Akademia Budowlana

Obowiązki kierownika budowy

Spis treści:

Budowa domu bez kierownika budowy jest wykluczona. To wyspecjalizowany fachowiec posiadający bardzo szeroką wiedzę z dziedziny architektury i budownictwa. To on będzie reprezentował inwestora na wielu istotnych etapach budowy i to właśnie on dopilnuje, aby budowa domu przebiegała bez żadnych błędów. W tym artykule dowiesz się, kto może pełnić tą ważną funkcję, a także jakie są najważniejsze obowiązki kierownika budowy.  

 

 

 

Kim właściwie jest kierownik budowy?

 


Kierownik budowy to najważniejsza osoba na placu budowy. To on jest zobowiązany zapewnić należyte bezpieczeństwo oraz prawidłową realizacje poszczególnych prac budowlanych zgodnie z projektem budowlanym. To on dba o to, aby wszystkie prace były wykonywane w taki sposób, aby inwestor nie miał nieprzyjemności związanych z ewentualnymi błędami. Kierownik budowy często jest również pełnomocnikiem inwestora i może załatwiać formalności związane z uzyskaniem niezbędnej dokumentacji, w tym również pozwolenia na budowę. 
Bez kierownika budowy nie ma prawa powstać żaden obiekt budowlany. To on zabezpiecza teren, nadzoruje prace, dokonuje ich obiorów, a także prowadzi dziennik budowy. Po zakończeniu budowy to właśnie kierownik budowy sporządzi oświadczenie, w którym deklaruje, że wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym. Jest to zatem bardzo odpowiedzialna funkcja, która wymaga ogromnej wiedzy oraz doświadczenia. Dysponując rzetelnym kierownikiem budowy inwestor oszczędza mnóstwo czasów i nerwów, ponieważ ma świadomość, że realizacja projektu przebiega w sposób prawidłowy, bezpieczny i fachowy. 

 

 


Kto może pełnić funkcję kierownika budowy?

 


Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, kierownikiem budowy może być osoba, która ukończyła wyższe studia na kierunku architektonicznym lub budowlanym, a ponadto posiada stosowne uprawnienia do pełnienia odpowiedzialnych funkcji technicznych. To z kolei wymaga odbycia dostatecznie długiego stażu oraz zdania egzaminu państwowego. Kierownik budowy może nadzorować wszystkie prace budowlane, o ile posiada do nich właściwe uprawnienia. Zdarzają się jednak sytuacje, w których inwestor zatrudnia kilku kierowników budowy, którzy mają uprawnienia i są wyspecjalizowani w nadzorowaniu określonej fazy budowy. 

 

 

 

Jakie są obowiązki kierownika budowy?

 


Kierownik budowy w wielu kwestiach wyręcza inwestora, zastępując go na placu budowy. Dlatego też, bardzo często posiada stosowne pełnomocnictwa, dzięki czemu, inwestor oszczędza mnóstwo czasu. Lista obowiązków kierownika budowy jest naprawdę długa. Fachowiec ten odpowiada na placu budowy za następujące zadania:


Zabezpieczenie terenu budowy celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym, 


Sumienne prowadzenie dziennika budowy oraz kompletowanie dokumentacji, 


Zorganizowanie i kierowanie budową obiektu budowlanego zgodnie z projektem,


Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom na placu budowy, 


Koordynowanie zadań i kontrolowanie, czy są one realizowane w sposób poprawny, 


Wstrzymanie robót budowlanych w sytuacji, gdy prace zostały wykonane niezgodnie z projektem lub występuje zagrożenie dla mienia i zdrowia osób postronnych, 


Obecność przy odbiorach poszczególnych prac budowlanych,


Obecność w trakcie kontroli oraz przy finalnym odbiorze budynku,


Reprezentowanie inwestora w zakresie zgodnym z zawartą umową,


Wydanie oświadczenia stwierdzającego wykonanie budynku zgodnie z projektem. 


Kierownik budowy ma zatem pełne ręce roboty i w zasadzie jest obecny niemal każdego dnia na placu budowy. Warto jednak zaznaczyć, że jeden fachowiec nie musi posiadać uprawnień do realizowania wszystkich prac budowlanych. W takich sytuacjach kierownik może wyznaczyć inną osobę, która takie uprawnienia posiada i zastąpi go w trakcie tychże prac.

 

 

 

Ile inwestor płaci kierownikowi budowy?

 


Jeśli inwestor zdecyduje się na kompleksową budowę domu z generalnym wykonawcą, wówczas firma budowlana, która podejmie się realizacji usługi wskaże swojego kandydata do roli kierownika budowy. Wówczas jego wynagrodzenie będzie wliczone w całkowity koszt robocizny wszystkich prac budowlanych w trakcie budowy domu. Jednak inwestor ma prawo wskazać własnego kierownika budowy, którym może być zaufana osoba. To zresztą dość powszechne – jeśli inwestor z na kogoś, kto posiada stosowne uprawnienia, zwykle wybiera znaną sobie osobę. Wielu inwestorów wybiera osobę wskazaną przez przyjaciół lub znajomych. Trzeba bowiem pamiętać, że na wielu etapach inwestor będzie podejmował różne decyzje po konsultacjach z kierownikiem budowy. Jakiego wynagrodzenia oczekuje doświadczony kierownik zatrudniany przez inwestora? W zależności od lokalizacji, wynagrodzenie to waha się od 2,5 do nawet 5 tys. złotych za każdy miesiąc pracy. 
 

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
Tak   Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*
Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.