Akademia Budowlana

Jak działa hydrofor?

Spis treści:

 

Na działkach budowlanych bez możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej zachodzi konieczność zastosowania innego źródła wody. Najczęstszym rozwiązaniem jest studnia głębinowa. Do poprawnego działania tego systemu potrzebna jest pompa lub hydrofor doprowadzający wodę do sieci wodnej w domu. Zadaniem hydroforu jest także kontrola ciśnienia w układzie wodnym. W tym artykule tłumaczymy czym jest i w jaki sposób działa hydrofor. 

 

 

 

Co to jest hydrofor i do czego służy?


Hydrofor to urządzenie wykorzystywane w domach, które czerpie bieżącą wodę ze studni głębinowej. Ale w jaki sposób można doprowadzić wodę, która znajduje się pod ziemią do sieci wodnej w naszym domu? W tym celu można wykorzystać pompę głębinową lub hydrofor.

Działanie obu urządzeń jest zbliżone, ale hydrofor stosuje się, gdy lustro wody jest położone nie głębiej, niż 8 metrów pod poziomem gruntu. Do większych głębokości wykorzystuje się pompę głębinową. 
A zatem, zadaniem hydroforu jest doprowadzenie wody ze studni do systemu wodnego. Ponadto, urządzenie to kontroluje ciśnienie wody w układzie – to za sprawą tego właśnie urządzenia możemy uzyskać oczekiwane ciśnienie wody w kranie. Hydrofor można umieścić w domu, ale również na zewnątrz budynku, w specjalnej studzience zlokalizowanej nieopodal studni.

Hydrofory stosuje się nie tylko w domach jednorodzinnych, ale również w domkach letniskowych. 

 

 

 


W jaki sposób działa hydrofor?


Hydrofor to system wodno-powietrzny. Jest to zbiornik, w którym znajduje się woda, a także zawieszona nad wodą poduszka powietrzna. W momencie odkręcania kranu woda ze zbiornika trafi do układu wodnego, a następnie poleci z kranu. Powietrze w zbiorniku ulega rozprężeniu, a gdy ciśnienie spadnie do określonego poziomu włączy się pompa, która zacznie pobierać wodę ze studni.

Po osiągnięciu docelowego ciśnienia pompa wyłączy się. Taki system sprawia, że hydrofor działa tylko wtedy, gdy jest to konieczne, co wiąże się z mniejszym zużyciem energii. Każdy hydrofor z czasem ulega zużywaniu, ponieważ ilość cykli jest ograniczona. Jednak dobrze dobrany i jakościowy hydrofor jest w stanie nienagannie działać przez ponad 10 lat.

Duża pojemność zbiornika sprawia, że można ograniczyć liczbę włączeń pompy w ciągu dnia, co przedłuży jej żywotność. 

 

 

 


W jakich sytuacjach stosuje się hydrofor?


Jak już mówiliśmy, podstawowym czynnikiem niezbędnym do tego, aby możliwe było zastosowanie hydroforu jest niewielka głębokość ujęcia wody. Lustro wody powinno się znajdować na głębokości nie większej niż 8 metrów. Hydrofor sprawdza się w przypadku wąskiej studni, której źródło jest stabilne i w którym nie zachodzi ryzyko spadków słupa wody.

Hydrofor składa się z pompy ssącej oraz ze zbiornika ciśnieniowego. To bardzo prosta konstrukcja, prostsza od pompy głębinowej. Niestety, w przypadku niestabilnego źródła i dużych głębokości nie ma możliwości zastosowania tego urządzenia.

 

 

 


Rodzaje hydroforów


Ze względu na budowę oraz sposób działania możemy wyróżnić trzy rodzaje hydroforów. Wybór właściwego hydroforu ma duży wpływ na funkcjonalność, ale również żywotność urządzenia w domu. Oto dostępne rodzaje hydroforów: 

 

Hydrofor tradycyjny – jest to zbiornik w obudowie ocynkowanej lub emaliowanej. Jest dostępny w wersji stojącej poziomej lub pionowej. Zazwyczaj mają kształt walca, a ich pojemność zaczyna się zwykle od 100 litrów, a kończy na kilku tysiącach litrów.

W domach jednorodzinnych zwykle wykorzystuje się pojemności 1000 – 2000 litrów, o ile pozwalają na to warunki wnętrza. Hydrofor może być jednak umieszczony także na zewnątrz w specjalnej studzience. Minusem jest konieczność regularnego kontrolowania stanu ciśnienia powietrza w zbiorniku. Systematycznie trzeba uzupełniać poziom powietrza do właściwych wartości. 

 


Hydrofor membranowy – taki zbiornik posiada membranę (przeponę), która oddziela przestrzenie w których znajduje się woda i powietrza. W przeponie znajduje się woda, a przestrzeń dookoła niej wypełnia powietrze. Woda nie dotyka ścian zbiornika, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko korozji.

Dużym plusem jest brak konieczności sprawdzania i uzupełnienia powietrza. Co jakiś czas należy jednak wymieniać membranę. Pojemność tych hydroforów jest zazwyczaj mniejsza i wynosi kilkaset litrów (w domach popularne są zbiorniki 300 – 500 litrów). 

 


Hydrofor o stałym ciśnieniu – taki hydrofor posiada dwa zbiorniki – jeden na wodę, a drugi na powietrze. W tych urządzeniach jednocześnie działa sprężarka oraz pompa wody.

Zaletą tego rozwiązania jest uzyskanie stałego ciśnienia przy mniejszym zużyciu wody. Minusem jest wysoka cena oraz to, że taki hydrofor zajmuje dużo miejsca. 
 

 

W domach jednorodzinnych najczęściej stosowane są hydrofory tradycyjne, ale w ostatnich latach znacznie wzrosła popularność hydroforów membranowych, które są znacznie praktyczniejsze i nie nastręczają właścicielowi domu obowiązku kontrolowania poziomu ciśnienia powietrza.  

 

 

 


Ile kosztuje hydrofor?


Za tradycyjny hydrofor o pojemności 1000 litrów trzeba zapłacić ok. 4,000 – 7,000 zł. Mniejsze zbiorniki o pojemności 100 l można kupić za nie całe 1000 zł, ale musimy pamiętać, że mniejsza pojemność oznacza większą częstotliwość włączania pompy, co przełoży się na krótszą żywotność urządzenia.

Z kolei za zbiorniki przeponowe o pojemności 500 litrów trzeba zapłacić ok. 2500 – 3000 zł. Niższa cena to kolejny powód, dla którego hydrofory przeponowe są coraz chętniej wybierane przez właścicieli domów jednorodzinnych.

W domach letniskowych można wykorzystać niewielki zbiornik przeponowy o pojemności 100 litrów, za ok. 500 – 1000 zł.

 

 

 

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.