Akademia Budowlana

Niwelacja terenu. Jak przebiega ten etap robót?

Spis treści:

Niwelacja terenu to jeden z pierwszych etapów przygotowań do budowy domu lub innego obiektu budowlanego. Postawienie każdego obiektu wymaga uprzednio przygotowanego fragmentu gruntu. Teren ten należy wyrównać, a także usunąć warstwę zieleni oraz humusu. Na tym właśnie polega niwelacja terenu. W praktyce jednak, roboty te mogą mieć mniej lub bardziej skomplikowany kształt, a wiele zależy od charakterystycznych uwarunkowań działki budowlanej.

 

Czym właściwie jest niwelacja terenu?

 

W ustawie o prawie budowlanym nie znajdziemy dokładnej definicji niwelacji terenu. Możemy jednak przyjąć, że jest to etap robót budowlanych, które mają na celu wyrównanie terenu i przygotowanie go do budowy domu lub innego obiektu budowlanego. Niwelację terenu wykonuje się po usunięciu wysokiej roślinności, takiej jak drzewa czy krzewy. Prace najczęściej wykonuje się przy użyciu ciężkiego sprzętu, co oczywiście pozwala skrócić czas potrzebny do uzyskania równego kawałka gruntu. Warto jednak pamiętać, że niwelacja terenu to nie tylko usuwanie zieleni i humusu. W ramach tych prac można również obniżyć lub podwyższyć teren działki, jeśli wymaga tego projekt budowlany.

 

Obniżanie terenu działki

 

Zazwyczaj w ramach niwelacji terenu wykonuje się obniżenie terenu działki. Samo usunięcie zieleni i warstwy humusu obniża już teren o kilka centymetrów. Jeśli wymaga tego projekt budowlany, teren można jednak obniżyć nawet o kilkadziesiąt centymetrów, tak, aby zrównać go z większą powierzchnią działki. Przykład? Idealne miejsce pod budowę domu znajduje się na niewielkim wzgórku, który znacznie utrudnia budowę. Wzgórek ten można usunąć właśnie poprzez obniżenie terenu i wyrównanie go. Tego typu operacje często wykonuje się także na działkach położonych na skarpie.

 

Podwyższanie terenu działki

 

W ramach niwelacji terenu można także podwyższyć teren działki. Jest to nieco droższe i bardziej czasochłonne, jako że często wymaga zakupienia i dowiezienia materiału w postaci ziemi, piasku lub żwiru. W jakich sytuacjach podwyższa się teren? Jeśli na działce występuje problem wysokiego poziomu wód gruntowych, podwyższenie terenu pozwoli osadzić fundamenty nieco płycej, tak, aby nie były one narażone na oddziaływanie wód i wilgoci. Świetnym przykładem są także przydomowe oczyszczalnie ścieków. To dość duże konstrukcje, które nie zawsze da się zmieścić w naturalnych warunkach. Czasami konieczne jest stworzenie sztucznego nasypu.

 

Czy niwelacja terenu wymaga pozwolenie na budowę?

 

Niwelacja terenu to roboty budowlane, a co za tym idzie, nie mogą być realizowane bez odpowiednich formalności. Zgodnie z ustawą o prawie budowlanym, niwelacja terenu nie może być realizowana na działce, dla której nie wydano pozwolenia na budowę lub o ile nie zaakceptowano zgłoszenia prac. Kluczowa okazuje się zatem specyfika budynku, jaki chcemy wybudować. Jeśli jest to obiekt wymagający pozwolenia na budowę, wówczas do niwelacji terenu potrzebne będzie właśnie pozwolenie. Jeśli jednak dany obiekt można zrealizować bez pozwolenia, za samym zgłoszeniem prac budowlanych, wówczas do niwelacji terenu można przystąpić po upływie 21 dni od momentu zgłoszenia, o ile oczywiście lokalny organ nie wyśle pisemnego sprzeciwu.

 

Jak przebiega niwelacja terenu krok po kroku?

 

Niwelacja terenu powinna być realizowana przez wykwalifikowaną firmę. Pierwszym krokiem jest stworzenie siatki wysokościowej, na podstawie której można sprawdzić wysokość terenu na danym obszarze. Służy do tego specjalistyczne urządzenie nazywane niwelatorem. Posługują się nim firmy geodezyjne. Inwestor może jednak zlecić kompleksowe roboty budowlane, które obejmują zarówno niezbędne pomiary, jak również same prace. Przed przystąpieniem do prac związanych z niwelacją terenu warto zatroszczyć się także o badania geotechniczne, które mogą dostarczyć wielu ważnych informacji na temat warunków wodno-gruntowych na działce.

 

Niwelację terenu wykonuje się na podstawie projektu budowlanego. Prace prowadzi się na obszarze, gdzie konieczne jest obniżenie lub podwyższenie terenu. Na początku usuwa się wysoką roślinność w postaci drzew i krzewów. Następnie usuwa się trawę oraz warstwę humusu. Jeśli jest to konieczne, obniża się teren poprzez usunięcie określonej grubości gruntu. Z kolei w przypadku podwyższenia terenu, na dany obszar nawozi się warstwy gruntu, a następnie ubija, aż do uzyskania docelowej wysokości. Teren pod budowę domu jest dokładnie ubity i idealnie równy. Na takim terenie będzie można rozpocząć realizację obiektu budowlanego.

 

Ile kosztuje niwelacja terenu działki budowlanej?

 

Koszty niwelacji terenu są bardzo zróżnicowane. Wszystko zależy oczywiście od specyfiki danego terenu, a także wytycznych wynikających z projektu budowlanego. To wszystko decyduje o stopniu skomplikowania robót, które należy przeprowadzić w celu uzyskania równego terenu pod budowę domu. Znaczenie ma także powierzchnia działki, na której należy przeprowadzić niwelację. Podstawowe prace na niewielkim terenie można zamknąć w wydatku rzędu kilkuset złotych, jednak najczęściej jest to kilka tysięcy złotych. Z kolei w przypadku bardzo skomplikowanego zakresu prac, niwelacja terenu może pochłonąć nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.