Akademia Budowlana

Gazobeton – charakterystyka materiału

Spis treści:

Gazobeton obok pianobetonu to jedna z odmian betonu komórkowego. Jest to materiał budowlany, który posiada właściwości tradycyjnego betonu, ale jest od niego dużo lżejszy. Specyfika procesu produkcyjnego pozwala również na uzyskanie lepszej izolacyjności termicznej. Z tego artykułu dowiesz się, czym jest gazobeton, jakie posiada właściwości, a także jakie jest jego zastosowanie.

 

Co to jest gazobeton?

 

Gazobeton jest często określany także betonem komórkowym. Biorąc jednak pod uwagę sposób produkcji betonu komórkowego, materiał ten można podzielić na gazobeton lub pianobeton. Materiał odznacza się wysoką wytrzymałością, dobrą izolacyjnością termiczną, a także prostą obróbką, a przy tym posiada stosunkowo niewielką wagę, co znacznie poszerza jego możliwe zastosowania. Jest dostępny w postaci bloczków w kilku wymiarach. Ze względu na dobrą izolacyjność termiczną może zastępować styropian w roli wylewki lub warstwy izolująco-wyrównującej. Materiał ten jest powszechnie wykorzystywany przy budowie nowych domów.

 

W jaki sposób powstaje gazobeton?

 

Do produkcji gazobetonu wykorzystuje się piasek kwarcowy, wodę oraz wapno wzbogacone cementem. W mieszance stosuje się także spulchniacze w postaci pasty lub proszku aluminiowego. Aluminium reaguje z wodorotlenkiem, co skutkuje wydzielaniem czystego wodoru. W ten sposób masa ulega spulchnianiu, a w jej strukturze tworzą się pory powietrza. To właśnie te pory sprawiają, że gazobeton jest dużo lżejszy od tradycyjnego betonu, a ponadto odznacza się lepszą izolacyjnością akustyczną. Produkcja gazobetonu jest możliwa na placu budowy, ale wymaga to specjalistycznego sprzętu. Z tego względu bardziej opłacalne jest zamówienie gazobetonu bezpośrednio w wytwórni betonu. Ponadto, na placu budowy często znajdują zastosowanie gotowe bloczki z gazobetonu. Są one dostępne w różnych wymiarach: 80x240x590 mm, 120x240x590 mm czy też 240x240x590 mm.

 

Jakie właściwości posiada gazobeton?

 

W procesie produkcji gazobetonu powstają pory powietrza, które decydują o właściwościach betonu komórkowego. Porowata struktura przyczynia się do lepszej izolacyjności termicznej, a ponadto decyduje o stosunkowo niewielkiej wadze. Ważnym parametrem technicznym gazobetonu jest gęstość, która decyduje o wytrzymałości na ściskanie. To z kolei ma decydujące znaczenie w kontekście konkretnego zastosowania bloczków z gazobetonu. Gęstość gazobetonu zwykle mieści się w przedziale od 300 do 800 kg/m3. Wybór odpowiedniej gęstości jest niezwykle istotny nie tylko ze względu na wytrzymałość materiału, ale również parametry termoizolacyjne. Wysoka gęstość to większa wytrzymałość, ale przy tym gorsza termoizolacyjność. Gęstość decyduje także o izolacyjności akustycznej, ale biorąc pod uwagę, że jest to lekki materiał, nie jest ona zbyt wysoka.

 

Zastosowanie gazobetonu w budownictwie

 

Z betonu komórkowego można wybudować elementy nośne, np. ściany zewnętrzne i wewnętrzne budynku. Dobra izolacyjność termiczna sprawia, że z pomocą bloczków z betonu komórkowego można wybudować ściany jednowarstwowe. Z kolei w przypadku ścian dwuwarstwowych gazobeton pozwala zmniejszyć szerokość muru w porównaniu z innymi materiałami, np. pustakami ceramicznymi. Jest to szczególnie ważne w kontekście obowiązujących norm WT 2021, w ramach których współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych nie powinien być wyższy niż 0,20 W(m2*K).

 

Z bloczków betonowych można wznosić także ławy i ściany fundamentowe. Pozwala to znacznie usprawnić i skrócić ten etap budowy. Z kolei mieszankę gazobetonu w postaci płynnej można wykorzystać jako podkład izolacyjno-wyrównawczy lub jako alternatywę dla styropianu pod wylewką. Gazobeton znajduje zastosowanie także w małej architekturze, a także przy produkcji ogrodzeń.

 

Zalety i wady betonu komórkowego

 

Jeśli chodzi o zalety, gazobeton może się pochwalić wysoką wytrzymałością, niska wagą oraz dobrymi parametrami termoizolacyjnymi. W rezultacie zwiększa się jego zastosowanie w porównaniu z tradycyjnym betonem. Jest to uniwersalny materiał budowlany wykorzystywany do budowy fundamentów, ścian, a czasami także stropów. Jest to tworzywo niepalne o wysokiej klasie odporności ogniowej. Kolejnym plusem jest bardzo łatwa obróbka – gazobeton można ciąć, żłobić i przekuwać, co pozwala nadać mu odpowiedni kształt. Gazobeton jest także mrozoodporny, odznacza się paroprzepuszczalnością i nie jest wrażliwy na korozję biologiczną.

 

Jeśli chodzi o minusy, gazobeton to materiał o niskiej izolacyjności akustycznej. Ponadto, bardzo istotną kwestią jest wybór właściwej gęstości, ponieważ im większa gęstość, tym większa wytrzymałość, ale także gorsze parametry termoizolacyjne. Do wykonania mieszanki płynnej potrzebny jest specjalistyczny sprzęt, a zatem samodzielne wykonanie gazobetonu na placu budowy często nie wchodzi w grę i zachodzi konieczność zamówienia go z wytwórni. Jest to również materiał kruchy, z którym trzeba się delikatnie obchodzić w trakcie transportu, rozładunku i obróbki.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.