Akademia Budowlana

Przyłącza budowlane – jak wyglądają formalności?

Spis treści:

Uzbrojenie działki budowlanej to bardzo ważny etap prac ukierunkowanych na uzyskanie funkcjonalnego i komfortowego domu. W dużej mierze to właśnie od dostępnych mediów zależeć będzie wybór niektórych systemów, jak chociażby instalacji grzewczej. Przyłącza budowlane można uzyskać po załatwieniu kilku formalności. Choć nie jest to trudne, inwestorzy powinni wiedzieć, na jakie kwestie należy zwrócić szczególną uwagę.

 

W jakie przyłącza budowlane można uzbroić działkę?

 

Istnieją trzy podstawowe przyłącza budowlane: elektryczne, gazowe oraz wodno-kanalizacyjne. Przyłącze elektryczne możemy podzielić na podziemne oraz napowietrzne. Z kolei w przypadku przyłączy wodno-kanalizacyjnych w praktyce mówimy o dwóch różnych przyłączach. Przyłącze wodne odpowiada za dostarczanie do domu bieżącej wody z sieci wodociągowej. Jest ono bardziej powszechne. Z kolei przyłącze kanalizacyjne pozwala odprowadzać zużytą wodę i ścieki do kanalizacji. Na wielu terenach w Polsce możliwe jest uzyskanie przyłącza wodnego, podczas gdy nie ma możliwości uzyskania przyłącza kanalizacyjnego. W takich sytuacjach inwestor musi liczyć się z koniecznością wybudowania szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Uzbrojenie działki ma zatem ogromny wpływ na komfort domowników i funkcjonalność samego budynku. Dostęp do mediów wpływa także na koszty budowy domu oraz rozwiązania technologiczne, w jakie będzie można lub trzeba wyposażyć budynek. Biorąc pod uwagę jak długo czeka się na uzyskanie przyłączy, warto jak najszybciej zająć się niezbędnymi formalnościami. W artykule na temat przyłączy budowlanych możesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak wyglądają formalności oraz realizacja poszczególnych przyłączy krok po kroku.

 

Jak sprawdzić, czy uzyskanie przyłącza jest możliwe?

 

W tym celu należy udać się do firmy, która działa na danym obszarze i zajmuje się dystrybucją mediów i złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia. Firma sprawdzi, czy na obszarze, w którym znajduje się działka budowlana znajduje się ich sieć. Jeśli tak, wówczas uzyskanie przyłącza będzie możliwe. Jeśli jednak dany obszar nie jest obsługiwany, wówczas inwestor zostanie poinformowany o tym, że nie ma możliwości uzyskania przyłącza. W przypadku wydania warunków przyłączenia otrzymujemy wstępną umowę, która zawiera podstawowe warunki świadczenia usługi, a także termin, w którym możliwe będzie uzyskania przyłącza. Dostępne są także informacje związane z kosztami takiej inwestycji. W przypadku podpisania umowy rozpocznie się realizacja przyłączy. W dalszej części artykułu podpowiemy, gdzie należy kierować wniosek o wydanie warunków przyłączenia.

 

Jakie przyłącze należy załatwić w pierwszej kolejności?

 

Rozpoczęcie budowy domu bez dostępu do prądu jest oczywiście niemożliwe. Dlatego w pierwszej kolejności należy załatwić przyłącze energetyczne. Na początek wystarczy przyłącze tymczasowe związane z dostarczaniem prądu budowlanego. Takie przyłącze można bowiem uzyskać dużo szybciej, a równolegle będą trwały prace związane z dostarczeniem przyłącza stałego. Pamiętajmy, że w przypadku posiadania już przyłącza stałego, inwestor na czas budowy domu wciąż jest zobligowany do podpisania umowy na prąd budowlany, który jest dostarczany w ramach innej taryfy. Alternatywą dla przyłącza energetycznego na etapie budowania domu jest agregat prądotwórczy, który można zakupić lub wynająć od firm budowlanych.

 

Formalności na etapie załatwiania przyłączy budowlanych

 

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Wniosek ten kierujemy do: rejonowego zakładu energetycznego, firmy gazowniczej działającej w danym regionie, a także do miejscowego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. We wniosku należy umieścić wiele szczegółowych informacji, jak chociażby szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną czy też przewidywane zużycie wody. Informacje te można uzupełnić z pomocą architekta, który wykorzysta informacje zawarte w projekcie budowlanym. Decyzja zwykle jest wydawana w przeciągu 30 dni. Jeśli uzyskanie przyłączy jest możliwe, inwestor otrzymuje wstępną wersję umowy na świadczenie usługi. W przypadku podpisania umowy prace zostaną rozpoczęte. Należy jednak uzbroić się w cierpliwość, ponieważ na niektóre przyłącza trzeba czekać nawet kilka miesięcy.

 

Jak wygląda realizacja przyłączy budowlanych?

 

W pierwszej fazie sporządzany jest projekt przyłącza. Swoją pracę musi wykonać Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, w skład którego wchodzi geodeta oraz specjalista ds. przyłącza. Realizacja przyłączy budowlanych jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap to wykonanie prac do granicy działki budowlanej. Koszty ponosi inwestor, ale wykonaniem prac zajmuje się zakład odpowiedzialny za dystrybucje mediów. Drugi etap to wykonanie przyłączy już na terenie działki, a za to odpowiada firma wskazana przez inwestora. Końcowym etapem jest odbiór przyłącza wraz z dokonaniem inspekcji oraz przeglądu. Protokoły z odbioru przyłączy będą niezbędne na etapie formalnego zakończenia budowy domu.

 

Kompleksowa budowa domu z uzyskaniem przyłączy

 

Uzyskanie przyłączy budowlanych nie jest szczególnie trudne, ale dla inwestorów, którzy nie dysponują wszechstronną wiedzą z zakresu budowlanki może sto sprawiać spore problemy. Dlatego też, warto zdecydować się na kompleksową budowę domu, w ramach której załatwieniem formalności zajmie się wybrana firma budowlana. Taką usługę świadczy chociażby firma budowlana New House, która może pełnić funkcję pełnomocnika inwestora, załatwiając niezbędne sprawy urzędowe związane z uzyskaniem przyłączy oraz wszelkich pozwoleń. W ten sposób inwestor może zaoszczędzić sporo czasu i nerwów, a także zyskać świadomość, że inwestycja znajduje się w dobrych rękach.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.