Akademia Budowlana

Od czego zacząć budowę domu?

Wiele osób sądzi, że budowa domu to przede wszystkim zasadnicze prace budowlane – owszem, jest to bez wątpienia najważniejsza część całej inwestycji, ale na pewno nie pierwsza. Budowa domu zaczyna się tak naprawdę dużo wcześniej – m.in. od zdecydowania się na konkretną formę finansowania inwestycji, zakupu działki czy załatwienia wielu niezbędnych formalności.


Budowa domu powinna się rozpocząć od przemyślenia całej inwestycji pod kątem finansowym. Istnieje bowiem kilka różnych sposobów na sfinansowanie własnych czterech ścian. Oczywiście idealnie jest, jeśli przyszli inwestorzy dysponują gotówką, która pozwala im sfinansować budowę bez konieczności zadłużania się na 20 czy 30 lat.

W praktyce jednak na takie rozwiązanie mogą pozwolić sobie nieliczni, więc powszechnie stosowaną formą finansowania budowy jest kredyt hipoteczny. Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego, inwestor musi posiadać wkład własny – obecnie jest to 20% wnioskowanej kwoty kredytu. Wkład własny nie musi być gotówką – zdecydowana większość banków jest skłonna uznać za wkład własny zakupioną wcześniej za zaoszczędzone pieniądze działkę.


Zakup działki


Niewiele osób posiada odziedziczoną po rodzicach czy dziadkach działkę, którą może wykorzystać na budowę domu. Zdecydowana większość inwestorów zmuszona jest więc do zakupu gruntu. Kryteriów, które należy brać pod uwagę przy jego wyborze jest oczywiście mnóstwo. Po pierwsze – to cena. Zależy ona od wielu czynników: lokalizacji działki, jej wielkości, sąsiedztwa czy ewentualnego uzbrojenia. Co do zasady, zdecydowanie droższe są działki w miastach niż na wsiach, choć również w atrakcyjnych miejscowościach podmiejskich (np. niedaleko Warszawy, Poznania czy Gdańska) ceny działek mogą być bardzo wysokie. Najdroższa w całym kraju jest Warszawa – we wrześniu 2019 r. metr kwadratowy gruntu budowlanego kosztował tam 857 zł. Z drugiej strony, działkę w województwie warmińsko-mazurskim można kupić już za około 82 zł za metr kwadratowy.


Jeśli chodzi o powierzchnię, minimalna wielkość działki potrzebnej do budowy domu jednorodzinnego to około 700 metrów kwadratowych. Najlepsze są jednak działki o powierzchni około 1000 metrów kwadratowych, o kształcie prostokąta oraz kwadratu (lub zbliżonym). Na tego typu nieruchomościach można zrealizować naprawdę wiele projektów, a dodatkowo – wygospodarować miejsce na niewielki ogród czy część rekreacyjną.


MPZP lub warunki zabudowy


Po zakupie działki inwestorów czeka jedna z wielu formalności do załatwienia. Trzeba bowiem sprawdzić w odpowiednim urzędzie miasta, czy jest ona objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Jeśli dokument taki istnieje, można z niego dowiedzieć się, jakie są ogólne warunki zabudowy danej nieruchomości (np. to, jak duży dom może na niej stanąć). Jeżeli jednak MPZP nie istnieje, a taka jest w większości przypadków rzeczywistość, inwestor musi wystąpić do urzędu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.


Wybór projektu


Po zakupie działki i uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy, przejść można do kolejnego etapu, czyli wyboru odpowiedniego projektu – to niezwykle ważna decyzja, od której zależeć będzie komfort i jakość życia rodziny przez wiele kolejnych lat. Oczywiście wybór odpowiednego projektu zależy od wielu czynników: wymiarów działki, możliwości finansowych inwestorów, liczebności rodziny, ale także indywidualnych gustów i preferencji.


