Akademia Budowlana

Stan zero – co to dokładnie oznacza?

Spis treści:

Budowa domu jest podzielona na kilka etapów. Pierwszym przystankiem na drodze do wymarzonego domu jest właśnie stan zero określany również jako stan zerowy. Zastanawiasz się, jakie prace muszą zostać wykonane, aby osiągnąć ten etap budowy? W tym artykule powiemy kilka słów o przygotowaniach do rozpoczęcia budowy, wskażemy pierwsze prace budowlane, a także powiemy, dlaczego osiągnięcie stanu zero w odpowiednim czasie jest tak istotne.

 

Przygotowania do rozpoczęcia budowy domu

 

Na kilka miesięcy przed planowanym startem inwestycji należy podjąć kroki ukierunkowane na zdobycie pozwolenia na budowę. Należy przeprowadzić badania geotechniczne gruntu, dokonać adaptacji projektu i sporządzić kompletny projekt budowlany domu. Następnie kompletowane są wszystkie dokumenty, które muszą znaleźć się w pakiecie załączników do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Czas oczekiwania na decyzję trwa do 61 dni, a po jej wydaniu należy doliczyć kolejne 14 dni potrzebne na uprawomocnienie się tej decyzji.

 

W trakcie przygotowań do rozpoczęcia budowy należy dokładnie rozpoznać specyfikę działki i odnaleźć ewentualne zagrożenia, takie jak chociażby wysoki poziom wód gruntowych. W naszym artykule poświęconemu budowie domu na trudnym terenie (https://new-house.com.pl/posadowienie-w-trudnych-warunkach) możesz dowiedzieć się, jak ważną rolę pełnią chociażby badania geotechniczne. Po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę można zająć się przygotowaniem terenu. Chodzi to u prowizoryczne ogrodzenie, blaszany garaż jako magazyn czy wyznaczenie stref na placu budowy. Po otrzymaniu pozwolenia można rozpocząć prace ziemne.

 

Pierwsze prace budowlane

 

Prace ziemne często rozpoczyna się od niwelacji i równania terenu. Można je rozpocząć już po otrzymaniu pozwolenia. Teren należy oczyścić ze zbędnej roślinności, wyrównać ewentualnie nierówności i przygotować płaski teren pod bryłę domu. Kolejnym krokiem jest realizacja wykopów potrzebnych do usadowienia fundamentów. W przypadku głębokich wykopów, muszę one zostać odpowiednio zabezpieczone, co umożliwi robotnikom bezpieczną i komfortową pracę polegającą na układaniu oraz izolowaniu ław fundamentowych oraz wznoszeniu stropu.

 

Gdy fundamenty są gotowe, należy je odpowiednio zasypać. W tym celu bardzo często konieczne jest nawiezienie specjalnego piasku i żwiru w celu prawidłowego wzmocnienia i ubicia gruntu. Prawidłowe zasypywanie fundamentów ma duży wpływ chociażby na stopień ochrony przed wilgocią. W skład prac przy fundamentach może wchodzić także montaż drenażu opaskowego, który będzie odprowadzał nadmiar wody opadowej w bezpieczne miejsce, z dala od domu.

 

Co oznacza stan zerowy?

 

Zakończenie pierwszych prac budowlanych skutkuje uzyskaniem stanu zero. W tekście na temat budowy domu wymieniamy krok po kroku kolejne etapy realizacji projektu. Wykonane na tym etapie prace to: wytyczenie granic budynku, niwelacja terenu i wykopy, układanie fundamentów opcjonalnie z montażem drenażu opaskowego, zasypanie fundamentów, montaż stropu nad piwnicą (jeśli dom posiada podpiwniczenie), a także wyprowadzenie przyłączy i realizacja instalacji stanu zero. Jeśli chodzi o ten ostatni etap, w trakcie budowy stanu zerowego wyprowadza się chociażby poziome odcinki kanalizacji. Zakończenie stanu zerowego to ważny przystanek na drodze prowadzącej do wymarzonego domu. Po zwieńczeniu tego etapu można przejść do murowania ścian zewnętrznych.

 

Stan zerowy a zimowanie domu

 

W teorii czas budowy domu można skrócić do 6-9 miesięcy, co oczywiście oznacza, że rozpoczynając budowę wczesną wiosną, stan deweloperski można osiągnąć jeszcze jesienią. W praktyce jednak, wielu inwestorów decyduje się na budowę na dłuższym odcinku czasu. Pozwala to wygodniej rozłożyć wszystkie koszty, a także ograniczyć problem wilgoci technologicznej. W takich sytuacjach konieczne jest oczywiście zimowanie budynku.

 

Rozpoczynając budowę domu w lecie lub wczesną jesienią należy doprowadzić do ukończenia stanu zerowego. Pozwoli to wygodniej zabezpieczyć budowę na okres zimy. W tym celu wystające elementy domu okłada się specjalnymi matami ze słomą oraz folią przeciwwilgociową. Tym samym, nasze fundamenty są dobrze chronione przed czynnikami atmosferycznymi i mogą bezpiecznie doczekać wiosny, kiedy to prace budowlane zostaną wznowione.

 

Przebieg dalszych prac od stanu zerowego

 

Kolejnym krokiem po osiągnięciu stanu zerowego jest murowanie ścian zewnętrznych, budowa stropu na poszczególnych kondygnacjach, a także murowanie schodów. Po zakończeniu prac murarskich przechodzi się do konstrukcji dachu, począwszy od więźby dachowej, poprzez układanie kolejnych warstw termo- i hydroizolacji, aż po pokrycie dachowe i wszystkie prace wykończeniowe. Tak uzyskany zostaje stan surowy otwarty. Po wstawieniu okien i drzwi zewnętrznych mamy natomiast stan surowy zamknięty. W naszym tekście o budowie domu murowanego znajdziesz wiele ciekawych informacji związanych z kolejnymi etapami budowy. Po stanie surowym otwartym nadchodzi czas na ocieplanie i wykańczanie elewacji, stawianie ścian działowych oraz doprowadzanie wszystkich przyłączy, co pozwoli osiągnąć stan deweloperski. Teraz pozostaje jedynie wykończenie domu.

Kontakt

* - pole wymagane
Tak   Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*
 

Tak   Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie oraz New-House Robert Skulimowski skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne.
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House Robert Skulimowski Sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawie przy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl oraz New-House Robert Skulimowski NIP 824-000-68-45, REGON 710346743 Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.