie dach posiada wiele połaci o różnym stopniu nachylenia, koszty te mogą wzrastać. Wykonanie przeciętnego dachu wielospadowego w domu o powierzchni ok. 150 m2. to wydatek rzędu co najmniej 50 tys. złotych. W związku z tym, projekty domów z dachem wielospadowym są dedykowane inwestorom dysponującym większym budżetem, który pozwoli na fachowe zrealizowanie takiej konstrukcji.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.