Zdecydować się można na projekt domu przygotowany na indywidualne zamówienie przez architekta (jest to rozwiązanie droższe oraz dość czasochłonne) lub projekt gotowy – np. z naszej bazy dostępnej na stronie https://new-house.com.pl/projekty-domow. Znaleźć tam można tysiące projektów domów jednorodzinnych: parterowych, z poddaszem użytkowym oraz piętrowych, klasycznych oraz nowoczesnych, w stylu śródziemnomorskich rezydencji i amerykańskich willi, zachwycających architektonicznymi detalami lub ukierunkowanych na funkcjonalność. Oczywiście jesteśmy otwarci również na inne formy współpracy, np. realizację projektów przygotowanych przez zewnętrznych architektów.


Pozwolenie na budowę


Przed rozpoczęciem zasadniczych prac budowlanych konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę – niestety jest to dość skomplikowana procedura, wymagająca skompletowania wielu dokumentów oraz kilku wizyt w urzędach. W New-House po podpisaniu umowy wszystkie te formalności bierzemy na siebie, dzięki czemu inwestor oszczędza swój prywatny czas, a wielokrotnie i sporo nerwów…


Aby uzyskać pozwolenie na budowę, należy złożyć w starostwie powiatowym (lub urzędzie miasta – w przypadku miast na prawach powiatu) prawidłowy, kompletny wniosek z załączonymi wszystkimi dokumentami. Urząd ma na jego rozpatrzenie oraz udzielenie inwestorowi pisemnej odpowiedzi 65 dni. W praktyce jednak z terminem tym bywa różnie – są w Polsce miejsca, gdzie na wydanie pozwolenia na budowę czeka się nawet… pół roku!


Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę muszą być załączone:
• cztery egzemplarze projektu budowalnego z koniecznymi uzgodnieniami, opiniami oraz pozwoleniami,
• zaświadczenie izby samorządu zawodowego (np. izby architektów) potwierdzające, że autor projektu jest wpisany na jej listę i posiada uprawnienia do projektowania domów,
• oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
• decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
• ewentualne potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.


Jeśli budowany dom ma być przeznaczony jedynie do celów mieszkalnych, wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę jest bezpłatne. Jeśli wniosek w imieniu inwestora składa pełnomocnik, należy zapłacić 17 zł za ustanowienie pełnomocnictwa.


Przyłącza budowlane


Po uzyskaniu pozwolenia na budowę można wreszcie przystąpić do prac budowlanych, ale… jeszcze nie domu, ale przyłączy: wodnego, kanalizacyjnego, gazowego oraz elektrycznego (oczywiście jeśli zakupiona została działka nieuzbrojona, czyli bez dostępu do mediów). Jeśli takie jest życzenie inwestorów, również na tym etapie wykonuje się sieć monitoringu, telewizyjną oraz światłowód.


Budowa przyłączy wymaga oczywiście projektów, różnego rodzaju pozwoleń oraz uzgodnień z dostawcami mediów. Ogólnie zasada jest prosta – do granicy działki przyłącze buduje przedsiębiorstwo dostarczające media, od granicy działki za jego powstanie odpowiada inwestor. Oczywiście trzeba się tu liczyć ze sporymi nakładami finansowymi oraz czasowymi. Może być tak, że termin budowy przyłącza wskazany przez dostawcę prądu czy wody sięgnie kilku, czasem nawet kilkunastu miesięcy.


Również w tym przypadku warto więc zlecić wszystkie formalności specjalistom z naszej firmy New-House. Choć terminów wskazanych przez zakłady gazowe czy elektryczne nie przeskoczymy, to możemy przejąć na siebie kontakt z nimi, kompletowanie dokumentów czy wizyty w urzędach. Zapraszamy do kontaktu -> https://new-house.com.pl/kontakt.

 

.

Kontakt

Jesteśmy do dyspozycji 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 21:00.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Zachęcamy do kontaktu.

kontakt90@new-house.com.pl
+48 504 125 130
* - pole wymagane
contact_form_checkbox_unchecked Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, tj. w szczególności na przesyłanie mi informacji za pomocą telefonu i wiadomości sms.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie skierowanej do mnie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej i w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej*

Obowiązki informacyjne
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka New-House sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w (03-289) Warszawieprzy ul. Twórczej 36, KRS: 0000433725 NIP 5242753852 REGON 146302720 (+48) 501-131-233, kontakt@new-house.com.pl Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki New-House Sp. z o.o. Sp.k. takim jak kancelarie prawne czy firmy świadczące usługi księgowe.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
  10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.