Akademia Budowlana

Dobudowa garażu do domu. O czym należy pamiętać?

Spis treści:

Rezygnacja z garażu na etapie projektowania domu pozwala obniżyć koszty budowy domu nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie dziwi zatem fakt, że inwestorzy, którym zależy na każdej złotówce decydują się odłożyć budowę garażu na bliżej nieokreśloną przyszłość, już po wybudowaniu domu. W końcu nadchodzi ten moment, w którym właściciel domu dysponuje większym budżetem i może sobie pozwolić na dobudowę garażu. Co warto wiedzieć na temat takiej realizacji?

 

Garaż sąsiadujący z bryłą domu czy garaż wolnostojący?

 

Podstawowym pytaniem jest to, czy garaż ma sąsiadować z bryłą domu. Jeśli tak, wówczas mówimy o rozbudowie domu, a to oznacza nieco więcej formalności do załatwienia. Rozbudowa domu wiąże się ze zmianą kluczowych parametrów technicznych budynku, a co za tym idzie, wymaga pozwolenia na budowę. Trzeba jednak przyznać, że garaż sąsiadujący z bryłą domu jest bardziej funkcjonalny, ponieważ stanowi dodatkową strefę buforową redukującą stratę ciepła, a ponadto można go skomunikować z resztą domu, tak, aby wejście do garażu nie wymagało wychodzenia na zewnątrz.

 

Garaż wolnostojący można jednak zrealizować dużo szybciej, ponieważ nie będzie on wymagał pozwolenia na budowę pod warunkiem, że jego powierzchnia nie będzie większa niż 35 m2. W takiej sytuacji w zupełności wystarczy zgłoszenie, dzięki czemu wszystkie formalności załatwimy dużo szybciej i wygodniej. Garaż wolnostojący daje również więcej swobody w kwestii wyboru materiałów i nie trzeba go ocieplać. Ponadto, jeśli inwestor dysponuje wąską działką budowlaną, wówczas garaż wolnostojący łatwiej będzie wpisać w plan działki, aniżeli garaż poszerzający dom mieszkalny.

 

Czy dobudowa garażu wymaga pozwolenia na budowę?

 

Jeśli będzie to garaż dobudowany do bryły domu, tak, wówczas takie prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, jako iż w świetle prawa jest to rozbudowa budynku. Zmieniają się jego parametry techniczne, w tym powierzchnia zabudowy. Uzyskanie pozwolenia na budowę nie jest szczególnie trudne, ale oczywiście wiąże się z większą liczbą formalności i obowiązków, którym trzeba sprostać. Dlatego też, wygodniejszym rozwiązaniem może być budowa garażu wolnostojącego.

 

W tym przypadku pozwolenie na budowę nie będzie konieczne, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego, zgodnie z którym budowa garażu lub wiaty garażowej o powierzchni 35 m2 nie wymaga uzyskana pozwolenia na budowę. Dotyczy to wymiarów całkowitych, a nie powierzchni użytkowej. Jednocześnie, inwestor może postawić maksymalnie dwa obiekty gospodarcze spełniające powyższe warunki na każde 500 m2 powierzchni działki. Budowa garażu wolnostojącego o powierzchni nieprzekraczającej 35 m2 wymaga jedynie zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Jeśli w przeciągu 21 dni organ nie wniesie sprzeciwu, można rozpocząć budowę.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dobudować garaż?

 

Należy pamiętać, że garaż bez pozwolenia można wybudować jedynie wtedy, gdy będzie to dodatkowy budynek gospodarczy o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 35m2. Dodatkowo, można postawić tylko dwa takie obiekty na każde 500 m2 powierzchni działki. Garaż wolnostojący musi również spełniać wymogi związane z odległościami od granicy działki – 4 metry w przypadku ścian z oknami, drzwiami lub bramą lub 3 metry w przypadku ścian pozbawionych otworów. Jeśli chodzi o warunki techniczne garażu, w świetle konstrukcji powinien on posiadać przynajmniej 2,2 metry wysokości, a minimalne wymiary wjazdu do 2,3 m szerokości i 2 metry wysokości w świetle.

 

Jak przebiega dobudowa garażu krok po kroku?

 

Pierwszym krokiem jest uzyskanie projektu budowlanego. Garaż można wznieść na podstawie projektu indywidualnego lub na podstawie gotowego projektu sporządzonego przez pracownię architektoniczną lub studio projektowe. Gotowy projekt przechodzi adaptację i jest przystosowywany do specyfiki działki budowlanej. Następnie należy wybrać lokalizację dla garażu i sprawdzić, czy zachowane są odległości od granicy działki. Po uzyskaniu projektu budowalnego można załatwić formalności – w zależności od tego czy jest to garaż sąsiadujący z domem czy wolnostojący należy złożyć zgłoszenie prac budowlanych lub wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę we właściwej jednostce administracji architektoniczno-budowlanej. W przypadku zgłoszenia należy odczekać 21 dni, a brak sprzeciwu pozwala rozpocząć budowę. W przypadku pozwolenia czeka się do 30 lub w wyjątkowych sytuacjach do 60 dni na decyzję, która dodatkowo uprawomocni się po 14 dniach.

 

Same prace budowlane są dość proste i przypominają budowę domu. Należy przygotować fundament, wymurować ściany zewnętrzne garażu pozostawiając otwory okienne, drzwiowe i na bramę, a także wznieść konstrukcję dachu wraz z orynnowaniem. Następnie wstawia się okna, drzwi oraz bramę garażową, robi się wylewkę i wykańcza posadzkę garażu. Jeśli garaż ma posiadać dostęp do prądu, wówczas należy oczywiście zatroszczyć się o stosowne przyłącze oraz wykonać montaż elementów elektronicznych – gniazdek, włączników, oświetlenia. Zaleca się, aby garaż posiadał dostęp do prądu. Tylko w ten sposób można zastosować bramę z automatyką.

 

Korzyści płynące z dobudowy garażu

 

Decydując się na dobudowę garażu po czasie można sporo zaoszczędzić na etapie budowy domu. Rezygnując z garażu w projekcie budowlanym domu można zmniejszyć koszty budowy nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Natomiast po zakończeniu budowy, gdy pozwoli na to budżet, można wybudować jakościowy garaż dostosowany do indywidualnych potrzeb. Garaż gwarantuje najlepszą ochronę auta przed warunkami atmosferycznymi, ale również przed kradzieżą i aktami wandalizmu. W jego wnętrzu można wykonywać prostych napraw oraz prac konserwacyjnych. Parkowanie w garażu pozwala także obniżyć koszty ubezpieczenia Autocasco.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.