Akademia Budowlana

Jak czytać projekt domu i rysunki architektoniczne?

Projekt domu to opracowanie architektoniczno-budowlane. Inaczej mówiąc, jest to szczegółowa dokumentacja techniczna, która zawiera wszystkie informacje na temat projektowanego budynku. Sporządzając go, architekt wykorzystuje specyficzny zbiór znaków graficznych określonych przez normę PN-70 B-01025 „Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych”. To taki odgórnie narzucony język architektów, którym mają obowiązek się posługiwać, a który mówi nam o wszystkim, co dotyczy nieruchomości. Warto się z nim zapoznać i opanować podstawową terminologię budowlaną, aby orientować się w szczegółach przedstawionej propozycji. Dzięki temu będzie nam łatwiej zdecydować, czy zastosowane rozwiązania spełniają nasze oczekiwania. 


Co warto wiedzieć?


Projekty domów jednorodzinnych przygotowywane są w taki sposób, że dla każdej kondygnacji nieruchomości architekt wykonuje osobny rzut.

Przedstawia on rozkład budynku na wysokości 1 metra nad powierzchnią podłogi. Dzięki niemu jasno zobaczymy układ pomieszczeń oraz inne parametry.
Do projektu dołączony jest rysunek techniczny i to on zawiera największą ilość przydatnych informacji zarówno na temat materiałów, jak i poszczególnych elementów w budynku. To właśnie tutaj szczególnie przyda się nam znajomość symboli graficznych określonych przez normę PN-70 B-01025, o której wspominaliśmy wyżej.


Jeśli zamówiliśmy indywidualny projekt domu to właśnie w tym momencie mamy możliwość zgłoszenia stosownych poprawek, które dostosują nieruchomość do naszych indywidualnych potrzeb. Warto również pamiętać, że gotowe projekty domów najczęściej także przewidują możliwość naniesienia niewielkich zmian na etapie jego adaptacji do warunków technicznych konkretnej działki budowlanej.


Jakie pojęcia powinniśmy poznać?
Wysokość budynku


To wartość mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku (ważne – nie może być to wejście wyłącznie do pomieszczenia technicznego lub gospodarczego) do górnej powierzchni stropu znajdującej się nad najwyżej położoną kondygnacją budynku.


Wysokość kondygnacji


To wysokość, która mierzona jest od wierzchu podłogi konkretnej kondygnacji do wierzchu najbliższej położonej wyżej podłogi, lub jeśli mamy do czynienia z kondygnacją najwyższą - do wierzchu stropu.


Kubatura


Obrazowo można ją nazwać pojemnością lub objętością naszego domu. Jeśli zaś chcemy zastosować definicję w rozumieniu prawa budowlanego, to kubaturę stanowi iloczyn rzutu każdej z dostępnych kondygnacji mierzonej zarówno po zewnętrznym obrysie jej ścian, jak i ich wysokości. Obliczanie kubatury jest problematyczne dla osoby, która na co dzień nie zajmuje się zagadnieniami z zakresu architektury i budownictwa.


Powierzchnia zabudowy


To powierzchnia terenu, którą zajmie nasz dom, gdy będzie całkowicie wykończony. Warto wiedzieć, że musi być ona zgodna z wartością określoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz warunkach budowy. Warto poznać tę liczbę jeszcze zanim wybierzemy interesujące nas gotowe projekty domów. Może się bowiem okazać, że upatrzony projekt będzie miał za dużą powierzchnię zabudowy i nie będziemy w stanie go wykorzystać.


Są również elementy składowe budynku, które nie wliczają się do powierzchni zabudowy np.
• powierzchnie elementów drugorzędnych, czyli daszki, markizy, schody i oświetlenie zewnętrzne oraz występy dachowe,
• powierzchnie obiektów pomocniczych np. altanki czy przydomowe szklarnie,
• powierzchnie obiektów budowlanych, które nie wystają ponad grunt.


Powierzchnia użytkowa


To suma metrażu wszystkich wykończonych pomieszczeń znajdujących się wewnątrz budynku tj. pokoje, kuchnia, łazienka, jak również pomieszczenia gospodarcze. To, które pomieszczenia wliczone zostaną w powierzchnię użytkową nieruchomości, określa np. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012:
• w 100% do powierzchni użytkowej wliczamy pomieszczenia o wysokości równej lub większej niż 2,2 metra,
• w 50% do powierzchni użytkowej wliczamy pomieszczenia o wysokości od 1,4 metra do 2,2 metra,
• nie wliczamy do powierzchni użytkowej pomieszczeń o wysokości poniżej 1,4 metra lub ze skosami poniżej tej wartości np. w domach z poddaszem.
Warto w tym miejscu dodać, że to tylko jedna z definicji powierzchni użytkowej, a to, która zostanie zastosowana, zależy bezpośrednio od celu wykonywanych pomiarów. 


Powierzchnia netto


Najprościej mówiąc powierzchnia netto to przestrzeń użytkowa jednakże liczona po obwodzie zewnętrznym domu. Mierzymy ją wewnątrz budynku w stanie wykończonym na poziomie podłogi, a podstawą do tych obliczeń jest norma PN-ISO 9836:1997. Inaczej mówiąc, pomiar dotyczy wszystkich znajdujących się w budynku pomieszczeń w tym także poddaszy, strychów, garaży i piwnic oraz tarasów (oprócz tych zlokalizowanych na linii gruntu). Do powierzchni netto nie wliczamy natomiast otworów okiennych, nisz w elementach zamykających, progów czy listew przypodłogowych.


Powierzchnia całkowita


Jest sumą wszystkich kondygnacji budynku, także tych, które znajdują się poniżej oraz powyżej poziomu gruntu, jak również wykraczających poza objętość nieruchomości. Jednym słowem tutaj wliczone jest wszystko, zarówno pokoje i łazienki, jak i piwnice, poddasza (niezależnie czy są użytkowe, czy też nie), tarasy czy zjazdy do garażu. Przez co wartość powierzchni całkowitej jest większa od powierzchni użytkowej oraz powierzchni netto.


Czy zatem jest coś, czego do powierzchni całkowitej nie wliczamy? Tak są to puste przestrzenie umiejscowione między dolną częścią nieruchomości a powierzchnią terenu, jak również występy i wnęki, które stworzono w celach podniesienia estetyki budynku lub jego walorów konstrukcyjnych, jednakże nie mają one bezpośredniego wpływu na określoną powierzchnię netto obiektu.


Budowa domu i związany z nią projekt wymaga od inwestora przynajmniej minimalnej orientacji w zakresie odczytywania technicznej dokumentacji planowanej nieruchomości. Pozwoli to na dobranie projektu do indywidualnych potrzeb oraz odpowiedni nadzór nad późniejszym wykonaniem prac. Ma to szczególnie duże znaczenie, jeśli planujemy przeprowadzić budowę w systemie gospodarczym.

.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt90@new-house.com.pl
+48 504 125 130
* - pole wymagane
contact_form_checkbox_unchecked Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.