Akademia Budowlana

Torf na działce budowlanej – jak sobie z nim poradzić?

Spis treści:

 

Torf na działce budowlanej może być poważną przeszkodą do zrealizowania wymarzonego projektu. Jedno jest pewne – budowa domu z całą pewnością okaże się kosztowniejsza. O tym, czy budowa domu będzie możliwa zdecydują szczegółowe warunki wodno-gruntowe. Nowoczesne technologie stosowane we współczesnym budownictwie pozwalają rozwiązać problem torfu na działce, ale trzeba liczyć się z tym, że to wygeneruje dodatkowe koszty.
 

 

 

 

Dlaczego torf na działce budowlanej to zła wiadomość?


Torf jest skałą osadową, która powstaje w wyniku obumierania roślin. Jest to grunt niestabilny, o niskiej nośności, a także mało przepuszczalny. Nie pozwala na bezpieczne posadowienie fundamentów, a dodatkowo oznacza, że w przypadku intensywnych opadów lub roztopu śniegu torfowisko może zmienić się w grząskie bagno, co oczywiście stwarza poważne zagrożenie dla fundamentów.

Wilgoć może przedostawać się do ścian zewnętrznych, obniżając parametry warstwy termoizolacyjnej. Z czasem fundamenty mogą osiadać, a w ich strukturze zaczną pojawiać się pęknięcia. 
A zatem, budowa domu na torfie jest zadaniem trudnym, a czasami niewykonalnym, jeśli warstwa torfu jest bardzo głęboka. W większości przypadków torf stanowi płytką warstwę, pod którą znajduje się bardziej stabilny i nośny grunt. W takich sytuacjach budowa domu okaże się możliwa, aczkolwiek zawsze będzie wiązać się z wyższym kosztem inwestycji.

Reasumując, torf na działce budowlanej w najgorszym wypadku wyklucza możliwość budowy domu, natomiast w najlepszym wygeneruje dodatkowe koszty związane z bezpiecznym posadowieniem budynku. 

 

 

 


Czy budowa domu na torfie jest możliwa?


Odpowiedzi na to pytanie mogą udzielić dokładne warunki wodno-gruntowe. Są one realizowane przez geologa, który wykona kilka odwiertów i pobierze próbki gruntu. Na tej podstawie sporządzona zostanie ocena fizycznych i chemicznych właściwości gruntu. Warunki wodno-gruntowe pozwalają ocenić skład, nośność, przepuszczalność gruntu, głębokość strefy przemarzania, a także głębokość wód gruntowych.

To bardzo ważna informacja dla architekta odpowiedzialnego za sporządzenie projektu budowlanego. Na podstawie szczegółowych warunków wodno-gruntowych można wybrać odpowiedni typ fundamentów oraz instalacje dodatkowe zwiększające bezpieczeństwo. 
Czy torf na działce budowlanej wyklucza budowę domu? Niekoniecznie. Wszystko zależy od tego, jaka jak głęboka jest warstwa gruntu.

Jeśli torf stanowi jedyni wierzchnią warstwę gruntu, a pod nim znajdują się nośne i stabilne grunty, wówczas budowa domu będzie możliwa. Wystarczy jedynie wybrać odpowiedni rodzaj fundamentów, a także system odwodnienia. 

 

 

 


W jaki sposób poradzić sobie z torfem na działce?


Istnieją trzy sposoby na poradzenie sobie z torfem na działce budowlanej. Czasami należy zastosować dwa, a nawet trzy sposoby równolegle, aby uzyskać oczekiwany rezultat. Wszystko zależy od dokładnych warunków wodno-gruntowych. Oto sposoby uporania się z torfem na działce: 

 

Usunięcie wierzchniej warstwy torfu – jeśli warstwa torfu nie jest bardzo głęboka, w miejscu planowanego posadowienia budynku wystarczy usunąć torf i zastąpić go bardziej nośnym gruntem. To w zasadzie wystarczy, aby móc bezpiecznie posadowić dom w tym miejscu. 

 


Fundament pośredni – w grę wchodzi również zastosowanie fundamentów pośrednich w postaci np. pali fundamentowych lub studni fundamentowych. Zadaniem takiego fundamentu jest przeniesienie obciążeń z fundamentu bezpośredniego do głębiej położonych warstw gruntu nośnego. Jest to dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy warstwa torfu ma kilka metrów głębokości, ale pod nią znajduje się stabilny i nośny grunt, na którym można oprzeć fundament pośredni.

 


Odwodnienie działki – problemem torfu na działce jest również duża akumulacja wód opadowych oraz wód roztopowych. W rezultacie torfowisko może zamieniać się w bagno, które na pewno nie sprzyja fundamentom. Należy zatem zastosować odwodnienie działki, czyli system, który pozwala odprowadzić wody opadowe i roztopowe z dala od fundamentów. Wodę można odprowadzić np. do kanalizacji deszczowej, zbiornika wodnego, rowu melioracyjnego, a także w inny obszar działki, na którym woda nie będzie stwarzać problemu. Dodatkowo, fundament budynku musi zostać wyposażony w jakościową warstwę hydroizolacji przeciwwodnej. 
 

 

Nowoczesna technologia pozwala zatem uporać się z problemami, jakie występują na działce budowlanej położonej na torfie. Trzeba niestety mieć świadomość tego, że budowa domu na torfie zawsze oznacza dodatkowe koszty.

Najmniej kosztownym sposobem jest usunięcie wierzchniej warstwy torfu i zastąpienie go warstwą nośnego gruntu. Bardziej kosztownym rozwiązaniem będzie natomiast zastosowanie fundamentu pośredniego lub odwodnienia działki. 

 

 

 


Czy zakup działki budowlanej na gruncie torfowym jest opłacalną inwestycją?


Torf na działce budowlanej stanowi spore utrudnienie dla inwestora, a to sprawia, że cena takiej działki budowlanej jest zazwyczaj odpowiednio niższa. Okazyjna cena może skusić wielu inwestorów do pozyskania takiej nieruchomości. Jest to jednak inwestycja ryzykowana, która może nas słono kosztować, zwłaszcza, jeśli budowa domu na torfie okaże się niemożliwa. Na szczęście w zdecydowanej większości przypadków można uporać się z problemem torfu z pomocą nowoczesnych rozwiązań.

Przy okazji możemy polecić nasz artykuł poświęcony działkom (https://new-house.com.pl/dzialki), w którym znajdziesz wiele wartościowych informacji na temat tego, czym kierować się przy wyborze odpowiedniej działki budowlanej. Warunki wodno-gruntowe to tylko jeden z czynników, które powinien sprawdzić inwestor przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.