Akademia Budowlana

Co zawiera komplet dokumentacji, którą otrzymujemy od biura projektowego?

Spis treści:

Aby uprościć i przyspieszyć formalności związane z wydaniem pozwolenia na budowę domu, inwestor powinien zatroszczyć się o komplet dokumentów. Zmiany wprowadzone 19 września 2020 roku wpłynęły także na działalność biur projektowych, które obligują się do dostarczenia niezbędnych dokumentów. W tym artykule podpowiemy, jakie dokumenty zawiera opracowanie biura projektowego, a także, jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Zmiany składania wniosków o pozwolenie na budowę od 19 września 2020

19 września 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Prawie Budowlanym. Bardzo istotne zmiany wprowadzono w zakresie projektów budowlanych. Wcześniej był to jednolity dokument, który nie musiał posiadać wyszczególnionych części. Obecnie, projekt budowlany jest podzielony na trzy obowiązkowe części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Dodatkowo, obowiązkowym elementem projektu stała się charakterystyka energetyczna, która informuje o szacowanym zapotrzebowaniu domu na energię w oparciu o zastosowane materiały i technologie. 

Do 19 września 2021 roku obowiązywał okres przejściowy, a inwestorzy mieli możliwość posługiwania się starym projektem budowlanym. Obecnie inwestor musi się zatroszczyć o projekt spełniający warunki wprowadzane przez nowelizację ustawy o Prawie Budowlanym. Ma to wpływ zarówno na inwestora, który musi weryfikować poprawność posiadanych dokumentów, jak również na biura projektowe, które są zobowiązane do dostarczenia kompletu dokumentacji.

Co zawiera gotowy projekt domu?

Biuro projektowe dostarcza swoim klientom projekt architektoniczno-budowlany w trzech kopiach, a ponadto trzy kopie projektu technicznego. W obu tych projektach wyróżniamy część opisową i rysunkową. Ponadto, biuro projektowe dostarcza charakterystykę energetyczną oraz informacje dodatkowe potrzebne do prawidłowego zrealizowania projektu. Opcjonalnie, w komplecie dokumentów może się także znaleźć zgoda na dokonanie zmian w projekcie.

Na stronie firmy budowlanej New House znajdziesz kilka tysięcy gotowych projektów domów. Tak bogaty wybór jest wynikiem współpracy naszej firmy z wieloma renomowanymi biurami projektowymi. W imieniu biura dostarczamy naszym klientom pełną dokumentację wchodzą w skład projektu. Nasza firma świadczy kompleksowe usługi budowlane i oferuje inwestorom realizację wybranego projektu. W skład tych usług wchodzi także adaptacja projektu do specyfiki działki, opracowanie projektu zagospodarowania terenu lub działki, a także pomoc w załatwieniu wszystkich formalności potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę domu.

Adaptacja projektu do specyfiki działki

Częścią projektu budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu lub działki. Tej części nie dostarczy nam oczywiście pracownia projektowa, jako iż znajdzie się w niej nasza działka budowlana. Gotowy projekt przechodzi zatem proces adaptacji, w trakcie którego można dostosować budynek do specyfiki działki, np. do warunków wodno-gruntowych. Co ważne, na tym etapie można również wprowadzić zmiany zadysponowane przez inwestora, co pozwoli dopasować projekt do oczekiwań domowników.

Firma budowlana odpowiedzialna za realizację projektu opracuje gotowy projekt budowlany zawierający także projekt zagospodarowania terenu lub działki. Jeśli wprowadzone zostały zmiany w materiałach i technologiach, konieczne będzie sporządzenie aktualnej charakterystyki energetycznej. Firma New House dysponuje dużym doświadczeniem w opracowywaniu projektów i oferuje inwestorom wsparcie na wszystkich etapach przygotowania do budowy domu. Dzięki temu można znacznie skrócić czas prowadzący do dnia, w którym budowa wystartuje.

Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę?

Wielu inwestorów obawiało się, że zmiany wprowadzone we wrześniu 2020 roku skomplikują procedurę przyznawania pozwoleń na budowę. Co ciekawe, nowelizacja ustawy miała właśnie uprościć cały proces. Czy tak się stało? No cóż, w praktyce inwestor musi po prostu pamiętać o tym, aby przygotować pełną dokumentację wymaganą przez urząd. W naszym artykule na temat pozwoleń na budowę (https://new-house.com.pl/pozwolenie-na-budowe) możesz dowiedzieć się więcej na temat obowiązujących formalności oraz kolejnych etapów przygotowywania się do budowy domu.

Aktualnie, inwestorzy muszą zatroszczyć się o następujące dokumenty: projekt budowlany w trzech egzemplarzach opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami (projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny i projekt zagospodarowania działki), charakterystyka energetyczna, potwierdzenie uprawnień architekta, dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem, decyzja o warunkach zabudowy (jeśli brakuje MPZP), dowód uiszczenia opłaty skarbowej. W niektórych sytuacjach, np. przy budowie domu na problematycznym gruncie, wymagane mogą być dodatkowe ekspertyzy oraz opinie biegłych fachowców.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie
Tak   Nie
Obowiązki informacyjne.