Akademia Budowlana

Co można wybudować na działce rolnej?

Spis treści:

 

Działki rolne często są położone w malowniczej i spokojnej okolicy, a inwestorów przyciągają także za sprawą atrakcyjnych cen. Nie może zatem dziwić fakt, że nie brakuje osób, które myślą o zakupie działki rolnej z myślą o budowie domu. Niestety, z definicji, na działce rolnej nie ma możliwości wybudowania domu jednorodzinnego, o ile nie jest się rolnikiem. W tym artykule podpowiadamy, co można wybudować na działce rolnej zgodnie z przepisami.
 

 

 

 

Co to jest działka rolna?


Zgodnie z definicją, działka rolna jest nieruchomością gruntową, która może być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie.

W ramach tej działalności można wymienić uprawę roślin, hodowlę zwierząt, prowadzenie sadu, stawów rybnych czy ogrodów warzywnych. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny rolnicze są oznaczone literą R i mają kolor żółty.

W wielu przypadkach grunty rolne nie są jednak objęte MPZP. Z perspektywy osoby chcącej wybudować dom na tym trenie istotne będzie zatem to, że po odrolnieniu działki trzeba będzie wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Z działki rolnej można wyznaczyć teren zabudowy zagrodowej. Jest to przywilej rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne. 

 

 

 


Czy na działce rolnej można wybudować dom jednorodzinny?


Budowa domu na działce rolnej nie jest możliwa, jako iż przeznaczenie tych gruntów jest inne. Dom można jednak wybudować na terenie zabudowy zagrodowej, czyli obejmującej budynku gospodarcze niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Taki przywilej posiadają osoby prowadzące działalność rolną. Jeśli chodzi o osoby niebędące rolnikami, budowa domu na działce rolnej czy wydzielenie terenu zabudowy zagrodowej nie jest możliwe. Budowa domu jednorodzinnego w tej sytuacji jest możliwa tylko pod warunkiem odrolnienia działki, co jest procedurą czasochłonną, a ponadto nie zawsze jest ona możliwa. 

 

 

 


Co można legalnie wybudować na działce rolnej? 


Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na działce rolnej można wybudować bez pozwolenia budynki gospodarcze o powierzchni nieprzekraczającej 35 m2, pod warunkiem, że na każde 500 m2 działki przypadać będzie tylko jeden taki budynek.

Ponadto, możliwe jest wybudowanie domku letniskowego o powierzchni do 70 m2, pod warunkiem, że jest to wolnostojący dom parterowy z poddaszem nieużytkowym. Taki domek nie może posiadać fundamentów na stałe związanych z gruntem.

Tutaj rodzą się jednak pewne kontrowersje, ponieważ tego typu domki można budować na działkach rekreacyjnych, a działki rolne nimi nie są. 
Wiele zależeć będzie od interpretacji lokalnych organów administracyjnych. Inwestor nie może bowiem rozpocząć budowy bez powiadamiania organów.

W lokalnym starostwie powiatowym należy zgłosić roboty budowlane i odczekać 21 dni. Jeśli w tym czasie nie pojawi się sprzeciw, można rozpocząć budowę wyżej wymienionych obiektów zgodnie z przepisami. Jednak w wielu przypadkach organy administracyjne zgłaszają sprzeciw i blokują zabudowę działki rolnej. 

 

 

 


Co zrobić, aby budowa domu na działce rolnej była możliwa?


Myślisz nad zakupem działki rolnej z myślą o budowie domu? Taka inwestycja będzie możliwa, ale tylko pod pewnymi warunkami. Jeśli działka jest objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego trzeba złożyć wniosek o zmianę przeznaczenia działki. Na to czeka się do uchwalenia nowego MPZP, co może zająć kilka lat, a ponadto organ administracji może odmówić zmiany przeznaczenia działki.

Jeśli działka rolna nie jest objęta MPZP, wówczas należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
Po zmianie przeznaczenia działki lub otrzymaniu decyzji WZ należy odrolnić działkę. W tym celu należy złożyć wniosek do Starostwa Powiatowego.

To często wiąże się jednak z opłatami, których wysokość jest uzależniona od powierzchni działki i klasy gruntów. Opłata za odrolnienie nie obowiązuje, w przypadku gdy grunty wyłączane są na cele mieszkaniowe, a ich powierzchnia nie przekracza 0,05 ha w przypadku domów jednorodzinnych i 0,02 ha w przypadku budynku wielorodzinnego. 

 

 

 


Czy opłaca się kupić działkę rolną z myślą o budowie domu?


Zakup działki rolnej w celu budowy domu zawsze jest inwestycją ryzykowną, ponieważ nigdy nie ma się 100% pewności czy uda się zmienić jej przeznaczenie bądź uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Problemy mogą pojawić się także przy odrolnianiu gruntu.

W naszym artykule na temat działek rolnych możesz dowiedzieć się więcej na temat tego, czym charakteryzują się takie grunty, a także, jak wyglądają formalności ze strony inwestora, który chce na nich wybudować dom.

Największe szanse ma się w przypadku mniejszych działek i gorszych klas gruntów. O zmianę przeznaczenia działki w MPZP najłatwiej jest w przypadku działek rolnych położonych w pobliżu terenów zurbanizowanych.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.