Akademia Budowlana

Przepisy przeciwpożarowe przy projektowaniu budynku

Spis treści:

Architekci tworzący nowy projekt budynku muszą pamiętać o wielu przepisach prawnych, w tym również przepisach przeciwpożarowych. Wszystkie te przepisy wprowadzono w trosce o przyszłe bezpieczeństwo użytkowników budynku. Dostosowanie projektu do obowiązujących przepisów jest niezbędne, aby gotowy budynek otrzymał pozwolenie na użytkowanie. W tym miejscu sprawdzimy, jakie są kluczowe przepisy przeciwpożarowe, o których muszą pamiętać architekci przy projektowaniu domu.

 

New-House Przepisy przeciwpożarowe przy projektowaniu

Sytuowanie domu a odległości od domu sąsiada

 

Sytuując budynek na działce należy zachować odpowiednie odległości od budynków znajdujących się na sąsiednich działkach. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi powinno to być co najmniej 6 metrów w przypadku ścian pozbawionych otworów okiennych i drzwiowych, a także 8 metrów w przypadku ścian z oknami lub drzwiami. Jeśli jeden dom jest drewniany, a drugi murowany, wówczas odległości te wynoszą 8 i 10 metrów. Natomiast w przypadku dwóch domów drewnianych, należy zachować minimalną odległość 10 lub 12 metrów. Granica 12 metrów obowiązuje także jako odległość budynku od lasów. Powyższe odległości można zmniejszyć o 50%, o ile dopuszcza takie rozwiązanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W takich sytuacjach często konieczne staje się zastosowanie materiałów budowlanych o wyższej klasyfikacji ogniowej.

 

Warunki techniczne w projekcie budowlanym

 

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych zawiera osobny rozdział (VI) poświęcony bezpieczeństwu pożarowemu oraz ochronie przeciwpożarowej budynków. Znajdziemy tu chociażby informacje na temat podziału na strefy pożarowe, klasyfikacje w zakresie odporności pożarowej tych stref, a także klasy odporności ogniowej poszczególnych elementów budynku. Gdy budynki będą usytuowane od siebie w mniejszej odległości, niż zakładają to przepisy, wówczas konieczne staje się zastosowanie materiałów o większej odporności pożarowej.

 

W przypadku problematycznych działek (np. długie i wąskie prostokąty), bardzo ciężko jest wybrać gotowy projekt domu, który będzie można zrealizować bez bardzo kosztownych adaptacji. Lepszym rozwiązaniem może być projekt indywidualny, o którym możesz przeczytać w naszym artykule. We współpracy z architektem New House możliwe jest sporządzenie projektu szytego na miarę pod kątem specyfiki działki. To dobry wybór w przypadku bardzo małych i problematycznych działek, na których prawidłowe usytuowanie budynku jest problemem.