Akademia Budowlana

Planowanie instalacji elektrycznej w domu – o czym należy pamiętać?

Spis treści:

Dobrze zaprojektowana sieć instalacji elektrycznej w domu ma duże znaczenie w kontekście bezpieczeństwa i komfortu domowników. Projekt musi uwzględnić szacunkowe zapotrzebowanie całego domu na energię, a także przewidzieć miejsca, w których podłączone do sieci będą poszczególne urządzenia oraz punkty oświetlenia. W niniejszym tekście wyjaśniamy, o czym należy pamiętać w trakcie planowania instalacji elektrycznej w domu.

 

Projekt sieci elektrycznej to podstawa

 

Do 2015 roku projekt sieci elektrycznej oraz innych instalacji w domu był niezbędnym dokumentem, który trzeba było załączyć do projektu budowlanego przy składaniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Obecnie takiego obowiązku nie ma, co nie zmienia faktu, że projekt sieci elektrycznej jest potrzebny. Zazwyczaj wykonuje go architekt odpowiedzialny za indywidualny projekt domu lub architekt adaptujący, który zajmuje się przystosowaniem gotowego projektu domu.

 

Projekt sieci elektrycznej obejmuje opis parametrów i rozwiązań sieciowych, a także zawiera schematy uwzględniające przebieg wszystkich przewodów, rozmieszczenie tablicy rozdzielczej, a także poszczególnych gniazdek, puszek, punktów świetlnych, włączników. Od prawidłowo wykonanego projektu zależeć będzie to, czy sieć elektryczna zapewni optymalną moc, czy bez problemu podłączymy wszystkie urządzenia bez konieczności stosowania przedłużaczy i rozgałęźników, a przede wszystkim, czy będzie ona całkowicie bezpieczna i efektywna.

 

Co powinien zawierać projekt instalacji?

 

Projekt instalacji składa się z części opisowej oraz rysunkowej. Część opisowa obejmuje kluczowe parametry techniczne, liczbę poszczególnych elementów, rozwiązania sieciowe, a także wykaz materiałów potrzebnych do wykonania tej instalacji. Z kolei część rysunkowa obejmuje schematy oraz plany, na których zaznaczona jest trasa poprowadzenia przewodów elektrycznych, a także rozmieszczenie kluczowych elementów osprzętu elektrycznego: skrzynki rozdzielczej z bezpiecznikami, puszek, punktów świetlnych, gniazdek włączników. Przewody są schowane w ścianach i podłogach. Od każdego punktu elektrycznego biegnie przewód, który w dalszej części trasy grupuje się z innymi przewodami i wędruje aż do tablicy rozdzielczej. Projekt instalacji uwzględnia również połączenie sieci elektrycznej z obowiązkowym uziemieniem, np. w formie uziomu fundamentowego.

 

Jak oszacować zapotrzebowanie domu na energię elektryczną?

 

Nieodzownym elementem współczesnych projektów domów jest charakterystyka energetyczna budynku, która ma oszacować zapotrzebowanie domu na energię pierwotną. Głównie chodzi tu o zapotrzebowanie na energię do celów grzewczych, klimatyzacji oraz wentylacji, ale w praktyce można oszacować także zapotrzebowanie na prąd potrzebny do prawidłowego działania wszystkich urządzeń. Należy zatem oszacować, ile urządzeń i sprzętów w naszym domu będzie podłączonych do sieci i jakie będzie ich sumaryczne zużycie. W Internecie można znaleźć specjalne kalkulatory, w których można dodawać kolejne urządzenia i sprzęty, aby dokładnie oszacować zapotrzebowanie.

 

Na co należy zwrócić uwagę przy planowaniu instalacji?

 

Od szacunkowego zapotrzebowania na prąd zależeć będzie planowanie instalacji elektrycznej w domu. Jedną z istotniejszych decyzji jest wybór między układem jednofazowym i trójfazowym. W większości domów jednorodzinnych w zupełności wystarcza układ jednofazowy o napięciu 240 V. Umożliwia przesył mocy do 6 kW. Układy trójfazowe stosuje się w większych budynkach, których zapotrzebowanie na energię elektryczną jest odpowiednio większe. Ten układ posiada napięcie 230/400 V i jest zdolny do przesyłania energii powyżej 6 kW. Na układ trójfazowy powinni zdecydować się inwestorzy, którzy przewidują w swoim domu elektryczny system grzewczy.

 

Następnie należy zastanowić się nad wstępną aranżacją poszczególnych wnętrz w domu. Musimy wiedzieć, gdzie stanie telewizor, lodówka oraz inne sprzęty elektryczne. Planując gniazdka w odpowiednich miejscach wykluczymy konieczność stosowania przedłużaczy i rozgałęziaczy. Należy także zastanowić się nad rozmieszczeniem punktów oświetlenia oraz włączników. Znając swoje indywidualne oczekiwania możemy je przedstawić architektowi.

 

Jak uzyskać kompletny projekt sieci elektryczne w domu?

 

Projekt sieci elektrycznej wykonuje architekt posiadający stosowne uprawnienia budowlane. Bierze on pod uwagę indywidualne oczekiwania inwestora przy rozmieszczaniu poszczególnych elementów osprzętu elektronicznego, a następnie w rozsądny i przemyślany sposób prowadzi przewody do tablicy rozdzielczej, tak, aby do minimum ograniczyć ich długość i liczbę. Projekt wchodzi w skład kompletnego projektu budowlanego. Dobrze wykonana instalacja elektryczna w domu ma być w pełni uporządkowana, tak, aby redukować ryzyko skoków napięcia, a także, żeby uzyskać system gwarantujący bezpieczeństwo i komfort domownikom.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.